DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2013 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Prikaz horizonata, boje i konkrecija na otisku je vjeran originalnom tlu. U pripremi je također pokus s premazivanjem epoksidne smole i stavljanje armaturne mrežice na pripremljeni profil u pedološkoj jami, ali za to trebaju biti idealni uvjeti. Isto tako možemo načiniti prizmu u profilu tla koja je dimenzije okvira, prislonimo okvir i odvojimo prizmu s okvirom od tla te ju naknadno fiksiramo epoksidnom smolom.
Zbirka monolita našla je primjenu i u virtualnom obliku (Krzic et all 2010). Treba samo posjetitu web stranicu http://soilweb.landfood.ubc.ca/monoliths/ i nađemo se u velikoj zbirci monolita tala, čija se kolekcija nalazi na Sveučilištu British Columbia (UBC) u Vancouveru u Kanadi. Sa svojih 197 monolita koji su prikazani na webu, to je druga po veličini zbirka monolita tla u tom dijelu svijeta.
Izradba monolita šumskih tala je djelomično financiran iz projekta Ministarstva znanosti i Hrvatskih šuma u sklopu projekta "Šumska staništa u uvjetima izloženosti štetnim utjecajima i klimatskim promjenama" (voditelj: B. Vrbek) i obuhvatio je do sada 60% glavnih šumskih tipova tla na području Hrvatske, a načinjeno je do sada ukupno oko 64 tipa i podtip tla. Veći dio (41 monolit) izložen je u Hrvatskom šumarskom institutu, 7 monolita tla predstavlja zbirku šumskih tala Gorskog kotara u muzeju Brod na Kupi, 11 monolita izrađeno je za potrebe edukacije u Nacionalnom parku "Risnjak", 1 monolit je u šumariji Varaždin i 1 u IC centru Varaždin te 1 monolit u šumariji Vrbovec. Prosječna jedinična cijena koštanja izradbe monolita (ako uračunamo terenski rad, materijalni troškovi i troškovi kopanja pedološke jame), iznosi oko 1680,00 kn (221 €).
Zaključci
Conclusions
Nova metoda izradbe monolita i otisaka tla na terenu jednostavnija je za rad, tako da možemo u kratkom roku načiniti željeni monolit tla.
Monolit tla je lagan i jednostavan za transport (oko 3–5 kg). Očvršćivanje epoksidne smole je relativno brzo, unutar 2 sata, ali to ovisi o temperaturi zraka.
Metoda je primjenjiva za jako skeletna tla, kao i za glinovita, duboka tla.
Prepariranje epoksidnom smolom moguće je izvesti na dva načina: Ako želimo prikazati vjerni profil tla gdje je moguće vidjeti i strukturu tla po horizontima, tada je preporučljiva metoda višekratnog premazivanja smolom i stavljanje posebne armaturne mrežice. Za taj način prepariranja potrebno je više vremena i potrebo je još iskustvo u radu. Drugi način je precizno premještanje tla debljine do 5 cm u okvir s epoksidom. Kod tog načina se djelomično poremeti struktura tla, ali sva druga obilježja su istovjetna prirodnom profilu tla.
Literatura
References
Barahona, E., A. Iriarte, 1998: A method for collection of soil monoliths fro stony and gravely soils. Geodermma 87 pp 305–310.
Berger, K.C., R. J. Muckenhirn, 1945: Soil profiles of natural appearance mounted with Vinylite Resin. Proc. Soil Sc. Soc. Am. 10, pp 368–370
Borowiec, J., H. Domzal, 1968: The possibilities of using polyvinyl acetate in taking and mounting soil monoliths. Rolczniki Gleboznawcze 19, pp 271–277
Bouma, A. H., 1969: Methods for the study of sedimentary structures. Wiley, New York
Brown, L. N., 1963: The lacquer cement method of making soil monoliths. California Agric. Exp. Station, Bulletin 795
Bushnell, T. M., 1930: The Purdue technique for taking and mounting soil profile samples. Soil Science, vol. 29. No 5, pp 395
Clarke, G. R., 1962: The preparation and preservation of soil monoliths of thin section. Journal of Soil Science, 13: pp 18–21
Day, J. H., 1968: Making Soil Monoliths, Canada Dept. of Agriculture 16
Filipovski, G., 1968: Pedologija, Univerzitet u Skopju
Gračanin, M., Đ. Janeković, 1940: The Zagreb film – lacquer method of taking pedological soil profile samples. Soil Research 7, pp 22–32
Gračanin, M., Đ. Janeković, 1940: Zagrebačka film-lak metoda uzimanja otisaka pedoloških profila. Poljoprivredna smotra, sv 2. Zagreb pp 2–13
Greenlee, G. M., 1972: Preparing a Soil Monolith. Alberta Instiute of Pedology M-72-2. Edmonton, Canada. pp. 8
Hadad, N. I., R. A. Lawrie, S. M. Eldridge, 2009: Improved method of making soil monoliths using acrylic bonding agent and proline auger, Geoderma doi: 10. 1016/j.geoderma
Hammond, R. F., 1974: The preservation of peat monoliths for permanent display. J. of Soil Sc. 25, pp 63–66
Hodgson, J. M., 1978: Soil sampling and soil description. Monographs on Soil Survey, Clarendon Press: Oxford University Press, Oxford, pp 125–132
Jager, A., A. F. C. M. Schellekens, 1963: Handleiding voor het conserveren van zware en/of natte bodemprofielen (Transl.: Manual for conservation of heavy and wet soil profiles). Boor en Spade 13, pp 61–65
Jager, A., W. J. M. Van Der Voort, 1966: Collection and preservation of soil monoliths. Soil Survey Paper 2, Soil Survey Institute, Wageningen.
Juma, N., J. Robertson, 2009: Past Soil Monolith Collections. Faculty of Agricultural, Life & Environmental Sciences, Department of Renewable Resources, University of Alberta.
Kasatkin, V. G., A. A. Krasyuk, 1917: Aid to field work in soil investigations. Petrograd, Russia.
Klarke, G. R., 1962: The preparation and preservation of Soil monoliths of thin section. Journal of Soil Science, 13:18–21 doi: 10.1111/j.1365-2389.162.tb00676.x
Krzic M., R. Strivelli, E. Holmes, S. Dyanatkar, 2010: Soil monolith collection at UBC. The University of British Columbia, Vancouver. ttp://soilweb.landfood.ubc.ca/monoliths/