DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2013 str. 14     <-- 14 -->        PDF

proizvodnog procesa potpuno automatiziran. Kada se govori o poboljšanjima i o stvarnim prijedlozima mjera za slučajeve IP 1 i IP 2 može se preispitati kvalifikacijska struktura zaposlenih na pojedinim radnim mjestima, te izvršiti dodatna edukacija ili u krajnjem slučaju zamjena zaposlenika za suvremene strojeve IP 1. S obzirom na greške uzrokovane lošim materijalima potrebna je ponovna ocjena dobavljača, a krajnja mjera promjena. Greške nastale zbog stroja nedvojbeno ukazuju na potrebu ulaganja u tehnološki proces.
Zaključak
Conclusion
Uporabom višekriterijske analize rangirani su kriteriji koji najviše utječu na sposobnost tehnološkog procesa u proizvodnji namještaja i to redom: čovjek, materijal i stroj. Na osnovi provedenog istraživanja došli smo do zaključka da je čovjek kriterij koji najviše utječe na sposobnost tehnološkog procesa te se predlažu sljedeće mjere unapređenja:
bolja priprema proizvodnje,
bolje planiranje kapaciteta, ljudskih resursa i materijala,
promjena rasporeda radnih mjesta,
ne kriviti zaposlene za probleme unutar sustava,
poboljšati komunikaciju između odjela tvrtke razmotriti odnos plaća – kvaliteta – motivacija – stimulacija,
uvođenje kontinuirane obuke zaposlenih,
sudjelovanje menadžmenta pri postizanju kvalitete u proizvodnom procesu,
kontinuiranost cilja poboljšanja usluga i proizvoda,
uvođenje tima za kvalitetu.
Na sposobnost tehnološkog procesa bitno utječu i strojevi na kojima se vrši proizvodnja, a za smanjenje nastanka grešaka kojima su uzroci strojevi, predlaže se:
modernizacija proizvodne tehnologije,
prethodna izrada rasporeda strojeva,
mehanizacija i automatizacija ručnih radnih mjesta,
redovitost preventivnih pregleda,
usklađivanje gotovosti stroj – linija,
rješavanje uskih grla u postavljanjem odgovarajuće tehnologije,
prelazak na numerički upravljane strojeve,
skraćenje vremena pripreme strojeva.
Važnim faktorom koji utječe na sposobnost tehnološkog procesa pokazao se i materijal koji se upotrebljava u proizvodnji. Za poboljšanje faktora materijal predlaže se:
kontinuirano ocjenjivanje različitih dobavljača materijala,
usklađivanje pakiranja dobavljača sa prvim strojevima u tehnološkom procesu,
poštivanje procedure prerade i obrade materijala,
pridržavanje rokova nabave materijala količinski i kvalitativno.
Među prikazanim alternativama (čovjek, stroj, materijal) postoji međudjelovanje. Čovjek najviše utječe na preostale dvije alternative.
Literatura
References
Borkowski, S., R. Stasiak-Betlejewska, N. Náprstková, 2011: The Kaizen philosophy in the aluminium products improvement. Manufacturing Technology, 11(11): 2–5.
Crosby, P. B., 1989: Kvaliteta je besplatna. Zagreb: Privredni vjesnik.
Cao, J., F. Ye, G. Zhou, 2004: Web – Based Fuzzy – AHP Method for VE Partner Selection and Evaluation, Proceedings: Computer supported cooperative work in design, Xiamen, China.
Deming, W. E., 2000: The New Economics for Industry, Government, Education (2nd ed.). MIT Press.
Evans, J. R., W. M. Lindsay, 2008: The management and control of quality. Mason, USA: Thomson higher education.
Evans, J. R., 1997: Production/Operations management. Fifth Edition. Minneapolis: Quality, Performance and Value.
Figurić, M., 2000: Proizvodni i poslovni procesi u preradi drva i proizvodnji namještaja. Zagreb: Šumarski fakultet.
Greger, K. 2006: Izbor kriterija pri utvrđivanju sposobnosti tehnološkog procesa, Disertacija, Šumarski fakultet Zagreb.
Greger, K., K. Bičanić, D. Glumac, 2011. Quality management in furniture manufacturing. WOODema 2011: Development trends in economics and management in wood processing and furniture manufacturing, Biotehniška fakulteta Ljubljana, 45–50 Kozina, Slovenija.
Hunjak, T. 1986: Rangiranje alternativa u problemima odlu­čivanja. Journal of Information and Organizational Sciences, 9–10: 243–259.
Joksimović, V. 2005: Snimanje sposobnosti procesa. Među­narodna konferencija: Festival kvaliteta 2005, Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije, 53–60, Kragujevac.
Juran, J. M., F. M. Gryna, 1999: Planiranje i analiza kvalitete. Zagreb: Mate d.o.o.
Motik, D., K. Šegotić, A. Jazbec, 2010: Application of AHP Model and Survey Results in Deciding on a Product Line in Furniture Industry. Drvna industrija, 61(2): 83–87.
Oblak, L., D. Jelačić, D. Motik, T. Grladinović, 2008: A model for stock management in a wood-industry company. Wood Research, 53(1): 105–117.
Oblak, L., M. Jošt, 2011: Methodology for Studying the Ecological Quality of Furniture. Drvna industrija. 62(3): 171–176.
Oslić, I., 2008: Kvaliteta i poslovna izvrsnost. Zagreb: M.E.P.
Saaty, T. L., 2008: Decision making with the analitic hierarchy process. International Journal Services Sciences. 1(1): 83–98.
Stasiak – Betlejewska, R., S. Borkowski, 2012: Cluster As An Element Supporting Passive Wooden Building Development, WoodEMA 2012 – Wood and furniture industry in times of change – new trends and challenges, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication, 97–108, Trnava.