DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2014 str. 105     <-- 105 -->        PDF

spomenute i ostale operacije stremi povlačenju najmanje 7 % od ukupno alociranih sredstava. Da je interes i utemeljenost potreba šumarskog sektora realna, potvrdio je i poziv za iskazivanje interesa koji je Ministarstvo poljoprivrede objavilo 2013. godine za prijavu projekata koji se planiraju financirati u 2014. iz jednog od EU fondova za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Pritom je od ukupno 1,56 mlrd. kn ukupne vrijednosti prijavljenih projekata, 113,2 mil. kn ili 7.3 % udjela činili su prijavljeni i odobreni projekti šumarskog sektora. Taj podatak zorno pokazuje i da potrebe šumarskog sektora propisane šumskogospodarskim planovima, osobito privatnih šumoposjednika, nadilaze raspoloživa sredstva prikupljena kroz Naknadu za općekorisne funkcije šuma (OKFŠ).
Europska unija kroz novo usvojenu Europsku šumarsku strategiju prepoznaje Uredbu EAFRD i istoimeni fond kao optimalni za integrirani razvoj više aktivnosti šumarstva na ruralnim područjima. Stoga će Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014–2020. godine (planirano usvajanje do kraja 2014. godine) biti ne samo prilika za snažan razvoj, već i možebitni jamac opstojnosti i stabilnog dugoročnog ulaganja u razvoj šumarskog sektora. Višestoljetna tradicija potrajnog gospodarenja šumama na temelju šumsko-gospodarskih planova, prirodne šume i stručna baza iznimne su vrijednosti, stoga smo ih obvezni čuvati i unapređivati, a upravo korištenjem EU fondova možemo ih dodatno osigurati i oplemeniti.
Namjena i način korištenja silnih milijuna iz još uvijek prijedloga Programa ruralnog razvoja, tek je prvi preduvjet za, nadamo se, skoro i učinkovito korištenje EU novca. Izrada provedbenih akata (pravilnika), potreba za novom nacionalnom šumarskom strategijom, pozicija Naknade za općekorisne funkcije šuma prema Programu te beskompromisno lobiranje jedinstvene struke za ostvarenje svojih ciljeva na svim razinama (ponajprije političkog) odlučivanja, jedne su od glavnih ciljeva ogromnog posla koji je još pred nama. Program ruralnog razvoja bit će mrtvo slovo na papiru ukoliko se žurno („jučer“) ne osmisli strategija korištenja EU fondova za šumarstvo, educiraju stručnjaci i zažive tijela koja će se ciljano baviti njihovim korištenjem.
U svakom slučaju, sudbina korištenja novca iz EU fondova i budućnost šumarstva, koji na mnogim ruralnim područjima jedini jamči život i opstanak, u idućih sedam godina u našim je rukama. Stoga se, bez puno priče, uhvatimo posla i potvrdimo djelima da su načela potrajnog gospodarenja šuma i šume koje baštinimo sigurno i spokojno gospodarene i očuvane za buduća pokoljenja i uz pomoć EU fondova.
Promocija sveučilišnog udžbenika „DENDROLOGIJA – CVIJET, ČEŠER, PLOD, SJEME”
Damir Delač
Prema dnevnom redu Skupštine, iza stručne teme, prof. dr. sc. Marilena Idžojtić, kratko je predstavila svoju novu knjigu-sveučilišni udžbenik „Dendrologija – cvijet, češer, plod, sjeme“. Čestitajući autorici, uvodnu riječ, uz kratki životopis autorice i značaj ovog vrijednog dijela za šumarsku struku, ali i ostale struke vezane za prirodu koja nas okružuje, dao je akademik Slavko Matić. Kako je knjiga prikazana u Šumarskome listu br. 1–2/2014., str. 81–82, upućujemo čitatelje na odnosni prikaz. Napominjemo, da su knjigu poslije predstavljanja, zainteresirani mogli kupiti uz prigodni popust od 30 %.