DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2014 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Otočke imovne općine 1879. godine osnovano je šest kotarskih šumarija, među kojima je i šumarija Krasno. Međutim, njezin osnutak bilježimo 1880. godine na 13.713 ha, pod vodstvom Andrije Hranilovića, upravitelja.
Otada do danas, gospodarenje šumama sjevernog Velebita provodi se po načelima potrajnosti i suvremenih metoda gospodarenja, poboljšanja strukture sastojina, bioraznolikosti, prirodnog pomlađivanja, općekorisnih funkcija šuma, povećanja i kvalitetnog poboljšanja drvne zalihe. Velika pozornost poklanjala se zaštiti šuma i cjelokupnoj prirodi. Zahvaljujući, ponajviše šumarstvu, sačuvane su i poboljšane prirodne visoke šume sjevernog Velebita koje zasigurno predstavljaju njegovu ključnu vrijednost. Takvo stanje šuma odigralo je vrlo važnu ulogu u proglašenju NP „Sjeverni Velebit“ 1999. godine, koji se najvećim dijelom prostire na području nekadašnje šumarije Krasno. Uz to, Velebit je uvršten u svjetski biogenetski rezervat biosfere i u kategoriju parka prirode. Osim toga šumarija Krasno vodila je brigu o Velebitskom botaničkom vrtu od njegovog osnutka 1967. g. pa sve do 2001. godine kada je uključen u NP „Sjeverni Velebit“.
Prvo obilježavanje jubileja šumarije Krasno održano je u Krasnu 1966. godine u povodu 200 godina kontinuiranog rada. Na svečanoj sjednici Radničkog savjeta i Upravnog odbora Šumskog gospodarstva Senj, Vladimir Severinski, renomirani šumarski stručnjak, održao je zapaženo predavanje posvećeno tom jubileju, s mnoštvom novoistraženih povijesnih podataka. Kasnije je njegov stručni rad objavljen u „Šumarskom listu“ i „Senjskom zborniku“. Cjelokupna svečanost u Krasnu održana je pod motom: „Nema ništa ljepše no stablo na stijeni i golet kad se šumom zazeleni.“ Prošlo je 34 godine nakon što je u Krasnu 2000. g. svečano obilježeno 235 godina šumarije Krasno, pod visokim pokroviteljstvom Stjepana Mesića, predsjednika Republike Hrvatske. U sklopu stručnog dijela proslave prezentirana je kronologija šumarije Krasno kroz dugo proteklo razdoblje, obilježena 110.godišnjica rođenja prof.dr. Josipa Balena, otkrivena spomen-ploča, priređena izložba duboreza i skulptura Milana Anića, šum.teh. i obnovljen grob J. Sabolića dipl. ing., tragično stradalog upravitelja šumarije Krasno. Članovi organizacijskog odbora primljeni su kod predsjednika Stjepana Mesića 2002. godine, kojemu su izrazili zahvalnost za pokroviteljstvo. Odazivajući se pozivu predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić 2006. g. posjetio je novootvoreni šumarski muzej u Krasnu i vrlo se pohvalno izrazio o uređenju i prezentaciji sadržaja muzeja. Također je i gradsko vijeće Senj 2000. g. dodijelilo je šumariji Krasno povelju grada Senja za sveukupnu djelatnost i postignute rezultate u dotadašnjem razdoblju.
Nakon pet godina 2005. g. obilježena je 240. obljetnica neprekidnog rada šumarije Krasno, koja je dodatno bila obogaćena jednim zaista važnim događajem našeg šumarstva. Naime, u sklopu obljetnice i prezentacije povijesnog razdoblja i sadašnjeg stanja, svečano je otvoren prvi šumarski muzej u našoj zemlji i promovirana monografija „Šume i šumarstvo Sjevernog Velebita“. Muzej je svečano otvorio dr. Darko Milinović, potpredsjednik Sabora, uz nazočnost mnogobrojnih šumarskih stručnjaka iz cijele zemlje, predstavnika najviših šumarskih znanstvenih institucija i vlasti, te županijskih i lokalnih predstavnika.
Eto, uskoro nas očekuje jedan zaista rijetki i jedinstveni jubilej, jer se sljedeće godine navršava 250 godina od osnutka šumarije Krasno. Iako na prvi pogled izgleda da je prerano govoriti o tom jubileju, njegova izuzetna važnost nalaže studiozni pristup oko dobre i kvalitetne organizacije. Zbog toga bi već ove godine bilo poželjno osnovati radnu grupu od predstavnika najviše šumarske struke i znanosti svih razina te državne i lokalne vlasti. Mada za studiozne pripreme još ima vremena, na primjer zbog tiskanja prigodne marke 2015. g. treba uskoro podnijeti argumentirani zahtjev nadležnim poštanskim službama najkasnije do kraja drugog kvartala ove godine. To je samo jedan primjer oko studioznog pristupa organizaciji, pa bi bilo poželjno na vrijeme odabrati predavače i teme za znanstveni i stručni dio, kao i dogovoriti cjelokupnu organizaciju jubileja. U sklopu znanstvenog i stručnog skupa bilo bi svakako uputno obilježiti 125. godišnjicu rođenja prof. dr. Josipa Balena, našeg vodećeg šumarskog stručnjaka za krš i visoke šume. Ovaj neponovljivi vrhunski stručnjak i šumarski znanstvenik ima itekako veze sa šumarijom Krasno, jer je svojevremeno kao mladi šumar bio i njezin upravitelj.
Ovim kratkim prikazom povijesti šumarije Krasno i obilježavanja njezinih obljetnica, htjeli smo smo se ukratko prisjetiti ovih zaista važnih događaja iz našeg šumarstva te potaknuti inicijativu za kvalitetne pripreme. Uvjereni smo da će naša šumarska struka ovaj jubilej obilježiti na zaista primjereni način, jer dugogodišnja dostignuća šumarije Krasno, ali i cijelog našeg šumarstva to doista i zaslužuju.