DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2014 str. 112     <-- 112 -->        PDF

Mišljenje povjerenstva je bilo da je disertacija napisana u skladu s postulatima znanstvene objave te da zadovoljava kriterije znanstvene inovativnosti i izvornosti. Uspješnom realizacijom odobrenog protokola istraživanja, doktorand je na više terenskih lokacija kroz 5 godina istraživanja (2009–2013) uspio provesti planirane pokuse usmjerene na prevenciju i smanjenje šteta koje u visokovrijednim lužnjakovim sastojinama mogu uzrokovati glodavci iz podporodica Murinae i Arvicolinae. Svoje je rezultate kritički raščlanio, uspoređujući ih pritom s konceptualno sličnim istraživanjima. Nova znanstvena vrijednost koju donosi izrađena disertacija očitovala se u potvrdi prisutnosti rijetke vrste voluharica (Microtus lichtensteini Wettstein 1927) na području srednje Posavine, zatim u produbljivanju sljedećih spoznaja: sezonskoj i višegodišnjoj dinamici glodavaca dviju navedenih podporodica u ovisnosti o stanišnim i klimatskim parametrima, povezanosti brojnosti glodavaca i nastalih šteta na mladim hrastovim biljkama, kvantiteti oštećenja koje glodavci uzrokuju na korijenju šumskog pomlatka, mogućnostima utjecaja na brojnost glodavaca modifikacijom staništa u obliku uklanjanja nepoželjne vegetacije, učinkovitosti više preventivnih metoda zaštite protiv glodavaca (audio-vibracijski, okusni, mirisni i sistemični repelenti), morfometrijskim obilježjima uzorkovanih glodavaca i preciznosti determinacije nekih vrsta (Apodemus sylvaticus, A. flavicollis, Microtus agrestis, M. arvalis) na osnovi njihovih morfoloških osobina, prevalenciji leptospira i hantavirusa među analiziranim jedinkama, te brojnosti, vrstama i morfometrijskim parametrima krpelja (porodica Ixodidae) na istraživanom području. Posebno se može istaći vrijednost disertacije u pokušaju otvaranja novih puteva okolišno prihvatljivih metoda zaštite hrastovih sastojina od sitnih glodavaca, što je u posljednjih nekoliko godina aktualno u šumarskoj operativi. U znanstvenom smislu, disertacija je, poput svakog kvalitetno provedenog istraživanja, otvorila nova pitanja i ukazala na nove segmente koje je potrebno istražiti u budućnosti.
Novom doktoru znanosti čestitamo na ostvarenom znanstveno-istraživačkom postignuću i želimo uspješan nastavak profesionalne karijere.
4. SREDNJEEUROPSKA KONFERENCIJA O BIOMASI 2014.
Josip Dundović
Graz, 15–18. 1. 2014.
S kolegama mr. sc. Damirom Delačem, tajnikom HŠD-a i prof. dr. sc. Ivicom Tikvićem, članom Upravnog odbora HŠD-a, na poziv Austrijske udruge za biomasu, nazočio sam 4. Srednjeeuropskoj konferenciji o biomasi, koja je održana je u Grazu od 15. do 18. 1. 2014. godine u organizaciji Austrijske udruge za biomasu, Poljoprivredne komore Štajerske, Bioenergy 2020+ i Klimatskog i energetskog fonda, u suradnji sa Sajmom Graz i pod visokim pokroviteljstvom DI Andrä Rupprechter-a, saveznog ministra poljoprivrede, šumarstva, zaštite okoliša i vodnog gospodarstva (Ministarstvo života.) Težište konferencije bilo je Energetska politika u Europi, a dala je opsežan pregled o političkim, ekonomskim i tehnološkim dostignućima u području energetskog korištenja biomase u Europi. Nazočilo joj je je preko 1100 sudionika iz 45 zemalja sa svih kontinenata. Ovako veliko zanimanje sudionika odraz je "svjetskog značaja Know-how austrijske bioenergije" naglasio je predsjednik Austrijske udruge za biomasu DI dr. Horst Jauschnegg. Sve ekskurzije i predavanja simultano su prevođeni na njemački i engleski jezik, a na linku Austrijske udruge za biomasu (www.cebc.at/service/praesentationen/) zainteresirani mogu naći 15 prezentacija.
Prvi dan, srijeda, 15. 1. 2014. sa mr. sc. Damirom Delačem sudjelovao sam (ukupno 37 sudionika) na ekskurziji IV na temu: "Mala tehnika rasplinjavanja – drvni plin, kogeneracijska postrojenja", a prof.dr.sc. Ivica Tikvić na ekskurziji V na temu: "Istraživanje i razvoj".