DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 81     <-- 81 -->        PDF

OBNOVA ARBORETUMA LISIČINE KROZ PREDPRISTUPNI FOND HRVATSKA – MAĐARSKA
Nataša Rap, Karmela Glova, Manda Stramput, Marilena Idžojtić
Arboretum Lisičine smješten je na obroncima Papuka, u Virovitičko-podravskoj županiji, općina Voćin. Njime upravlja trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica Našice, Šumarija Voćin. Kao početak stvaranja arboretuma zabilježena je 1963. godina kada su prve sadnice posađene na tada još privatnoj površini. Šumsko gospodarstvo Papuk 1970. godine otkupljuje površine s namjerom daljeg razvoja arboretuma. Površina od 42 ha 1979. godine izuzeta je iz redovitog gospodarenja i na temelju Zakona o šumama proglašena šumom posebne namjene.
Dio površine arboretuma zauzima prirodna bukova šuma (18 ha). Drugi dio, koji je arboretum u užem smislu, podijeljen je na tri dijela: 1. hortikulturni dio, zasađen ukrasnim vrstama i kultivarima, 2. dio zasađen drvenastim biljkama s područja Europe i Azije i 3. dio s biljkama iz Sjeverne Amerike. Do Domovinskog rata u arboretum je uneseno oko 1100 različitih svojti (vrsta, podvrsta, kultivara i križanaca). Tijekom Domovinskog rata arboretum je devastiran, a poslije su radovi održavanja nastavljeni na dijelu površine s najvrjednijim biljkama. Ostao je još velik dio površine

ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 82     <-- 82 -->        PDF

potpuno nepristupačan i obrastao korovskim biljkama. Prvobitne staze kroz arbortetum su se izgubile, a središnje jezero bilo je zamuljeno i obraslo korovom.
Cilj UŠP Našice bila je biološka i infrastrukturna obnova arboretuma. Priliku za ostvarenje cilja dobili smo u Drugom pozivu za prijavu projekata u sklopu prekogranične suradnje Hrvatska – Mađarska (IPA CBC HU-HR 2007–2013). Zajedno s mađarskim partnerom – neprofitnom organizacijom SMETE (u kojoj volontiraju šumari iz Uprave šuma SEFAG iz Kapošvara) i hrvatskim partnerom – JU za upravljanje zaštićenim vrijednostima Virovitičko-podravske županije, UŠP Našice prijavila je projekt pod nazivom "Nature is the first and the preciouse", s akronimom "Nature No. 1". Projektom je obuhvaćena hortikulturna i infrastrukturna revitalizacija arboretuma Lisičine s hrvatske strane te izgradnja parka životinja, poučne staze i obnova stare šumarske kuće u centar za proučavanje prirode, s mađarske strane. Regionalna razvojna agencija "VIDRA" iz Virovitice je s UŠP Našice kao nositeljem projekta objedinila ciljeve svih partnera te napisala i predala projekt, koji je i odobren od strane Europske komisije. Javna ustanova koja je pokrenula postupak zaštite arboretuma, u projektu je imala zadaću organizirati početnu konferenciju, stručnu radionicu na temu zaštite priode, osmisliti logo projekta, pokrenuti web stranicu i izraditi trojezične brošure. Vrijednost cijelokupnog projekta bila je 552.028,26 €, a udio UŠP Našice iznosio je 273.990,40 €.
Provedba projekta "Nature No. 1" započela je 1. srpnja 2011. godine. Nakon raspisivanja natječaja i odabira izvođača u studenom 2011. godine započelo se s radovima. Radovi planirani na projektu podijeljeni su na biološke i infrastrukturne radove.
Biološki radovi odvijali su se kroz nekoliko faza. U južnom dijelu arboretuma površine oko 9 ha, koji je bio održavan i prohodan, a biljke su prethodno bile determinirane, biološki radovi obuhvatili su košnju otvorenih površina i prostora između biljaka, uklanjanje suhih i bolesnih stabala, čišćenje ukrasnih grmova od korova i njihovo uređivanje te uklanjanje samoniklih biljaka. Posebno se pažljivo pristupilo čišćenju kamenjara gdje su pojedine samonikle billjke potpuno prerasle i ugrozile posađene patuljaste kultivare. U sjevernom dijelu arboretuma, na površini od oko 15 ha, koji je bio nedostupan, odnosno obrastao korovskim i invavazivnim vrstama, prvi korak bio je očistiti cijelu površinu. Nakon toga započelo se s determinacijom drveća i grmlja. Determinaciju je radila prof. dr. sc. Marilena Idžojtić, sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Definirani su i arborikulturni radovi, ovisno o stanju svake pojedine biljke. Radovi su obuhvatili sanaciju zaraze pot­kor­njacima na površini od 6 ha, ručno uklanjanje kupine s korijenom, koja je na mjestima u potpunosti pokrivala posađene biljke,

ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 83     <-- 83 -->        PDF

ručno skidanje penjačica i povijuša s drveća koje su onemogućavale njihov prirodan rast i razvoj te čišćenje površina u potpunosti obraslih invazivnim i korovskim biljkama. Na strminama gdje je postojala opasnost od klizanja zemljišta pojedinačno i u manjim grupama ostavljan je bagrem, koji će u daljnim fazama obnove arboretuma biti zamijenjen vrijednijim biljkama. U tom se dijelu arboretuma nalaze i pokusne plohe s raznim hibridnim familijama borova. One su također očišćene od samoniklih drvenastih i korovskih biljaka, orezane su suhe grane, te su uklonjeni suhi i bolesni primjerci.
Determinacijom je utvrđeno da se u dijelu arboretuma zasađenom biljkama s područja Europe, Azije i Sjeverne Amerike nalazi 145 drvenastih svojti, od kojih je 96 novih u odnosu na hortikulturni dio, za koga su biljke već prethodno determinirane. To znači da je u cijelom arboretumu Lisičine ukupno determinirano 512 različitih svojti drveća i grmlja. Potvrđena je spoznaja dobivena dendrološkom analizom hortikulturnog dijela arboretuma, da je arboretum Lisičine najbogatija živa zbirka pojedinih rodova drveća i grmlja u Hrvatskoj, posebice četinjača (jela, smreka, borova, pačempresa, tuja i borovica), ali i nekih rodova listača (breza, hrastova, žutika, hudika, mušmulica i slečeva). Pristup novim biljkama, od kojih su mnoge posađene u velikim grupama, posebno je značajan za znanstveno i edukativno korištenje arboretuma, jer se tu nalaze neke posebno vrijedne vrste, jedinstvene u Hrvatskoj, a za pojedine možemo reći da su rijetke i u europskim kolekcijama. Veliku znanstvenu vrijednost imaju i pokusne plohe različitih hibridnih familija dvoigličavih borova, u kojima je dio biljaka bio suh te su one uklonjene tijekom čišćenja, ali su plohe ipak većim dijelom očuvane.
Infrastrukturni radovi obuhvatili su izgradnju šumskih cesta i pješačkih staza, izvedbu nadstrešnica, postavljanje obavjesnih ploča, drvenih klupa, stolova i koševa te sanaciju jezera unutar arboretuma. Radovi na izgradnji šumskih cesta i pješačkih staza sastojali su se od izgradnje donjeg i gornjeg stroja te rješavanja odvodnje. Ukupna dužina izgrađenih šumskih cesta iznosi 2610 m, a pješačkih staza 1121 m. Uz pješačke staze postavljeni su drveni rubnjaci. Jezero površine 420 m2 smješteno je u središnjem djelu arboretuma, jajastog je tlocrtnog oblika, a nastalo je uslijed kanaliziranja oborinskih voda unutar arboretuma prema najnižem djelu, gdje je izveden zemljani nasip s ustavom.

ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Tijekom šesnaest mjeseci provedbe projekta, intenzivnog druženja s partnerima na projektu, kolegama i kolegicama iz mađarske udruge SMETE, JU za upraljenje zaštićenim vrijednostima VPŽ, kao i Razvojne agencije Vidra iz Virovitice, koja nam je bila ogromna pomoć i podrška, razvili smo poslovne odnose i prijateljstva te postavili temelje suradnje na novim projektima.
Završetkom projekta "Nature No. 1" nije završila revitalizacija arboretuma Lisičine, ali je napravljen značajan korak u sprječavanju daljnjeg propadanja ovog iznimno vrijednog objekta. Dobili smo prostor koji je zasigurno pridonio podizanju vrijednosti krajolika, a bit će korišten za edukativne i znanstvene svrhe, kao i za šetnju, opuštanje i druženje svih posjetitelja.
Svečano predstavljanje obnovljenog arboretuma Lisičine bit će 14. svibnja 2013. godine u okviru otvaranja Trećeg tjedna botaničkih vrtova i arboretuma Hrvatske, kojemu je domaćin upravo arboretum Lisičine. Tjedan je manifestacija koju po treći put organizira Sekcija botaničkih vrtova i arboretuma Hrvatskog botaničkog društva, a svečano otvorenje u arboretumu Lisičine organizira Uprava šuma podružnica Našice.