DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2014 str. 127     <-- 127 -->        PDF

Na kraju naše četverodnevne ekskurzije, u ime svih sudionika iz HKIŠDT i HŠD-a zahvaljujem našim dragim domaćinima iz UŠIT-a i HŠD-Mostar na nezaboravnim trenucima provedenim u Bosni i Hercegovini. Potrudit ćemo se da ih u uzvratnom susretu u Hrvatskoj dočekamo na isti način.
(Fotografije: Oliver Vlainić, dipl. ing. šum.)
Damir Delač
ZAPISNIK 1. SJEDNICE UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA HŠD-A
održane 2. TRAVNJa 2014. god. u 11 sati u prostorijama Šumarskoga doma
Nazočni: Mario Bošnjak, dipl. ing., mr. sp. Mandica Dasović, Domagoj Devčić, dipl. ing., mr. sc. Josip Dundović, mr. sc. Zoran Đurđević, prof. dr. sc. Ivica Grbac, Tijana Grgurić, dipl. ing., Dubravko Hodak, dipl. ing., prof. dr. sc. Boris Hrašovec, mr. sc. Petar Jurjević, Tihomir Kolar, dipl. ing., Čedomir Križmanić, dipl. ing., prof. dr. sc. Josip Margaletić, akademik Slavko Matić, Darko Mikičić, dipl. ing., Boris Miler, dipl. ing., Marijan Miškić, dipl. ing., Damir Miškulin, dipl. ing., Darko Posarić, dipl. ing., Davor Prnjak, dipl. ing., Zoran Šarac, dipl. ing., Ariana Telar, dipl. ing., Oliver Vlainić, dipl. ing., dr, sc. Dijana Vuletić, Ilija Gregorović, dipl. ing., Hranislav Jakovac, dipl. ing., Josip Maradin, dipl. ing., dr. sc. Vlado Topić, mr. sc. Damir Delač, Biserka Marković, dipl. oec., Stjepan Blažičević, dipl. ing., Marina Mamić, dipl. ing.

ŠUMARSKI LIST 3-4/2014 str. 128     <-- 128 -->        PDF

Ispričani: Akademik Igor Anić, Davor Bralić, dipl. ing., prof. dr. sc. Milan Glavaš, Benjamino Horvat, dipl. ing., prof. dr. sc. Ivica Tikvić.
Predsjednik HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević, utvrdivši kvorum, pozdravio je sve nazočne zahvalivši se na odazivu.
Posebno je pozdravio člana Uprave Hrvatskih šuma d. o. o. Ivana Ištoka, dipl. ing. i direktora Sektora za šumarstvo Vlatka Petrovića, dipl. ing., koji će nam na početku sjednice izložiti razmjere i plan otklanjanja posljedica katastrofalnog ledoloma u Gorskom kotaru, tj. na području UŠP Delnice. Ovo izvješće objavljeno je u ovom broju Šumarskoga lista pod rubrikom Aktualno.
Nakon toga predložio je na usvajanje sljedeći Dnevni red.
Dnevni red:
1. Ovjerovljenje Zapisnika 3. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. (Zapisnik je objavljen u ŠL 11–12/2013. god.).
2. Obavijesti i Aktualna problematika.
3. Prihvaćanje izvješća o radu i poslovanju HŠD-a u 2013. god.
a) Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana za 2013. god.
b) Izvješće Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2013. god.
c) Šumarski list i ostale publikacije.
d) Izvješće Nadzornog odbora.
e) Rasprava po izvješćima i zaključci.
4. Pripreme za 118. Redovitu izbornu sjednicu Skupštine HŠD-a.
5. Pitanja i prijedlozi.
Dnevni red je jednoglasno je usvojen.
Ad 1.
Zapisnik 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, održane 4. prosinca 2013. god. u prostorijama Šumarskoga doma, jednoglasno je prihvaćen.
Ad 2.
Hranislav Jakovac, dipl. ing., izvijestio je o sudjelovanju ekipe hrvatskih šumara na 46. EFNS-u, koji se od 17. do 22. ožujka održao u Finskoj. Više o tome piše u ovom broju Šumarskoga lista.
Tajnik mr. sc. Damir Delač izvijestio je o sudjelovanju hrvatskih šumara na tradicionalnom regionalnom natjecanju šumara ALPE-ADRIA, koje se ove godine od 23. do 26. siječnja održalo u Brixenu u Italiji, Južni Tirol. O tome je više napisano u Šumarskom listu 1–2/2014.
Mr. sc. Josip Dundović izvijestio je o 4. Srednjeeuroskoj konferenciji o biomasi, koja je od 15. do 18. siječnja održana Grazu u Austriji. Na njoj su ispred HŠD-a, osim njega kao predsjednika Hrvatske sekcije za biomasu, sudjelovali prof. dr. sc. Ivica Tikvić, predsjednik Ekološke sekcije i tajnik HŠD-a mr. sc. Damir Delač. Bilo je preko 1100 sudionika iz 45 zemalja sa svih kontinenata. Hrvatska udruga za biomasu bila je jedna od 20-tak udruga partnera ovoga simpozija. Na njoj se govorilo o energetskoj politici Europe, o uporabi drva kao sirovine za proizvodnju drvnog plina za proizvodnju električne i toplinske energije. O saniranju posljedica ledoloma u Gorskom kotaru, o kojemu se govorilo u uvodnom dijelu ove sjednice, korištenjem drva za energiju moglo bi se uvelike ublažiti ekonomske posljedice ove elementarne nepogode. Uporaba drveta kao energenta, Drvo kao ključ energetskog zaokreta, bila je tema i pozdravnog govora Austrijskog saveznog ministra poljoprivrede, šumarstva, zaštite prirode i vodnog gospodarstva (Lebensministerium) na plenarnom zasjedanju. Prvi dan sudjelovali smo na stručnim ekskurzijama, gdje smo vidjeli manja i veća postrojenja za proizvodnju drvnog plina, kao i poznatu Austrijsku tvrtku za proizvodnju peći na pelete i drvnu sječku KWB. Drugi dan dopodne bila je plenarna sjednica, a nakon toga organizirana su predavanja po sekcijama gdje je svatko prema interesu mogao izabrati pojedina predavanja. Na skupu smo imali posebnu čast predstaviti našu udrugu predsjedniku svjetske udruge za biomasu dr. Heinzu Kopetzu, i tom prigodom uručili smo mu poklon, Znanstvenu monografiju "Šume hrvatskoga Sredozemlja". Ujedno smo ga, kao i predsjednika Austrijske udruge za biomasu Ing. Dr. Horsta Jauschnegga (kojemu smo poklonili znanstvenu monografiju Poplavne šume u Hrvatskoj), pozvali na 9. Hrvatske dane biomase, što su sa zadovoljstvom prihvatili.
Biserka Marković, dipl. oec. upozorila je na Prijedlog zakona o financijskom poslovanju, posebice na dio koji se odnosi na računovodstvo neprofitnih organizacija. Taj je Prijedlog zakona u završnoj fazi i za očekivati je da će uskoro biti i donesen, s tim da će prema najavama, dio ići u primjenu već od 1. siječnja ove godine. Mi smo već dobili dopune kontnog plana koje su u stvari priprema za uvođenje tih novina. Postoji nekoliko odredbi koje će za nas biti jako važne, a to je ona koja se odnosi na neprofitne organizacije koje imaju prihod od gospodarske djelatnosti veći od 230.000 Kn, i one će za taj dio djelatnosti

ŠUMARSKI LIST 3-4/2014 str. 129     <-- 129 -->        PDF

morati osnovati trgovačko društvo. Mi imamo dvije gospodarske djelatnosti od kojih je jedna iznajmljivanje prostora zgrade Šumarskog doma, a druga je izdavanje Šumarskog lista. Najam je ovim zakonom izuzet, međutim, Porezna uprava će donijeti posebnu odluku o oporezivanju ove djelatnosti. Druga novost je da će sve neprofitne udruge morati podnositi financijska izvješća, dakle isto kao i trgovačka društva. Udruge koje imaju prihod između 3 i 10 mil. kuna morat će imati svoju internu revizijsku kuću, koja će ovjeriti njihovo financijsko izvješće i koje će se objaviti na internim stranicama, a oni koji imaju prihod veći od 10 mil. kuna, morat će izvješće polagati državnoj reviziji i javno objavljivati svoja financijska izvješća. Sva ta praćenja odvijat će se kroz registar neprofitnih udruga, koji je osnovan prije nekoliko godina (2008. godine). Zapravo, mi ćemo se naći u situaciji da za nešto od naših djelatnosti spadamo u sustav PDV-a, a za nešto ne. Dakle od gospodarskih djelatnosti to su iznajmljivanje prostora Šumarskoga doma i izdavanje Šumarskog lista. Za sada ne podliježemo plaćanju poreza na dobit, jer sva financijska sredstva trošimo u skladu sa Statutom. Prema spomenutim promjenama Zakona, vjerojatno je da ćemo morati plaćati porez na dobit. U skladu s tim, za izdavanje Šumarskoga lista morali bi osnivati trgovačko društvo. Moguće rješenje je da Ministarstvu financija pokušamo obrazložiti da je Šumarski list znanstveno stručni časopis koji je usko specijaliziran i da nije konkurentan na tržištu, tj. drugim časopisima nije konkurencija.
Tijana Grgurić, dipl. ing., predsjednica ogranka Delnice, osvrnula se na Prijedlog sistematizacija Hrvatskih šuma d. o. o. i na posljedice takvog prijedloga na UŠ podružnicu Delnice, kao i na cijeli Gorski kotar s obzirom na specifične životne uvjete na tom području, dokaz čega su i aktualni katastrofalni ledolomi u šumama Gorskog kotara. Gorski kotar koji je oduvijek živio od šume i šumarstva, danas je u uvjetima sveopće centralizacije Hrvatskih šuma d. o. o. izložen depopulaciji i propadanju. Na tragu toga je i Prijedlog nove sistematizacije poduzeća koje predviđa smanjenje broja revira, pa tako i inženjera revirnika i tehničkog osoblja.
Izračun broja revira pri kojemu značajan utjecaj ima volumen srednje kubnog stabla čudan je i nema veze sa šumarskom strukom. Pita se da li nam je cilj proizvoditi tanko celulozno drvo ili furnirske trupce. Isto tako predlagač očito ne vidi razliku između jednodobnog i prebornog gospodarenja. U uređivanju šuma neprestano se smanjuje broj izvršitelja, tako da danas na obrasloj površini od preko 120.000 ha imamo samo 9 izvršitelja, od kojih 4 taksatora. Novi prijedlog sistematizacije na području UŠP Delnice u uređivanju šuma uopće ne predviđa šumarske tehničare, tj. pomoćnike taksatora, dok u nekim drugim UŠ podružnicama to nije slučaj. Ako ti ljudi i ne dobiju otkaz, morat će se preseliti u neka druga područja, što će samo ubrzati propadanje Gorskog kotara.
Oliver Vlainić, dipl. ing., napomenuo je da način izračuna broja revira po ovom Prijedlogu sistematizacije koji za osnovicu uzima 11.500 m3 etata po revirniku, nije u skladu s Pravilnikom o vrsti šumskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno, Ministarstva poljoprivrede koji se primjenjuje u radu Komore, a on propisuje 1 dipl. ing. šumarstva na svakih 10.000 m3 doznake bruto mase. Isto tako nije usklađen ni broj izvršitelja u ekološkoj službi.
Marina Mamić, dipl. ing., nadovezala se na problematiku sistematizacije. Ona je tek jučer doznala za taj Prijedlog sistematizacije, a brojni kolege na terenu uopće s njim nisu upoznati. Bilo kako bilo, sada konačno imamo neki pisani materijal na koji možemo reagirati te je prilika da sada Šumarsko društvo stane u zaštitu struke, jer situacija je više nego kritična. Po toj sistematizaciji na pojedinim radnim mjestima ostat će samo jedan izvršitelj, što znači da taj čovjek neće moći koristiti niti godišnji odmor, a u slučaju bolesti neće ga imati tko zamijeniti. Mnogi šumarski stručnjaci, ako i neće dobiti otkaz, zbog nemogućih uvjeta bit će prisiljeni napustiti tvrtku. Činjenica je i da su mnogi napustili poduzeće odlazeći u prijevremenu mirovinu. Da i ne govorimo o mladim šumarskim inženjerima koji su radili na određeno vrijeme, a sada će automatski ostati bez posla. U takvim okolnostima mladi koji su pred završetkom fakulteta u idućih 20 tak godina nemaju šanse dobiti posao. Ne znam da li će to što pomoći, ali mi kao šumarska struka moramo reagirati, da se ako ništa drugo zabilježi naš pokušaj.
Stjepan Blažičević, dipl. ing. rekao je kako su se njegove crne slutnje izrečene prije godinu dana, nažalost ostvarile. Iako onda nije bio shvaćen, pokazalo se da je bio u pravu i sada su se i ostali kolege "napokon probudili". Smatra da još uvijek nije kasno, Šumarsko društvo bez Komore i Šumarskog fakulteta samo ne može ništa napraviti, ali svakako mora reagirati. Takvi postupci izravno ugrožavaju šumarsku struku, a šumarski stručnjaci će u budućnosti vrijediti još manje nego što je to danas, a ako se pak taj trend nastavi, šumarstva za koju godinu neće ni biti.
Darko Posarić, dipl. ing. prisjetio se kako je on bio u Povjerenstvu za određivanje veličine revira koje je bilo formirano u 8. mjesecu i radilo je do 10. mjeseca 2013. godine. Ukupno nas je bilo 8 u tom povjerenstvu, a osim mene od ovdje nazočnih bio je i mr. sc. Zoran Đurđević. Imali smo jedno 5–6 sastanaka i na temelju zakonske regulative i strukovnih kriterija donijeli smo osnove za određivanje veličine revira, lugarije, čuvarskog područja

ŠUMARSKI LIST 3-4/2014 str. 130     <-- 130 -->        PDF

i na kraju nam je dan zadatak da to napravimo i za poslovođe, što smo i učinili. Kada smo rezultate, koji su u globalu po broju revira i izvršitelja bili nešto malo veći ili jednaki postojećem stanju, iznijeli to predsjedniku Uprave, on je to sve odbacio i formirao novo povjerenstvo u koje su imenovani neki zaposlenici Direkcije. U našem prijedlogu uzeli smo u obračun 10.000 kubika doznake po revirniku, kako je to propisano Pravilnikom Komore. Isto tako usvojili smo speci­fičnosti jednodobnog, prebornog i gospodarenja na kršu, dok je ovaj prijedlog napravljen bez stručne podloge, kako se u narodu kaže "preko koljena". Kada smo mi u prethodnom povjerenstvu, na temelju Pravilnika o plaćama HŠ d. o. o., napravili prijedlog sistematizacije za poslovođe, tri Uprave šume iskakale su po broju izvršitelja: Vinkovci, Bjelovar i Delnice. To je i normalno, jer su te UŠP nositelji proizvodnje cijelog poduzeća. Prema prijedlogu nove sistematizacije imamo broj poslovođa u reviru obračunat po koeficijentu 2,7 po reviru. Od kuda im je taj broj, prema kakvim kriterijima, zašto ne 3,7 ili 1,7, ili nešto treće? To nitko ne zna. U UŠP Vinkovci broj inženjera smanjuje se za 20, a broj poslovođa za 35. UŠP Vinkovci je za prethodnu godinu imala dobit od 70 mil. kuna. Poduzeće Hrvatske šume d. o. o. isto su poslovale s dobiti, pa nije jasno zašto se inzistira na smanjenju broja ljudi i čime se jamči da će sustav funkcionirati. Iz svega se može zaključiti da je broj izvršitelja prema Prijedlogu ove sistematizacije "dobiven iz rukava". U vezi s tim, mi smo u Vinkovcima organizirali sastanak Sidikata, Radničkog vijeća, Udruge dragovoljaca Domovinskog rata i HŠD-a, na kojemu ćemo donijeti svoje stavove. Pozivam sve šumarske institucije, uključujući i Šumarski fakultet i našu Komoru, da reagiramo.
Mr. sc. Josip Dundović podsjetio je da je na Danima Hrvatskog šumarstva u Karlovcu 2005. godine kao stručna tema iznesen referat "Ima li u Hrvatskom šumama d. o. o. Zagreb prostora za proširenje djelatnosti i nova zapošljavanja diplomiranih inženjera šumarstva i šumarskih tehničara", kojega su pripremili Tomislav Starčević, dipl. ing., Branko Ranogajec, prof. i mr. sc. Josip Dundović. Tamo su izneseni normirani podaci o broju izvršitelja za jednodobne, preborne i šume Sredozemlja, te otvaranje novih područja djelovanja, među kojima je i bioenergija. Svi ti podaci objavljeni su u Zapisniku 109. redovite Skupštine HŠD-a (vidi www.sumari.hr).
Stjepan Blažičević, dipl. ing., naglasio je kako šumari moraju javno istupati boreći se za interese struke i istaknuo pozitivan primjer nastupa kolege Tarnaja u emisiji TV Mreže.
Damir Miškulin, dipl. ing. pozvao je sve kolege da zauzmu zajednički stav o cjelokupnom Prijedlogu sistematizacije, ne gledajući kako je pritom prošla pojedina UŠP.
Josip Maradin, dipl. ing., podsjetio je da HŠD-a u slučaju Prijedloga sistematizacije nije pregovarač, već su to sindikati, te njima treba proslijediti naše primjedbe koje bi oni koristili u procesu pregovaranja s Upravom HŠ d. o.o.
Mr. sp. Mandica Dasović, vrativši se na problematiku Prijedloga sistematizacije, rekla je kako je kriterij za broj izvršitelja u Odjelu za ekologiju bio isključivo broj izdanih potrebnih uvjeta građenja, kao da u ekološkom odjelu ne radimo ništa drugo.
Ilija Gregorović, dipl. ing., rekao je kako većina ljudi u Hrvatskim šumama uopće nije upoznata s ovim Prijedlogom sistematizacije. Dobili su je samo voditelji UŠP, od kojih su je neki proslijedili suradnicima, a neki to nisu. Ovim Prijedlogom sistematizacije definitivno se ukidaju Odjeli. Prvo su ukinuti zamjenici, pa onda pomoćnici, a sada i rukovoditelji Odjela, pa od šumarskih odjela ostaje samo Odjel za šumarstvo. Ono što je funkcioniralo 100 godina sada se ukida. Tim se načinom definitivno derogira šumarska struka.
Kako je rok za očitovanje o ovom Prijedlogu sistematizacije izuzetno kratak, do petka, a danas je srijeda, predloženo je da kolege Vlainić i Posarić pripreme tekst očitovanja, e-mailom ga pošalju na usuglašavanje, a onda ga iz Središnjice treba poslati Upravi Hrvatskih šuma.
Taj tekst donosimo u cijelosti:
Poštovani,
Obraćamo Vam se u ime Hrvatskoga šumarskog društva, strukovne udruge koja okuplja većinu šumarskih inženjera i tehničara te u svome članstvu ima oko 3.100 članova i reprezentira sve važnije šumarske institucije i tvrtke u Republici Hrvatskoj. Razlog obraćanja je zabrinutost koja je izražena na prvoj ovogodišnjoj sjednici Upravnog i Nadzornog odbora naše strukovne udruge na temelju trenutnog prijedloga reorganizacije trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. Kako su većina naših članova i zaposlenici Vaše tvrtke, u raspravi smo se dotakli i kriterija koji su postavljeni za sistematizaciju radnih mjesta, ponajprije šumarske struke. Prema dostupnim informacijama postoji opravdana bojazan da ukoliko se ti kriteriji ne promjene, neće biti zadovoljeni šumarski zakonski i podzakonski akti koji vrijede u našoj državi. Ukoliko bude tako, Hrvatske šume d.o.o. neće moći obavljati svoju osnovnu funkciju gospodarenja državnim šumama i u pitanje će doći ponajprije biološka obnova šuma te sadašnja generacija šumara neće ostvariti ni jednostavnu, a kamoli proširenu obnovu šuma, kako bi budućim generacijama ostavila zdrave, stabilne i kvalitetne šumske ekosustave, koje su ustavno opće dobro Republike Hrvatske.
Nadamo se da shvaćate našu zabrinutost i da ćete preispitati i unaprijediti kriterije koji će omogućiti normalno funkcioniranje Hrvatskih šuma d.o.o. uz zadovoljavanje svih zakonom zadanih funkcija gospodarenja šumama i šumskim zemljištima.

ŠUMARSKI LIST 3-4/2014 str. 131     <-- 131 -->        PDF

Da bi otklonili sve sumnje u Vaše dobre namjere reorganizacije državne tvrtke koja svojom gospodarskom djelatnošću brine o 78 % šuma Republike Hrvatske, a dobrim dijelom pokriva i preostale šume šumoposjednika, očekujemo da ćete nam kao i do sada u drugim prigodama, osobno ili sa svojim suradnicima, pojasniti utemeljenost planiranih promjena unutarnje organizacije Hrvatskih šuma d.o.o.
S obzirom na aktualnost problematike mr. sc. Petar Jurjević predložio je da na sljedeću sjednicu Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, koja će biti sazvana krajem 4. mjeseca, pozovemo predsjednika Uprave Hrvatskih šuma d.o.o., mr. sc. Ivana Pavelića, koji će iznijeti Prijedlog sistematizacije Hrvatskih šuma, a nakon toga bit će omogućena rasprava, što je usvojeno.
Mario Bošnjak, dipl. ing. rekao je kako se ove godine obilježava 85. godišnjica zaštite šuma "Prašnik" i "Muški Bunar". Ogranak Nova Gradiška u vezi s tim započeo je s određenim aktivnostima. U tim Rezervatima šumske vegetacije daleke 1979. godine istraživanja je vršio akademik Matić sa svojim suradnicima. S Hrvatskim šumarskim institutom Jastrebarsko sada su nastavljena znanstvena istraživanja u ovim šumama, koje su od Domovinskog rata bile minirane, a ove će godine proces razminiranja biti gotov. Mi smo već ranije sakupili žir ispod hrasta, koji je po obujmu zvanično najveći u Europi, predali ga Institutu i na taj način dobili novi sadni materijal. Povodom obilježavanja 21. ožujka, Dana svjetske zaštite šuma, posadili smo ga na graničnom području s BiH. Obilježavajući 85. godišnjicu zaštite namjeravamo organizirati okrugle stolove i tiskati promidžbene materijale. U vezi s tim biti će nam potrebna financijska pomoć središnjice HŠD-a, pa ovom prilikom molim da nam se odobri 5.000 kuna za tu namjenu.
Oliver Vlainić, dipl. ing. izvijestio je o planu HKIŠDT za posjet ovogodišnjem sajmu "Interforst" u Münchenu i prijedlogu da se u to uključi i HŠD. Komora je sufinancirala tiskanje prvih knjiga Zapisnika Brodske imovne općine u izdanju Državnog arhiva u Vinkovcima. Knjige će biti promovirane 25. travnja u Vinkovcima, za što smo i mi dobili poziv.
Tajnik mr. sc. Damir Delač, podsjetio je da sljedeće 2015. godine obilježavamo 250. god. organiziranog rada Hrvatskog šumarstva. Kako bi što bolje obilježili ovaj jedinstveni jubilej, predložio je da HŠD kao krovna šumarska udruga, angažirajući sve svoje predstavnike institucija, Sekcija i Ogranaka, pripremi kalendar cjelogodišnjih događanja, u svrhu promocije šumarske struke.
Darko Posarić, dipl. ing. izvijestio je kako je Ogranak Vinkovci do sada organizirao tri likovna natječaja, a kako se ove godine organizira obilježavanje 140. godišnjice Brodske imovne općine, s tim u vezi najavio je tiskanje knjige. Ukupni trošak tiskanja knjige iznosit će oko 25 tisuća kuna. Zamisao je da sa po 5.000 kuna taj projekt sufinanciraju: Hrvatske šume d. o. o., koje će sredstva doznačiti na žiro-račun Središnjice, Središnjica HŠD-a, Ogranak Vinkovci, HKIŠD i Županija Vukovarsko-Srijemska.
Prihvaćene su zamolbe kolega Marija Bošnjaka, dipl. ing. i Darka Posarića, dipl. ing., te im je odobreno po 5.000 kuna za njihove projekte.
Ad 3.
a) Izvješće o radu središnjice HŠD-a u 2013. godini
Hrvatsko šumarsko društvo i u 2013. godini bilo je aktivno uključeno u stručne i zakonodavne aktivnosti vezane za zaštitu i afirmiranje šumarske struke. U Povjerenstvo za izradu najavljenog Novog Zakona o šumama HŠD je predložio svoje predstavnike. U cilju što kvalitetnije pripreme za rad navedenog povjerenstva, Upravni i Nadzorni odbor HŠD zadužio je radnu skupinu za pripremu popisa zakonodavnih akata koji nedostaju u šumarskom sektoru, kao i da naznači osnovne probleme koje bi trebao riješiti Novi zakon o šumama, a koji nisu riješeni postojećim Zakonom. Uz to su i ogranci HŠD-a potakli rasprave o toj problematici i svoje prijedloge dostavili u središnjicu. Tek je u drugoj polovici 2013. godine odlučeno da se pokrene proces izrade Izmjene i dopune Zakona o šumama, formirano je novo povjerenstvo u kojemu je kao predstavnik HŠD-a sudjelovao predsjednik mr. sc. Petar Jurjević, a prijedlog se sada nalazi pred Saborskom procedurom.
Ministarstvu poljoprivrede poslali smo svoje stavove i na Prijedlog Zakona o poljoprivrednom zemljištu, kako konkretne primjedbe na određene članke, tako i na načelne primjedbe na cjelokupnu problematiku. Kako vidimo ništa od toga Zakonom nije usvojeno.
HŠD je dalo primjedbe i na prijedlog Zakona o zaštiti prirode. One se ponajprije odnose na uporabu sredstava za zaštitu bilja u šumama, jer su kriteriji prema predloženom Prijedlogu u svezi s uporabom istih vrlo rigorozni i kao takvi znatno bi otežali poduzimanje učinkovitih mjera zaštite.
Isto tako dali smo vrlo konkretne primjedbe i na Nacrt prijedloga Zakona o strateškim investicijama, koji je u javnosti izazvao brojne i burne polemike
Našu pozornost u promatranom razdoblju zaokupljala je i ekološka mreža NATURA 2000, koja obuhvaća područja važna za očuvanje vrsta i staništa ugroženih na europskoj razini i zaštićenih na temelju Direktive o pticama i Direktive o staništima. Ovaj projekt obuhvaća gotovo 37 % područja RH, u čemu zbog svoje velike bioraznolikosti, bogatstva zaštićenih, rijetkih i ugroženih

ŠUMARSKI LIST 3-4/2014 str. 132     <-- 132 -->        PDF

biljnih i životinjskih vrsta, svoje prirodnosti i stručnog gospodarenja, značajno participiraju i šume.
Iza nas je 45. EFNS koji su Hrvatske šume d.o.o. i HŠD organizirali od 17. do 23. veljače 2013. na području Gorskog kotara, na kojemu je sudjelovalo preko 600 sudionika iz 21 europske zemlje. Višegodišnje pripreme ovog natjecanja podrazumijevale su izgradnju poligona za natjecanje sa svom infrastrukturom, osiguranje smještaja i prijevoza sudionika, stručnih i turističkih ekskurzija, stručnih predavanja, svečanog otvaranja i zatvaranja te organizacije tehničkog dijela natjecanja. Pisma pohvale koje dobivamo od svih sudionika, potvrda su uspješno obavljenog posla i izuzetno uspješne promidžbe ne samo Hrvatskog šumarstva, nego i RH.
Tajnik HŠD-a, mr. sc. Damir Delač, zajedno s novim predstavnikom Hrvatske u Komitetu EFNS-a Denisom Štimcem, dipl. ing. šum., sudjelovao je na sastanku Komiteta EFNS-a, 27–29. rujna 2013. u Joensuu u Finskoj, gdje se održava 46. EFNS. Osim predstavljanja natjecanja u Finskoj, dan je i rezime 45. EFNS-a. Još je jednom bilo ugodno slušati superlative izrečene na račun naše organizacije ovoga natjecanja.
Domaćin ovogodišnjih međunarodnih regionalnih šumarskih natjecanja Alpe-Adria bila je Slovenija, mjesto Ribnica na Pohorju. Središnjica HŠD-a i ogranak Delnice i ove su godine organizirali hrvatsku ekipu i uspješno sudjelovali na ovom natjecanju.
U svibnju smo zajedno s Šumarskom fakultetom u službeni posjet primili delegaciju Estonskih šumara, u kojoj su bili predsjednik njihovog Šumarskog društva prof. dr. sc. Hardi Tullus i direktor Estonskih državnih šuma gosp. Aigar Kallas.
Sudjelovali smo na Simpoziju HAZU u Osijeku "Proizvodnja hrane i šumarstvo temelj razvoja istočne Hrvatske". Isto tako sudjelovali smo na Javnoj raspravi u HAZU uz predstavljanje ideje projekta "Zagreb na Savi". Planira se od Zaprešića do Siska na Savi izgraditi 7 hidrocentrala, jednu reverzibilnu hidrocentralu na Sljemenu, urediti tok rijeke Save, tj. kanalizirati je za brodski promet, "urediti" prilaze Savi itd. Razred za poljoprivredu i šumarstvo HAZU otvoreno se usprotivio toj nerazumnoj investiciji, koja uz minimalnu proizvodnju električne energije (170 MW) stvara pred Zagrebom ogromne vodene površine koje će imati izravni utjecaj na klimu, tj. stvaranje magle, a pod utjecajem smanjenja podzemnih voda naći će se oko 38000 ha šuma kojima prijeti sušenje a u pitanje se dovode i izvorišta pitke vode grada Zagreba
Naš predstavnik prof. dr. sc. Ivica Tikvić sudjelovao je kao jedini predstavnik šumarske struke na skupu u Vukovaru, vezanom na izgradnju Višenamjenskog kanala Dunav-Sava, gdje je ponovio naše stavove i protivljenje vezano za taj megalomanski projekt.
Aktivno sudjelujemo u radu naše krovne udruge Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS) preko tri naša predstavnika (Jurjević, Dundović, Delač), a 2013. tajnik mr. sc. Damir Delač izabran je u Upravni odbor HIS-a. Kako bi HIS iznio svoje stavove o bitnim projektima za Hrvatsku državu, predloženo ja da svaka udruga članica, u skladu s brojem članova, predloži jednog ili dva predstavnika u Stručni savjet HIS-a. Kao predstavnici HŠD-a predloženi su akademik Igor Anić i prof. dr. sc. Ivica Tikvić.
Na svečanoj Skupštini Hrvatskog inženjerskog saveza, povodom obilježavanja 135. godišnjice osnutka HIS-a, Hrvatskom šumarskom društvu, kao najstarijoj i najbrojnijoj članici, uručeno je posebno priznanje.
Tradicionalno smo sudjelovali u organizaciji Međunarodnog znanstvenog simpozija "Drvo je prvo-materijal, tehnologija i projektiranje u funkciji korisnika" u sklopu sajma AMBIENTA
Zajedno s HKIŠDT početkom listopada organizirali smo četverodnevnu stručnu ekskurziju kroz Bosnu i Hercegovinu.
Naši su ogranci, usprkos čestom nerazumijevanju Uprave Hrvatski šuma d. o. o., poduzele brojne aktivnosti kroz: organizaciju stručnih skupova u cilju popularizacije šumarstva, stručnih predavanja, okruglih stolova, međunarodnih ili međusobnih stručnih ekskurzija, šumarskih zabava, brojnih kulturnih i sportskih manifestacija i sl.
Aktivnostima HŠD kao cjeline značajno su pridonijele i naše sekcije koje su u okviru svoga rada sudjelovale na mnogim skupovima na kojima je tematika bila iz područja njihovog djelovanja.
U svojoj 138 godini izlaženja Šumarski list tiskan je u 6 dvobrojeva. Zbog raznih okolnosti dvobroj 9–10/2013 tiskan je sa zakašnjenjem, no zadnjim dvobrojem slijedili smo uobičajan ritam izlaženja. Kroz uvodnike nastojali smo pratiti i komentirati aktualne događanja u šumarstvu. Ponekad smo bili i kritični prema pojedincima i institucijama, za postupke i trendove za koje smatramo da nisu dobri za šumarstvo i šumarsku struku. No, sve je to bilo bez primisli da nekoga osobno uvrijedimo ili da se priklonimo nekoj političkoj opciji.
Uz tiskano redovito se objavljuje i digitalno izdanje ŠL. Naše internet stranice redovito se održavaju i aktualiziraju, a Šumarski digitalni dokumentacijski centar stalno se dopunjava i usavršava.
Od ostalih tiskarskih i sličnih aktivnosti, HŠD je pomoglo pri tiskanju sveučilišnog udžbenika "DENDROLOGIJA – CVIJET, ČEŠER, PLOD, SJEME", prof. dr. sc. Marilene Idžojtić, Zbornika radova sa Znanstvenog skupa "Šumarstvo i poljoprivreda hrvatskog Sredozemlja na pragu Europske unije", koju je izdala Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za poljoprivredu

ŠUMARSKI LIST 3-4/2014 str. 133     <-- 133 -->        PDF

i šumarstvo i Znanstveno vijeće za zaštitu prirode, te knjige "Ljepši život" autora dr. sc. Juraja Medvedovića. Kao suizdavači, uz AŠZ objavljujemo knjigu prof. dr. sc. Ante Krpana "Iz povijesti šumarstva", kojom autor objedinjuje radove sveučilišnog profesora Milana Marinovića, istaknutog šumarskog znanstvenika i publiciste na polju šumarske ekonomike, organizacije šumarstva, šumarske politike, šumarske statistike, lovstva i popularizacije šumarstva.
Održane su tri sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a i to: 1. u prostorijama šumarije Ogulin, UŠP Ogulin; 2. na području šumarije Đurmanec, UŠP Zagreb, uz stručnu temu "Gospodarenje bukovo jelovim šumama na Macelju", koju je izložio mr. sc. Ivica Miljković; 3. u prostorijama Šumarskoga doma.
117. redovita sjednica skupštine Hrvatskoga šumarskoga društva, u nazočnosti 186 gostiju i delegata, održana je 18. lipnja 2013. godine u dvorani Novinarskog doma u Zagrebu. Stručnu temu Skupštine pod naslovom "Izazovi Hrvatskoga šumarstva nakon ulaska u EU" iznio je Marko Tomljanović, dipl. ing. šum., djelatnik Ministarstva poljoprivrede.
Na zgradi šumarskoga doma, uz redovito održavanje, rađeni su radovi sanacije od vlage podrumskih prostora.
Izvješće o radu sekcije Pro Silva Croatia HŠD-a za 2013. godinu (Akademik Igor Anić)
Sudjelovali smo u organizaciji i vođenju ekskurzija u sklopu natjecanja EFNS u Republici Hrvatskoj, 17–23. veljače 2013. godine. Pripremljena je i prezentacija pod naslovom Šume i šumarstvo Republike Hrvatske.
U suradnji s kolegama iz HŠD – ogranak Split organizirali smo ekskurziju za profesore uzgajanja šuma, ujedno i predsjednika Pro Silva Slovakia u razdoblju 23 – 27. rujna 2013. godine na području južne Dalmacije (Metković, Mljet, Dubrovnik).
Javni nastupi održani su kako slijedi:
a)            Na međunarodnom znanstvenom skupu Zelenilo grada Zagreba, održanom 5–6. lipnja 2013. godine u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, održana je prezentacija Prirodna obnova park-šuma grada Zagreba. Rad je tiskan u Zborniku radova međunarodnog znanstvenog skupa.
b)            Objavljen je Zbornik radova znanstvenog skupa pod naslovom Šumarstvo i poljoprivreda hrvatskog Sredozemlja na pragu Europske unije, u izdanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zaključke skupa prenio je Šumarski list.
c) Kao članovi organizacijskog odbora i referenti sudjelovali smo na znanstvenom skupu Proizvodnja hrane i šumarstvo – temelj razvoja istočne Hrvatske. Skup je održan 14–15. lipnja 2013. godine u Osijeku, u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a sastojao se iz dvije sekcije: proizvodnja hrane i šumarstvo.
Web stranica sekcije se redovito popunjava sukladno pristiglim novim informacijama. U rubrici "Jeste li znali" mogu se pročitati sljedeći tekstovi:
a) Pro Silva načela za gospodarenje šumama
b) Zagrebačka škola uzgajanja šuma i koncept Pro Silva
c) Zaključci međunarodnog znanstvenog skupa Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj
d) Šume, tla i vode – neprocjenjiva prirodna bogatstva Hrvatske
e) Načela asocijacije Pro Silva Europa za šume Sredozemlja
d) Zaključci znanstvenog skupa Šumarstvo i poljoprivreda hrvatskog Sredozemlja na pragu Europske unije.
Propagiranje asocijacije Pro Silva Europa, odnosno sekcije Hrvatskoga šumarskog društva Pro Silva Croatia, bilo je dijelom svake od nabrojanih aktivnosti. Predsjednik Pro Silva Croatia, akademik Igor Anić ostvario je dva televizijska nastupa na HTV 1 (emisije Među nama i Društvena mreža) s temom o šumarstvu i prirodnim šumama Hrvatske.
Informativni letak i poster o asocijaciji bit će izrađeni tijekom ove godine.
Izvješće o radu Hrvatske udruge za biomasu za 2013. godinu (Mr. sc. Josip Dundović)
Zajedno s mr. sc. Dankom Kuricom iz Direkcije Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, 8. i 9. travnja 2013. posjetili smo Šumarski centar za obrazovanje, Pichl, Štajerska, a drugi dan sudjelovali smo na cjelodnevnoj ekskurziji "Drvni plin u ofenzivi": postrojenja u Neukirchenu (kapaciteta 300 kW električne energije i 660 kW toplinske energije); Geiersberg (29,5 kW električne i 66 kW toplinske energije), OPG Wolfgang Hörandner.
U Gradskoj vijećnici Nova Gradiška 26. 4. 2013. održao je predavanje za članove HŠD Ogranka Nova Gradiška na tribini s temom "MODEL GÜSSING – NOVE TEHNOLOGIJE NA PODRUČJU OIE ZA GRAD NAŠICE" i dodatak: 1. dio Kogeneracija LIKA ENERGO EKO d.o.o. Udbine (kapaciteta 0,95 MWel i 4,1 MW topl.) i 2. dio MODERATOR d.o.o. Proizvodnja peleta (oko 60 sudionika).
7. i 8. 5. 2013. mr. sc. Damir Delač i ja sudjelovali smo na Savjetovanju "Obnovljiva toplina – ključ za energetski zaokret" u organizaciji Austrijske udruge za biomasu. Sa DI Franz Jandrisitsem, EEE Güssing i DI Vladimirom Čambom, ministarskim savjetnikom, dogovoren je nastavak suradnje na području OIE i naslov teme za 8. Hrvatske dane biomase, Našice, 6. 9. 2013. (oko 100 sudionika).

ŠUMARSKI LIST 3-4/2014 str. 134     <-- 134 -->        PDF

5–7. 6. 2013. sudjelovao sam s prof. dr. sc. Ivicom Tikvićem u Murau na Austrijskim danima šumarstva (preko 300 sudionika iz Austrije, RH i Njemačke). Nakon otvorenja i pozdravnih govora podnesena su godišnja izvješća, te savjetovanja na temu "Potrajno gospodarenje šumama – Novi impulsi za uzgajanje šuma" sa 8 referata (više na web stranici: www.forstverein.at). Nakon zaključne riječi uručli smo predsjedniku Austrijske udruge za biomasu, DI mag. Johannesu Wohlmacheru monografiju Obična bukva u Hrvatskoj, a DI Antonu Aldrianu, predsjedniku Štajerskog šumarskog društva monografiju Hrast lužnjak u Hrvatskoj. Osobno sam sudjelovao na ekskurziji broj: 2 u šumskom gospodarstvu Murau, Revir Paal Kneževe familije Schwarzenberg (s površinom oko 23.300 ha šuma – sanacija nakon katastrofalnih vjetroizvala 1979. i 2002., te alternativno korištenje malih hidroelektrana i skijališta, kao i gospodarenje klekovim šumama – skupocjenim drvom, a prof. dr. sc. Ivica Tikvić sudjelovao je na cjelodnevnoj ekskurziji broj: 3 Benediktinskog samostana na temu" Otvaranje šuma kao baza šumsko-uzgojnih radova".
Na Strojarskom fakultetu u Sl. Brodu, 11. 6. 2013. sudjelovao sam na raspravi o Programu Zapošljavanje kroz novu energetiku s naglaskom na biotoplifikaciju Hrvatske s referatima: Razvojna strategija i doprinos HŠ d.o.o. sektoru OIE i Kogeneracijskom postrojenju Lika ENERGO EKO d.o.o. – Proizvodnje peleta MODERATOR d.o.o. u Udbini (25 sudionika).
S Ivanom Ergovićem, predsjednikom Uprave NEXE Grupa d.d. Našice dogovorio sam sufinanciranje 8. Hrvatskih dana biomase.
6. 9. 2013. u dvorani "Emaus" Franjevačkog samostana Našice održani su 8. Hrvatski dani biomase – Znanstveno-gospodarski skup: OBNOVLJIVA TOPLINA, KLJUČ ZA ENERGETSKI ZAOKRET" u organizaciji Hrvatske udruge za biomasu Sekcije HŠD-a, Hrvatskih šuma d. o. o., Grupacije za biomasu, Grupacije za bioplin i Grupacije za solarnu energiju ZOIE HGK i Ogranka MH Našice, a u suradnji sa Svjetskom udrugom za biomasu (dr. Heinz Kopetz, predsjednik), AEBIOM – Europskom udrugom za biomasu,, Austrijskom udrugom za biomasu (dr. Horst Jauschnegg, predsjednik), C.A.R.M.E.N. eV – Bavarski kompetencijski centar za obnovljivu sirovinu Straubing, EEE – Europski centar za obnovljivu energiju Güssing GmbH, Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije, HGK Zagreb i NEXE Grupa d.d. Našice, a pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede RH (104 sudionika/izlagača iz područja politike, znanosti i gospodarstva, ali i banaka, lokalnih zajednica te predstavnika medija i udruga – više u Šumarskom listu broj: 11–12/2013. i na www.sumari.hr/biomasa).
U Osječko-baranjskoj županiji 5. 11. 2013., kod zamjenika župana mr. sc. Dragana Vuline, održan je sastanak u vezi Regionalnog energetskog koncepta Našice.
U Ministarstvu gospodarstva RH, 18. 11. 2013. sudjelovao sam na savjetovanju Zapošljavanje kroz novu energetiku
U uredu gradonačelnika Našica mr. Krešimira Žagara, 22. 11. 2013., održan je sastanak vezan za izradu Regionalnog energetskog koncepta Našice.
9. 12. 2013 zajedno s Mladenom Renatom Martincem, direktorom Predstavništva Zagreb i mr. sc. Damirom Delačem posjetili smo Centrometal d. o. o. Macinec. Davor Zidarić, direktor i Tihomir Zidarić tehnički direktor, upoznali su nas o modernoj proizvodnji peći i kotlova na ogrjevno drvo, brikete i pelete, koje gotovo 90 % izvoze u EU i oko 50 zemalja svijeta.
U UŠP Našice sa Mariom Fegerom izradio sam plakat/poster formata A0 "Wärme und Strom aus dem Wald" (Toplina i struja iz šume) za 4. Srednjeeuropsku konferenciju o biomasi, Graz, 15–18. 1. 2014.
Izvješće o radu Sekcije za kulturu, sport i rekreaciju za 2013. godinu (Oliver Vlainić, dipl. ing. šum.)
Kultura:
2 koncerta (Šumarski dom)
promocija monografije "ŠG Karlovac 1960. – UŠP Karlovac 2010. (Karlovac)
2 promocije knjige "Ljepši život" (Šumarski dom, Gradska knjižnica Zagreb)
replika izložbe fotografija iz Ujedinjenih naroda "Šuma okom šumara" (Karlovac – Šumarska i drvodjeljska škola)
3 izložbe fotografija 9. bjelovarskog salona "Šuma okom šumara" (Krapina, Kutina i Lipovljani)
8 izložbi fotografija 10. bjelovarskog salona "Šuma okom šumara" (Bjelovar, Nova Gradiška, Slavonski Brod, Zagreb – Šumarski fakultet, Grubišno Polje, Daruvar, Opatija i Lipik)
natječaj za dječje likovne i literarne radove 2013. s dodjelom priznanja (Vinkovci)
izložba dječjih likovnih radova za 2011. i 2012. (Vinkovci)
izložba gljiva (Virovitica)
Dani Josipa Kozarca s 3 izložbe "Šuma okom šumara", "Josip Kozarac" i "Šuma okom slikara" (Lipovljani)
Dani Josipa i Ivana Kozarca (Vinkovci)
kiparska radionica "Svijetle pruge 2013" (Bjelovar)
međunarodna studentska kiparska radionica (Šumarija Valpovo)
34. Goranska kiparska radionica (Delnice)
formiranje knjižnice šumarije Repaš (Repaš)
lutkarska predstava za djecu (Delnice).

ŠUMARSKI LIST 3-4/2014 str. 135     <-- 135 -->        PDF

Sport:
1 skijaško natjecanje (Alpe-Adria – Slovenija)
1 skijaško natjecanje (45. EFNS 2013 – Gorski kotar)
1 šumarska olimpijada (8. Alpe-Adria – Slavonski Brod)
4 malonogometna turnira ogranaka HŠD-a (Gospić, Bjelovar, Karlovac i Zagreb)
1 tenisko prvenstvo inženjera šumarstva i drvne tehnologije (Vinkovci)
3 biciklijade (Osijek i Vinkovci)
1 maratonska utrka (Vojnić-Muljava)
1 maraton lađa (Neretva).
Rekreacija:
1 godišnja planinarska akcija PD "Šumar" (Štirovača)
2 planinarenja (Plitvička jezera, Premužićeva staza)
Aktivnosti po ograncima:
Bjelovar 8 (4 izložbe 10. bjelovarski salon "Šuma okom šumara",1 kiparska radionica "Svijetle pruge 2013", 1 malonogometni turnir, 1 maraton lađa, 1 planinarenje)
Delnice 5 (1 Alpe-Adria, 1 EFNS, 1 Goranska kiparska radionica, 1 izložba 10. bjelovarski salon "Šuma okom šumara", 1 lutkarska predstava za djecu)
Gospić 1 (1 malonogometni turnir)
Karlovac 4 (1 promocija monografije, 1 planinarenje, 1 malonogometni turnir, 1 maratonska utrka)
Koprivnica 2 (1 formiranje knjižnice, 1 planinarenje)
Nova Gradiška 1 (1 izložba 10. bjelovarski salon "Šuma okom šumara")
Osijek 1 (1 biciklijada)
Slavonski Brod 2 (1 šumarska olimpijada, 1 izložba 10. bjelovarski salon "Šuma okom šumara")
Vinkovci 6 (1 natječaj za dječje likovne i literarne radove, 1 izložba dječjih likovnih radova, 1 tenisko prvenstvo, 3 biciklijade)
Virovitica 1 (1 izložba gljiva)
Zagreb 5 (3 izložbe 9. bjelovarski salon "Šuma okom šumara", 1 izložba 10. bjelovarski salon "Šuma okom šumara", 1 malonogometni turnir)
Središnjica 6 (2 koncerta, 2 promocija knjige, 1 Alpe-Adria, 1 EFNS).
 
Financijsko izvješće prezentirala je i komentirala voditeljica financijske službe HŠD-a Biserka Marković, dipl. oec. Kako su svi pokazatelji u skladu s planiranim, nije bilo potrebno nikakvih dodatnih pojašnjenja.

ŠUMARSKI LIST 3-4/2014 str. 136     <-- 136 -->        PDF

b) Izvješće Povjerenstva za popis imovine na dan 31. 12. 2013. godine
izvještavamo da je Povjerenstvo u sastavu: Jolanda Vincelj, predsjednik Branko Meštrić, član Ana Žnidarec, član
obavilo popis imovine prema Odluci s 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, od 4. prosinca 2013. godine. O obavljenim poslovima i utvrđenom stanju podnosimo slijedeći izvještaj;
1. Popis je obavljen u vremenu od 15. prosinca 2013. do 10. siječnja 2014. god.
2. Popisano je sljedeće:
– dugotrajna i kratkotrajna materijalna imovina
– financijska imovina (kratkoročni depoziti u banci)
– potraživanje i obveze (dugoročne i kratkoročne)
– novac u blagajnama i na žiro računima
Popisom dugotrajne imovine utvrđeno je da stvarno stanje odgovara knjižnom stanju.
Kratkoročna potraživanja iznose 176.400,09 kn i čine ih potraživanja od kupaca u iznosu od 157.501,50 kn, potraživanja za prihod od iznajmljivanja imovine u iznosu od 2.375,00 kn, potraživanja za dane avanse 146,25 kn, te potraživanja za zajedničke troškove tj. troškove koje refundiraju najmoprimci u iznosu od 16.377,34 kn.
Kratkoročne obveze iznose 403.031,72 kn, a odnose se na obveze prema dobavljačima u iznosu od 93.773,95 kn, obveze za plaćanje poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 29.871,77 kn, te na obvezu u iznosu od 201.789,27 kn što predstavlja kratkoročne obveze tj. iznos sredstva koja nisu utrošena u prethodnim razdobljima (rezervirana sredstva za radove na zgradi Šumarski dom) i koja se prenose u 2014. godinu kao neutrošena sredstva.
Stanje na kratkoročnim depozitima u banci iznosi 2.700.000,00 kn.
Stanje na žiro računu iznosi 980.598,36 kn, stanje u blagajni 4.653,89 kn te stanje na deviznom računu iskazano u kunama iznosi 4.553,14 kn.
Uz ovo Izvješće dostavljamo sljedeći popisni materijal:
popisne liste dugotrajne imovine i sitnog inventara u uporabi
popis dugovanja na dan 31. prosinca 2013. godine.
popis potraživanja na dan 31. prosinca 2013.godine.
c) Šumarski list i ostale publikacije
137. godište Šumarskog lista dovršeno je redovitim izlaskom posljednjeg dvobroja pred sam Božić 2013. godine. Sveukupno je u proteklom godištu otisnuto 667 stranica. Izvornih znanstvenih, preglednih znanstvenih radova i prethodnih priopćenja objavljeno je sveukupno 34, te nažalost samo dva stručna rada. S time u vezi glavni urednik opetovano je izrazio želju i nastojanje da kolege iz operative uhvate vremena i hrabrosti latiti se pera. Kao pozitivan primjer pohvalio je jedan svježi rukopis koji je trenutno u uredničkoj obradi, a koji na zoran način ilustrira inventivnost i angažiranost šumara na terenu koji pokušavaju vlastitim naporima rješavati mnogobrojne probleme s kojima se susreću. Što se udjela radova objavljenih na engleskom jeziku tiče, približno su pola njih znanstveni radovi, i u tom smislu Šumarski list razmjerno dobro reprezentira hrvatske znanstvenike u svome okrilju i šumarskoj znanstvenoj i stručnoj zajednici. Istovremeno prati inozemne trendove i održava razinu potrebnu za članstvom u krugu indeksiranih časopisa od strane najvažnijih međunarodnih tvrtki poput Thomson Reuters-a. Oscilacije u međunarodnoj poziciji prema izračunu čimbenika utjecane (IF-impact factor), nažalost su moguće i momentalno je Šumarski list na začelju ljestvice. Nadamo se da će novi podatak kojega očekujemo iza 1. srpnja ove godine biti povoljniji. Šumarski list i dalje se aktualizira i osvježava na mrežnim stranicama Hrvatskog šumarskog društva i s time u vezi kontinuirano dobivamo same pohvale. Najvećim dijelom ovo je zasluga našeg vrijednog kolege Meštrića, koji vrlo kompetentno i kvalitetno održava ovaj sustav po kojemu smo zasigurno među naprednijima, slobodno bih kazao, u svijetu!
Oko polovice cjelokupnog sadržaja lista i nadalje čine prilozi u već ustaljenim rubrikama: Zaštita prirode, Izazovi i suprotstavljanja, Aktualno, Obljetnice, Knjige i časopisi, Znanstveni i stručni skupovi te ostale staleške zanimljivosti i obavijesti. Uvodnici uredništva su i tijekom 2013. godine nastojali zahvatiti u srž tekuće šumarske problematike, a te je nažalost ovih godina nemali broj. Koliko smo time napravili neki pomak na bolje pitanje je, ali barem će neke naše kolege u budućnosti moći pročitati o svim ovim našim peripetijama koje, to svakako treba jasno reći, nemaju veze sa šumarstvom kao strukom.
d) Izvješće Nadzornog odbora
Nadzorni odbor u sastavu: Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum., predsjednik dr. sc. Vlado Topić, član Ilija Gregorović, dipl. ing. šum., član
održao je sastanak dana 2. travnja 2014. godine kako bi pregledao materijalno-financijsku dokumentaciju HŠD-a s devetnaest ogranaka, o čemu podnosi svoje Izvješće Up­rav­nom odboru.
Hrvatsko šumarsko društvo je pravna osoba upisana 15. siječnja 1998. god. u Registar udruga Republike Hrvatske pod brojem 00000083 kao jedinstvena udruga sa svojim

ŠUMARSKI LIST 3-4/2014 str. 137     <-- 137 -->        PDF

ustrojstvenim oblikom – ograncima (19) i osnovana je bez namjere stjecanja dobitka.
Od 1. 1. 2008. godine računovodstvo vodi sukladno odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, koju je temeljem Zakona o računovodstvu donijela Vlada RH (NN br. 109/07).
U poslovanju u 2013. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu od 781.672,29 kn. Rezultat proizlazi iz ostvarenja 10 % većih prihoda od onih predviđenih Planom i to posebno u kategoriji prihoda od pretplate na Šumarski list – planirano 450.000,00 a ostvareno 555.865,00 kuna te prihoda od donacija – planirano ukupno 265.000,00 a ostvareno 404.285,00 kuna. Istovremeno su ostvareni 13 % manji rashodi od planom predviđenih.
Kao i svih prethodnih godina, HŠD je iz tekućih priliva sredstava redovito podmirivalo sve svoje financijske obveze. Sredstva koja nisu bila angažirana na obnavljanje zgrade Šumarskoga doma oročena su u ukupnom iznosu od 2.700.000,00 kn. Od planiranih radova izvršeni su samo manji radovi, popravka na fasadi Šumarskoga doma.
Povjerenstvo za popis imovine u sustavu: predsjednica Jolanda Vincelj, dipl. ing. te članovi Ana Žnidarec i Branko Meštrić, dipl. ing. šum., obavilo je popis dugotrajne imovine, novca na žiro računima i u blagajnama, potraživanja i obveza te utvrdilo da knjigovodstveno stanje odgovara stvarnom stanju. Sitan inventar otpisuje se jednokratno, neovisno od vijeka trajanja i popisuje se kao sitan inventar u uporabi. Popisne liste dugotrajne imovine, sitnog inventara kao i popis dugovanja i potraživanja iz 2013. godine sastavni su dio Izvješća povjerenstva za popis imovine.
Glede dugovanja bivšeg zakupca poslovnog prostora Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, isti je utužen i očekuje se naplata putem Suda.
Na temelju uvida u materijalno financijsku dokumentaciju, Izvješće Povjerenstva za popis imovine i potraživanja, Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2013. godinu, te Izvješće o radu i financijskom poslovanju u kojemu su obrazložene stavke prihoda i troškova, Nadzorni odbor prihvaća navedena Izvješća te predlaže Upravnom odboru da u cijelosti prihvati ovo Izvješće o poslovanju HŠD-a za 2013. godinu.
e) Rasprava po izvješćima i zaključci
Sva izviješća su jednoglasno prihvaćena.
Donosi se Odluka da se višak prihoda ostvaren kao rezultat poslovanja u 2013. godini raspoređuje za pokriće troškova redovitog poslovanja.
Ad 4.
Kako je dogovoreno pod točkom Dnevnog reda Obavijesti i aktualna problematika da se održi posebna sjednica Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a na kojoj će predsjednik Uprave Hrvatskih šuma d. o. o. mr. sc. Ivan Pavelić izložiti Prijedlog sistematizacije Hrvatskih šuma, predsjednik mr. sc. Petar Jurjević predložio je da se na toj sjednici raspravi i točka 4. ovog Dnevnog reda Pripreme za 118. redovitu izbornu sjednicu Skupštine HŠD-a. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen
Ad 5.
Predsjednik HŠD-a, mr. sc. Petar Jurjević zahvalio je, Marini Mamić, dipl. ing., predsjednici Ogranka Bjelovar i Stjepanu Blažičeviću, dipl. ing., predsjedniku Ogranka Požega, koji po Izbornim skupštinama svojih Ogranaka više nisu predsjednici, na suradnji i uspješnom radu, kako u svojim matičnim Ograncima, tako i središnjici HŠD-a. Ujedno je čestitao novoizabranim predsjednicima, Martini Pavičić, dipl. ing. u Ogranku Bjelovar i Borisu Mileru, dipl. ing. u Ogranku Požega.
Stjepan Blažičević, dipl. ing., na kraju svoga mandata zahvalio je svima na suradnji, zamolio je za oprost ako je nekoga uvrijedio, što nije bilo namjerno, već kako se kaže "u žaru borbe". Šumarskom društvu zaželio je puno uspjeha u budućem radu, sa željom da u borbi za interese šumarstva bude angažiranije nego što je to bilo do sada.
Marina Mamić, dipl. ing. isto tako zahvalila je svima na suradnji, izrazivši spremnost i nadu da će se ona i nadalje nastaviti.
Najavivši Izbornu skupštinu u Ogranku Ogulin na kojoj se on neće kandidirati za predsjednika, Dubravko Hodak, dipl. ing., izrazio je zadovoljstvo i ponos što je sudjelovao u radu ovog Upravnog odbora.
Zapisnik sastavio:
Tajnik HŠD-a       Predsjednik HŠD-a
mr. sc. Damir Delač, v. r.               mr. sc. Petar Jurjević, v. r.