DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2014 str. 106     <-- 106 -->        PDF

PRIZNANJE KOLEGI ŠUMARU IZ SLOVENIJE
Milan Glavaš
Hrvatsko društvo biljne zaštite (HDBZ, Društvo) na svojim seminarima svake godine dodjeljuje priznanja za doprinos zaštiti bilja i HDBZ. Priznanja se dodjeljuju ponajprije članovima Društva, ali i suradnicima i tvrtkama. Proteklih godina Društvo je hrvatskim šumarima dodijelilo Povelje s 4 zlatne, 2 srebrene i jednom brončanom plaketom. Za posebni doprinos Društvu i zaštitu šuma na 58. seminaru biljne zaštite, održanom u Opatiji u vremenu od 11. do 14. veljače 2014. godine, HDBZ je PRIZNANJE dodijelilo Joštu Jakši, kolegi šumaru iz Slovenije. Obrazloženje prijedloga i uručenje priznanja obavio je autor ovog članka, kako je prikazano u daljnjem tekstu.
Jošt Jakša rođen je 1. kolovoza 1962. godine u Ljubljani gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Univerzitetu Erdvard Kardelj upisao je 1983. godine studij šumarstva na Biotehničkoj fakulteti u Ljubljani. Studij je završio 1991. godine stekavši stručni stupanj univerzitetski diplomirani inženjer šumarstva.
Nakon završetka studija u svibnju 1991. godine zapošljava se u Šumaskom gospodarstvu Bled, gdje radi do 1994. godine. Tijekom prve godine rada završio je pripravnički staž, položio stručni ispit, učio organizaciju rada, obavljao stručne poslove i sudjelovao u stručnim savjetovanjima šumara. U istom Šumskom gospodarstvu 1993. godine radi kao revirnik na području Jesenica, a zatim radi kao voditelj pripreme proizvodnje na Pokljuki sve do svibnja 1994. godine, kada prelazi u Zavod za gozdove Slovenije u Ljubljani.
U Zavodu za gozdove Slovenije od 1994. do 2007. godine bio je voditelj službe za zaštitu šuma. Od prosinca 2007. do studenog 2012. godine bio je direktor Zavoda za gozdove Slovenije. Od tada, pa do travnja 2013. godine radi kao predstavnik Zavoda za odnose s javnošću, a u travnju iste godine postavljen je za generalnog direktora Direktorata za šumarstvo, lovstvo i ribarstvo pri Ministarstvu poljoprivrede (kmetijstva) i okoliša.
Početkom njegova nastupa u Zavodu započinje naša suradnja, što potkrepljujemo s nekoliko primjera. Na njegovo traženje u Rijeci smo 1996. godine zajednički organizirali savjetovanje Šumski požari na području Istre i Kvarnera, na kojemu je sudjelovao značajan broj slovenskih i hrvatskih šumara i stručnjaka za protupožarnu zaštitu, a isto je bilo popraćeno u medijima. Nakon par godina zajedno smo organizirali stručnu ekskurziju na otok Rab, na kojoj je uz domaće šumare, rapske vatrogasce i ljude iz drugih struktura sudjelovalo oko 40 stručnjaka iz Slovenije. Glavni događaj na toj ekskurziji bila je pokusna vježba gašenja šumskih požara koju su izveli rapski vatrogasci. Tada je Jošt Jakša dao intervju za medije o korisnosti takve vježbe. Slijedi niz znanstvenih i stručnih šumarskih susreta u značajnim mjestima diljem Slovenije kao što su Ljubljana, Novo Mesto, Slovengradec, Maribor, Bled, Sežana, Murska Sobota i druga. Našim susretima kasnije su se priključili i šumari iz Bosne i Hercegovine. Nekoliko zajedničkih stručnih susreta proveli smo i u Hrvatskoj. Svi ti zajednički susreti bili su temelj za sudjelovanje slovenskih šumara na seminarima Hrvatskog društva biljne zaštite.
Stručne aktivnosti
Jošt Jakša sudjelovao je na preko 70 stručnih i znanstvenih domaćih i međunarodnih skupova koji su se odnosili na šumarstvo. Za neke je bio i sudionik organizacije i na taj način stekao iskustvo dobrog organizatora. Kao dobar organizator postavljen je za direktora Zavoda za gozdove Slovenije, a tu je dužnost obavljao od prosinca 2007. do studenog 2012. godine. U okviru stručnog i znanstvenog rada, uz sudjelovanja na skupovima, objavio je preko 90 radova.

ŠUMARSKI LIST 3-4/2014 str. 107     <-- 107 -->        PDF

Daljnje polje njegovog rada je u svojstvu vještaka u procjenjivanju šumarske struke pri Ministrastvu pravosuđa, a pri Geodetskoj upravi Republike Slovenije opunomoćenik je za bonitiranje zemljišta. Predsjednik je Savjeta osnovne škole Toneta Čufarja u Ljubljani.
Posjeduje znanje hrvatskog, engleskog, francuskog i njemačkog jezika.
Ostale aktivnosti, zaduženja i funkcije
Jošt Jakša je u razdoblju od 1995. do 1999. godine bio pripadnik civilne zaštite u dijelu Vatrogasnog društva Ljubljana mesto. U istom vatrogasnom društvu od 1999. do 2004. godine bio je operativni vatrogasac. U okviru Vatrogasnog saveza Slovenije ispit za predavača položio je 2004. godine. Iste godine završio je tečaj za vatrogasnog časnika operativnog smjera. Od 2005. do 2008. godine bio je dozapovjednik Vatrogasnog društva Ljubljana mesto. Od 2013. godine Jošt Jakša je visoki vatrogasni časnik. Od 2008. godine do danas obavlja funkciju predsjednika Vatrogasnog društva Ljubljana mesto. Od 2013. godine je predsjednik i voditelj Vatrogasnog saveza Slovenije.
Na polju protupožarne djelatnosti provodi tečajeve za visoke vatrogasne časnike. Pridruženi je član Komisije za požare u prirodi (na otvorenom prostoru) pri Vatrogasnom savezu Slovenije. Član je II štaba za vođenje velikih intervencija na državnoj razini gdje je voditelj planiranja. Posebno je vrijedno istaći da je član i voditelj skupine eksperata za šumske požare pri Europskoj Komisiji generalnog direktorija za okoliš pri Europskoj Uniji.
Sudjelovanje na seminarima Hrvatskog društva biljne zaštite
Od 2002. godine (46. seminar) kada je Šumarska sekcija uhodala svoj način rada do danas Jošt Jakša je bio prisutan na svim sljedećim seminarima na kojima je izložio 13. referata. Od toga je imao 9 samostalnih referata, a 4 sa suradnicima (sa Zoranom Grecs 2, Katarinom Celič 1 i Marijom Kolšek 2).
Tematika njihovih izlaganja odnosila se na zakonodavstvo (2 referata), kukce (5 referata), sanitarnu sječu i vremenske nepogode (3 referata) i na šumske požare (3 referata).
Jošt Jakša je zajedno s Dušanom Jurc iz Gozdarskog inštituta Slovenije te Majom Jurc s Biotehniške fakultete, utjecao da i drugi stručnjaci iz raznih ustanova aktivno sudjeluju na našim seminarima. Sudionici su bili iz sljedećih ustanova:
Zavod za gozdove Slovenije, 5 sudionika
Gozdarski inštitut Slovenije, 6 sudionika
Biotehnička fakulteta 5 sudionika
Ministrastvo za kmetijstvo in prehrano Slovenije 1 sudionik
Poljoprivredni inštitut slovenije 2 sudionika
Kmetijski gozdarski zavod 1 sudionik
Inštitut za sistematiko viših gliv 1 sudionik
Slovenski stručnjaci (njih 21) su od 2002. do 2013. godine na seminarima Hrvatskog društva biljne zaštite (od 46. do 57. seminara) nastupili ukupno s 34 raferata (Jošt Jakša 13, Dušan Jurc 10, Maja Jurc 9, Zoran Grecs 5, Nikica Ogris 5 i drugi s manjim brojem nastuap). Iz ovoga je vidljivo da su kolegice i kolege iz Slovenije svojim sudjelovanjima dali velik doprinos Hrvatskom društvu biljne zaštite, posebice šumarskom dijelu. Hvala im. Grupa znanstvenika iz Zavoda za gozdove Slovenije prijavila je referat i za 58. seminar, ali zbog zauzetosti oko utvrđivanja štete koje je učino led, nisu nažalost mogli nazočiti.
Među njima najaktivniji je bio Jošt Jakša te mu stoga Hrvatsko društvo biljne zaštite odaje
PRIZNANJE
za veliki doprinos šumarskom dijelu HDBZ – a, posebice kroz osobno sudjelovanje i poticaj suradnika na sudjelovanje na seminarima biljne zaštite s temama vezanim za suvremene metode zaštite šuma.
Ostaje da kolegi Jakši uputimo čestitke i poziv na daljnju suradnju.