DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2014 str. 103     <-- 103 -->        PDF

za zaštitu bilja (M Plus, BASF, Florel, Syngenta) i predstavnici specijaliziranih tvrtki za gradska zelenila iz Zagreba, Rijeke i Virovitice. Odaziv na Šumarskoj sekciji bio je nešto bolji nego na prošlom seminaru.
Na početku rada voditelj Šumarske sekcije prof. dr. sc. Milan Glavaš zamolio je sve prisutne da odaju počast vrlo aktivnom članu, pokojnom mr. sc. Branku Bradiću, što je dostojanstveno učinjeno. Zatim je nazočnima uputio pozdrave dobrodošlice, a ujedno je prenijeo pozdrave prof. dr. sc. Mirze Dautbašića, dekana Šumarskog fakultete u Sarajevu, koji zbog zauzetosti nije mogao nazočiti seminaru i pozdrave tajnice HKIŠDT Silvije Zec, dipl. ing. šum. Voditelj je prisutne izvijestio o događajima na svečanom otvaranju i istakao da je kao novi doktor znanosti promoviran Marko Vucelja, te da je kolegi šumaru iz Slovenije za svakogodišnje sudjelovanje u radu Šumarske sekcije HDBZ uručilo posebno Priznanje. Svi sudionici Šumarske sekcije uputuli su srdačne pozdrave našem nagrađenom studentu Martinu Šimeku. Nakon toga sekcija je radila po predviđenom programu, a dalje slijedi osvrt na pojedinačna izlaganja.
Petar Jurišić, Goran Bručić (UŠP Sisak): Utjecaj biotskih i abiotskih čimbenika na obnovu nizinskih šuma Lonjskog polja.
Autori su istakli da su šume poljskog jasena i hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici "Lonja" izložene promjenama koje utječu na njihovu stabilnost, produktivnost i pomlađivanje. Najviše problema nastaje zbog dugotrajnog zadržavanja poplavne vode. Prirodna obnova je često neuspješna, a ako se uzmu u obzir cjelokupne funkcije šuma, razmjeri šteta nastalih poplavama vrlo su visoki. Prvi autor je slušatelje upoznao s najvažnijim biotskim i abiotskim otežavajućim čimbenicima na obnovu sastojina hrasta lužnjaka i poljskog jasena u gospodarskoj jedinici "Lonja". Istaknuo je da su te sastojine izložene redovitim i dugotrajnim poplavama.
Mirza Dautbašić (ŠF Sarajevo), Bajran Pešković (Fed. upr. za šum. Sarajevo), Osman Mujezinović (ŠF Sarajevo): Utjecaj šumskih požara na degradaciju šuma i šumskih zemljišta u Bosni i Hercegovini.
Kolege iz Sarajeva iznijeli su rezultate istraživanja šumskih požara na području BiH od 2003. do 2007. godine. Utvrdili su da su u njihovim šumama požari česta pojava, da najveće štete nanose tek podignutim kulturama i mladim sastojinama. Općenito su požari za šume i šumska zemljišta glavni problem i zahtijevaju zajedničko djelovanje svih institucija i čitave društvene zajednice, na što je upozorio izvjestitelj B. Pešković.
Tarik Treštić, Osman Mujezinović (ŠF Sarajevo): Kemijska zaštita u šumskim rasadnicima u Bosni i Hercegovini.
O. Mujezinović je iznio rezultate petogodišnjih istraživanja u 6 rasadnika. Okosnica rezultata odnosi se na količinu upotrjebljenih herbicida, fungicida i insekticida za zaštitu sadnica smreke, običnog bora i crnog bora. Iskazan je utrošak sredstava po 1 ha i na 1 000 sadnica, a odnosi su uspoređeni s utroškom pesticida u nekim europskim rasadnicima.
Boris Liović (HŠI): Biorazgradivi polipropilenski štitnici u zaštiti šuma.
Podnositelj referata bio je Milan Pernek. Ukazao je da obične štitnike nakon završetka funkcije (6 do 7 godina)