DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2014 str. 104     <-- 104 -->        PDF

treba ukloniti i na primjeran način zbrinuti. Taj se nedostatak otklanja uporabom biorazgradivih štitnika. Pernek je detaljno govorio o uvjetima koje moraju zadovoljiti biorazgradivi štitnici.
Marko Vucelja, Josip Margaletić, Linda Bjedov (ŠF): Prevencija šteta od sitnih glodavaca iz porodica Murinae i Arvicolinae.
Margaletić je izvijestio da su autori u nizinskim šumama hrasta lužnjaka u srednjoj Posavini i u rasadniku HŠ instituta u Jastrebarskom testirali učinkovitost audiovibracijskih, okusnih i mirisnih repelenata namijenjenih odbijanju glodavaca i analizirali utjecaj granjevine na njihovu brojnost. Ukazano je na omjer broja ulovljenih glodavaca kod primjene audiovibracijskih, izostanka oštećenja sadnica hrasta lužnjaka kod primjene okusnih i vremena neprisutnosti glodavaca kod primjene mirisnih repelenata. Na površinama prekrivenim ostacima granjevine broj rupa od glodavaca bio je 2,5 puta veći nego na čistim površinama. Rezultati ukazuju na mogućnost borbe protiv glodavaca.
Zoltan Imrej (Mađarsko društvo za zaštitu bilja, Budimpešta): Chemical ecology of Cerambicid beetles: What we know and what we woud like to know (Coleoptera, Cerambicidae).
Kolega iz Mađarske je u uvodnom dijelu izlaganja naglasio da su u Europi i Americi pokrenuti mehanizmi istraživanja feromona kada su na te kontinente dospjele invazivne vrste kukaca. Dalje je iznosio niz podataka o mirisima koje produciraju biljke, uključujući kemikalije s oznakama A i B, terpene, cvjetne i lisne mirise, mirise koje biljke stvaraju poslije požara i drugima na koje reagiraju kukci. Od kukaca u središte pozornosti stavio je cvilidrete i iznio podatke o njihovoj produkciji mirisa, odnosno feromona. Posebno je zanimljivo da ženke proizvode manju, a mužjaci veću količinu feromona, a napose da udubljenja u skeletu kukaca imaju vezu s produkcijom feromona.
Darko Posarić (UŠP Vinkovci), Milan Pernek (HŠI), Ivan Lukić (ŠF), Boris Hrašovec (ŠF): Hrastova mrežasta stjenica (Corythuca arcuata) – novi invazivni štetnik u šumama Hrvatske.
Hrašovec je izvijestio da je prošloga ljeta (2013. godine) na velikom području UŠP Vinkovci na pomlatku hrasta lužnjaka identificiran novi invazivni štetnik – Corythuca arcuata. Stjenica je osim na hrastu utvrđena i na lišću divlje jabuke, kupine i nizinskog brijesta. Stjenica je razvila razmjerno visok biotički potencijal i činila značajne štete. Trebalo bi pokrenuti istraživanja biologije ovog novog štetnika.
Darko Pleskalt (Uprava HŠ): Suzbijanje gubara u Hrvatskim šumama u 2013. godini.
Autor je dao podatke o gradaciji gubara u 2013. godini. Za suzbijanje je upotrjebljen biološki preparat Foray 48 B, a avio­tretiranje je provedeno na površinama I. i II. stupnja zaraze (objasnio je razloge) u 6 UŠP na površini od 27 000 ha.
Damir Jelić (UŠP Nova Gradiška): Suzbijanje gubara u 2013. godini na području Uprave šuma podružnica Nova Gradiška i problemi primjene Foray-a 48 B.
Jelić je izvijestio o suzbijanju gubara u sastojinama bukve, hrasta lužnjaka i kitnjaka na području UŠP Nova Gradiška u prošloj godini. Iznio je brojne detelje o nepovoljnim uvjetima koji su ometali primjenu Foray-a 48 B radi kojih je tretiranje umjesto 2 trajalo 9 dana.