DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2013 str. 27     <-- 27 -->        PDF

i relativna mjera očekivanog ponašanja požara i dnevnih potreba za kontrolu vatre dobivena pomoću Kanadske metode meteorološkog indeksa opasnosti od šumskog požara (Van Wagner, 1985).
Mjesečna MSR ili sezonska ocjena žestine SSR izračunavaju se iz dnevnih ocjena žestina DSR (Daily Severity Rating). Budući da za naše područje još nisu određene granične vrijednosti, te vrijednosti preuzete su od Stocks et al (1998) i primijenjene na jadransko područje (Dimitrov, 1998; Vučetić i Dimitrov, 2000. i Vučetić, 2002.).
Statistička obrada podataka dobivena je korištenjem softverskog paketa Statistica 7.1. Klimadijagrami su izrađeni softverskim paketom KlimaSoft 2.0. Istim aplikacijom su izračunati Langov kišni faktor, E. de Martonneov indeks aridnosti, stupanj kontinentalnosti (k) i pluviotermički kvocjent (Q).
3. Rezultati istraživanja
Research results
Na Rabu nema statistički značajne korelacije DI alepskog bora s korištenim varijablama (tablica 1).
U Makarskoj DI alepskog bora statistički značajno, pozitivno i vrlo jako korelira s LFMC (0,78*) te statistički značajno, pozitivno i srednje sa srednjom mjesečnom količinom oborina (0,46*). Ostale statistički značajne korelacije su negativne i jake (–0,75*, –0,76* i –0,73*) (tablica 2).
DC alepskog bora na Rabu nema statistički značajnu korelaciju s korištenim varijablama (tablica 3).
U Makarskoj DC alepskog bora statistički značajno, negativno i srednje jako korelira s LFMC (–0,45*). Ostale statistički značajne korelacije su pozitivne i srednje (0,43*, 0,44* i 0,43*), osim korelacije između DC i srednje mjesečne količine oborine (–0,42*) koja je negativna i srednja (tablica 4).
Na Rabu nema statistički značajne korelacije LFMC alepskog bora s korištenim varijablama (tablica 5).
U Makarskoj LFMC alepskog bora statistički značajno, negativno i srednje jako korelira sa srednjom mjesečnom temperaturom zraka (–0,42*) i srednjom mjesečnom maksimalnom temperaturom zraka (–0,43*). Korelacija LFMC prema srednjoj mjesečnoj količini oborine (0,45*) je statistički značajna, pozitivna i srednje jaka (tablica 6).