DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 148     <-- 148 -->        PDF

Prociphilus fraxini - jasenova lisna uš, široko rasprostranjeni štetnik jasena
Prociphilus fraxini – Leaf curl ash aphid – widespread ash pest
Boris Hrašovec
Prociphilus fraxini – jasenova lisna uš, široko rasprostranjeni štetnik jasena
Lišće jasena često je napadnuto dvjema vrstama lisnih uši: Prociphilus fraxini Hartig, 1841 i Prociphilus bumeliae (Schrank, 1801). Napad se lako prepoznaje po izdaleka uočljivim “gnijezdima” koja nastaju savijanjem listova u kuglastu, gustu nakupinu čija unutrašnjost obiluje kolonijama vo štano-bijelih uši. Deformacija lišća nastaje uslijed intenzivnog sisanja velikog broja jedinki. Razvojni ciklus ovih biljnih sisača odvija se kroz ne koliko generacija. Iz zimskog jaja razvije se uš osnivačica i u proljeće započinje sisanjem sokova na bazi rastućih, mladih lisnih peteljki. Ovo ima za posljedicu tvorbu spomenutih kuglastih nakupina lišća u krošnjama. Razvojni ciklus nastavlja se kroz nekoliko partenogenetskih generacija, koje se razvijaju dijelom na jasenu, a dijelom na jeli. Posljednja, spolna generacija uši razvija se na jasenu, gdje oplođene ženke odlažu jaja koja prezime pa se na godinu cijeli ciklus ponavlja. Sličan ciklus razvoja imaju obje vrste jasenovih lisnih uši. Tri naše najčešće vrste jasena podjed­nako su napadnute (poljski, obični i crni). Kao i kod ostalih vrsta lisnih uši koje obilato luče mednu rosu, i ovim je vrstama svojstvena povezanost s mravima koje ih štite i prikupljaju ovaj energetski vrijedan eksudat. Iako je pojava ovih uši uobičajena i katkada dosta izražena, ne smatramo ih posebno štetnima za jasen.
Prociphilus fraxini – Leaf curl ash aphid – widespread ash pest
Ash leaves are commonly attacked by the two leaf curl aphids: Prociphilus fraxini Hartig, 1841 and Prociphilus bumeliae (Schrank, 1801). Their presence is easily detected by conspicuous “nests” which are formed by curling leaves in the dense, sphere-like mass which is full with colonies of waxy, white aphids in the inside. Leaf deformities result from the sucking activity of the large number of aphids. Aphid life cycle encompasses several consecutive generations. First generation develops from winter eggs, and starts sucking, positioning themselves on the basis of young, sprouting leaf rachis. This results with the curling effect ending finally in large, aforementioned green sphere-like “nests”. Several parthenogenetic generations of aphids follow, partly developing on ash, partly on fir trees. The last, sexual generation, develops on ash where fertilized females lay eggs that overwinter starting the new cycle next spring. Both leaf curl ash aphids have similar biology. Three of the native ash species are commonly being attacked (narrow-leafed ash, common ash, and manna ash). As is the case with other aphid species, rich producers of honeydew, these two species are also symbiotically bonded with ants that protect them and harvest this rich energetic exudate. Though common and sometimes in high populations, leaf curl ash aphids are not considered as serious pests of ash.
Tekst i fotografije: B. Hrašovec