DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2014 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Broj korjenovih vrhova neoštećenog i oštećenog hrastovog pomlatka prema visinskim razredima biljaka i debljinskim kategorijama korijena prikazan je na Grafu 6. Usporedbom broja korjenovih vrhova neoštećenog i oštećenog korijena debljinske kategorije 0–1mm, utvrđeno da je postojeća razlika između biljaka visine do 40cm (t = 2,38; p = 0,04), biljaka visine od 40 do 80 cm (Z = 6,06; p<<0,1) i onih viših od 80 cm (Z = 5,00; p<<0,01) statistički značajna. Usporedbom broja korijenovih vrhova neoštećenog i oštećenog korijena debljinske kategorije 1–2 mm, utvrđeno da je postojeća razlika između biljaka visine do 40 cm (t = 2,48; p = 0,03), biljaka visine od 40 do 80 cm (Z = 6,16; p<<0,1) i onih viših od 80 cm (Z = 5,03, p<<0,01) statistički značajna. Usporedbom broja korjenovih vrhova neoštećenog i oštećenog korijena debljinske kategorije 2–5 mm, utvrđeno je da postojeća razlika između biljaka visine do 40cm (t<<0,01, p = 1,00) nije statistički značajna, dok je ta razlika između biljaka visine od 40 do 80 cm (Z = 5,10; p<<0,01) i onih viših od 80 cm (Z = 4,94; p<<0,1) statistički značajna. Usporedbom