DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2014 str. 36     <-- 36 -->        PDF

nepravilni, međusobno isprepleteni. Dužine materinskih hodnika iznosile su 10–20 cm (Tablica 2., Slika 4.), a u prosjeku je to 14,6±2,8 cm. Hodnici od ličinki su gusti, nepravilni i kratki dužine oko 4 cm, završavaju proširenjem u kori u kojemu se ličinke zakukulje (Slika 5). Svi hodnici jasno se vide u kori, dok su bjeljici vidljivi materinski hodnici i bračna komorica.
Na inkubiranim trupčićima utvrđeno je prosječno 7,2 potkornjaka po dm2 na T1, te 8,3 potkornjaka po dm2 na T2 (Slika 5.). Omjer spolova na odabranom uzorku potkornjaka iznosio je 1:1 (n♀ = 52; n♂ = 48). Jedinke Ips cembrae su odmah nakon inkubacije počele masovno izlaziti i to je trajalo sve do kraja kolovoza, odnosno 3 mjeseca. Prva kulminacija zabilježena je na oba trupčića odmah na početku, a druga se razlikovala ovisno o trupčiću. Tako je kulminacija na T1 bila od četiri do šest tjedna inkubacije, dok su na T2 potkornjaci najviše izlazili od tri do pet tjedna (Slika 6.). Iz trupčića je ukupno izašlo 476 potkornjaka Ips cembrae (T1 = 302; T2 = 174).
Monitoring feromonskim klopkama – Monitoring by using pheromone traps
U 75 pojedinačnih ulova tijekom 2011. godine ručno je prebrojano 2.979 jedinki Ips cembrae te 84 jedinki Ips sexdentatus Boerner. U 2012. godini je u 100 pojedinačnih ulova ukupno ulovljeno 2.445 jedinki Ips cembrae i 81 jedinke I. sexdentatus. Nadalje je u 2013. godini u 120 pojedinačnih ulova ukupno ulovljeno 3.673 jedinki Ips cembrae i 38 jedinki