DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2014 str. 102     <-- 102 -->        PDF

imali su Vlado Novaković, Anamarija Bokulić i Ida Karajić: Nacionalni akcijski plan i sustav izobrazbe iz područja održive uporabe pesticida i Laba Bičak: Izobrazba profesionalnih korisnika sredstava za zaštitu bilja. Autori su obrazlagali značenje Nacionalnog akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida, uvođenje integrirane zaštite, a posebno su govorili o obaveznoj izobrazbi profe­sionalnih korisnika pesticida. Izlaganja su popraćena zanimljivom raspravom.
Sljedeća dva dana rad seminara odvijao se putem izlaganja i rasprava po sekcijama, praćenjem izložaka i razgovorima s predstavnicima tvrtki za pesticide. Bile su ustrojene sljedeće sekcije: Novosti iz fitofarmacije – 14 referata, Novi štetni organizmi i novi problemi u zaštiti bilja – 8 referata, Mikotoksini i biljno zdravstvo – 5 referata, Aktualnosti s terena – 7 referata. Integrirana zaštita bilja – 10 referata i Šumarstvo – 14 referata o kojoj se daje opširan prikaz. Uz rad po sekcijama održan je još jedan Okrugli stol na kojega se osvrćemo. Na 58. seminaru sveukupno je podneseno 65 referata.
Moderator okruglog stola pod naslovom: Položaj i problemi poljoprivrednih ljekarni u svjetlu nove zakonske regulative iz područja zaštite bilja i zaštite okoliša bila je prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić. Uvodna izlaganja za ovaj okrugli stol priredili su Anamarija Bokulić, Vlado Novaković, Jasenka Halapija Vujatović: Obveze distributera sredstava za zaštitu bilja – poljoprivredne ljekarne, Ljiljana Žabica: Nadzor prometa sredstvima za zaštitu bilja, Jasna Paladin Popović: Ministarstvo zaštite okoliša u nadzoru poljoprivrednih ljekarni i Jasna Kufrin, Neven Voća, Vlatka Šomek Gvožđak: Uloga Agencije za zaštitu okoliša u sustavu gospodarenja ambalažnim otpadom onečišćenim opasnim tvarima. U prvom uvodnom izlaganju naglasilo se da je prema Nacionalnom akcijskom planu dopuštena prodaja pesticida isključivo u specijaliziranim trgovinama. Govorilo se o obvezama pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju distribuciju i prodaju pesticida, te obvezama poljoprivrednih ljekarni. Poslije toga se tumačilo tko i kako provodi inspekcijske nadzore prometa pesticida, što moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe koje se bave prometom pesticida, kakve moraju ispunjavati uvjete stručne spreme i o drugim obvezama. U zadnjem uvodnom izlaganju naglask je dan na obveze proizvođača i posjednika otpada u cilju racionalnog korištenja resursa i smanjivanja otpada pri proizvodnji i naknadnom korištenju proizvoda, pa i o ambalaži onečišćenoj opasnim tvarima. Na temetiku ovog okruglog stola razvila se dugotrajna i živa rasprava.
Prikaz rada Šumarske sekcije
Za Šumarsku sekciju bilo je prijavljeno 14 referata, a naknadno još jedan iz Mađarske. Prijavljeni autori i koautori referata bili su sa Šumarskog fakulteta Zagreb (9), iz Hrvatskog šumarskog instituta (3), Uprave Hrvatskih šuma (1), UŠP Sisak (2), Vinkovci (1), Gospić (1), Koprivnica (1), HCPHS (1) i HŠD (1). Među stranim stručnjacima prednjačila je grupa iz Zavoda za gozdove Slovenije (6), ali oni zbog zauzetosti oko utvrđivanja šteta od leda nisu nazočili seminaru. Sa Šumarskog falulteta iz Sarajeva bila su 3 autora, a iz Federalne uprave za šumarstvo u Sarajevu bio je jedan autor. Još jedan autor bio je iz Mađarskog društva za zaštitu bilja. Dakle, referate za šumarsku sekciju priredio je 21 domaći i 11 stranih autora i koautora.
Radnom dijelu šumarske sekcije nazočili su domaći znanstvenici, predstavnici Uprave Hrvatskih šuama, predstavnici Uprava podružnica šuma, osim UŠP Split i Požega. Uz domaće, na sekciji je sudjelovao i predsjednik Mađarskog društva za zaštitu bilja, znanstvenici iz Bosne i Hercegovine, predstvnici nekoliko tvrtki za proizvodnju i prodaju sredstava