DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 88     <-- 88 -->        PDF

najbolje bilo mirno i bez pretjerane panike i vike povući se s mjesta neželjenog susreta. Napadi nas medvjeda na ljude su razmjerno rijetki. Obično je najozbiljnije kad se susret dogodi između medvjedice i čovjeka, a negdje u blizini su i medvjedići. Ljudima stoga savjetujemo da svoju nazočnost u šumi obznane glasnijim govorom ili nekim drugim zvukom. Mi medvjedi vrlo dobro čujemo, a i brzo nanjušimo uljeza.. Što učiniti u slučaju "bliskog susreta"? Na taj upit medvjedi nam nisu dali odgovor, savjetujući da sami donesemo zaključak!
Da je tog prohladnog zimskog ranog poslijepodneva ovo malo simpatično goransko mjestance na desnoj obali Kupe nekako živnulo, a osnovna Škola i njen voćnjak bili prepuni izletnika i ljubitelja prirode iz Kočevskog kraja, Delnica, Crnog Luga i Rijeke, hvalu dugujemo stručnom vodstvu Javne ustanove "Priroda", koje je uz osiguranje besplatnog autobusnog prijevoza na relaciji Rijeka–Delnice–Brod na Kupi i obratno osiguralo besprijekornu organizaciju. Hvala nastavnom i pomoćnom osoblju škole na toplom prijemu i domjenku.
POPULARIZACIJA HRVATSKE FLORE
Jozo Franjić
RANA PROLJETNICA – VELECVJETNI KUKURIJEK (Helleborus macranthus Freyn ex Schiffner) (= H. niger L. ssp. macranthus /Freyn/ Schiffner, H. altifolius Kerner, H. macranthus Dalla Torre et Sarnth.?, H. macranthus Gürke?, H. niger L. var. macranthus Freyn) (= snježnica, božićnjak, kukurijek, talon, papigača, mlajevina) eng. Christmas Rose, Snowrose, Black Hellebore
Velecvjetni je kukurjek prirodno rasprostranjen na po­druč­ju Italije, Slovenije i Hrvatske. Najčešće se javlja na dolomitnoj podlozi za koju je u mnogim slučajevima i lokalni fitoindikator. Uspijeva na neutralnim ili slabo bazičnim, propusnim i suhim tlima, kao što su rendzine i neka smeđa tla. Karakterističan je element ilirskih bukovih šuma, brdskih bukovih šuma i bukovo-jelovih šuma. Na području Male i Velike Kapele i Plješivice karakterizira posebne tipove bukovih, borovih i smrekovih šuma na dolomitu. Na drugim područjima lokalno ulazi i u sastav drugih šuma.
Podanak je crnosmeđ, kvrgav, više-manje vodoravno je postavljen u tlu, s vlaknastim korijenjem u snopovima. Stabljika je uspravna, visine do 15 cm, gotovo gola, nerazgranjena ili razgranjena na dva kratka ogranka. Ima prizemne tamnozelene listove koji prezimljuju. Ovi su listovi kožasti, na dugim valjkastim peteljkama i s plojkom sastavljenom od najčešće 7–9 širokih obrnuto lancetastih liski, čiji zupci na rubu strše u stranu. Srednje liske su uglavnom cjelovite, dok su postrane stopalasto sastavljene ili izrezane na 2–3 klinasta isperka. Listovi stabljike su znatno jednostavniji i manji te svjetlije boje. Biljka ima jedan do tri cvijeta, promjera 8–11 cm. Jajasti listovi ocvjeća uglavnom su bijeli, s vanjske strane blijedo­ruži­časti, a nakon cvjetanja crvenkasti ili ljubičasti. Između listova ocvjeća i prašnika nalazi se veći broj dvousnatih cjevasto-vrčastih nektarija koji su žutozelene boje. U sredini cvijeta smješteno je 5–10 plodnih listova, međusobno sraslih samo svojim bazalnim dijelom, iz kojih se razvijaju samostalni plodovi. Sjemenka je crna i mrežasto naborana. Plod je mjehur s većim brojem sjemenki.