DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2014 str. 85     <-- 85 -->        PDF

ZAPISNIK 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HšD-a održane 30. travnja 2014. god. u 10,30 sati u velikoj dvorani Šumarskoga doma
Damir Delač
Nazočni: Akademik Igor Anić, Mario Bošnjak, dipl. ing., Davor Bralić, dipl. ing., Željko Bralić, dipl. ing. umjesto mr. sc. Zorana Đurđevića, mr. sp. Mandica Dasović, Domagoj Devčić, dipl. ing., dr. sc. Tomislav Dubravac umjesto dr. sc. Dijane Vuletić, mr. sc. Josip Dundović, prof. dr. sc. Milan Glavaš, Tijana Grgurić, dipl. ing., Dubravko Hodak, dipl. ing., Benjamino Horvat, dipl. ing., prof. dr. sc. Boris Hrašovec, mr. sc. Petar Jurjević, Tihomir Kolar, dipl. ing., Čedomir Križmanić, dipl. ing., prof. dr. sc. Josip Margaletić, akademik Slavko Matić, Darko Mikičić, dipl. ing., Boris Miler, dipl. ing., Marijan Miškić, dipl. ing., Damir Miškulin, dipl. ing., Martina Pavičić, dipl ing., Darko Posarić, dipl. ing., Davor Prnjak, dipl. ing., Zoran Šarac, dipl. ing., Ariana Telar, dipl. ing., Oliver Vlainić, dipl. ing., Ilija Gregorović, dipl. ing., Hranislav Jakovac, dipl. ing., Josip Maradin, dipl. ing., dr. sc. Vlado Topić, mr. sc. Damir Delač, Biserka Marković, dipl. oec., Daniela Kučinić, dipl. ing.
Ispričani: mr. sc. Zoran Đurđević, prof. dr. sc. Ivica Grbac, prof. dr. sc. Ivica Tikvić, dr. sc. Dijana Vuletić
Predsjednik HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević, utvrdivši kvorum, pozdravio je sve nazočne zahvalivši se na odazivu.
Nakon toga predložio je na usvajanje sljedeći
Dnevni red:
Pripreme za 118. Redovitu izbornu sjednicu Skupštine HŠD-a, koji je jednoglasno usvojen
Ad 1. Predloženo je da se 118. Redovita izborna sjednica Skupštine održi 17. lipnja 2014. godine u Novinarskom domu, Perkovčeva 1 u Zagrebu.
PS – naknadnom provjerom ustanovljeno je da je u tom terminu Novinarski dom zauzet, pa će se Skupština održati 16. lipnja 2014. godine.
• Za stručnu temu Skupštine predloženo je izlaganje: EU fondovi u šumarstvu, što je jednoglasno prihvaćeno.
• U skladu s odlukama 2. i 3. sjednice U i N odbora HŠD-a 2013. godine, o formiranju nove kategorije članstva HŠD-a, Izvanredni članovi, te o proširenju Upravnog odbora predstavnikom HKIŠDT, na Skupštini će se predložiti izmjene članaka 15., 17. i 36. Statuta HŠD-a.
Članak 15.
• Članstvo u HŠD-u može biti redovito i počasno. Redoviti članovi su državljani Republike Hrvatske, inženjeri i tehničari šumarstva i drvne tehnologije, kao i drugi stručnjaci s najmanje srednjom stručnom spremom koji rade na poslovima šumarstva, prerade drva, prometa drvnim proizvodima. Počasnim članom mogu postati državljani RH i strani državljani koji svojim radom i djelovanjem posebno doprinose radu i razvoju HŠD-a. Odluku o prijemu u redovito članstvo, temeljem zahtjeva za prijem, donosi Upravni odbor ogranka kojemu je zahtjev upućen, a prima na znanje U. O. HŠD-a.
Prijedlog izmjene Članka 15.
• Članstvo u HŠD-u može biti redovito, počasno i izvanredno. Redoviti članovi su državljani Republike Hrvatske, inženjeri i tehničari šumarstva i drvne tehnologije, kao i drugi stručnjaci s najmanje srednjom stručnom spremom koji rade na poslovima šumarstva, prerade drva, prometa drvnim proizvodima. Počasnim članom mogu postati državljani RH i strani državljani koji svojim radom i djelovanjem posebno doprinose radu i razvoju HŠD-a. Izvanredni članovi su, za razliku od Redovitih članova, Odlukom Upravnog odbora ogranka oslobođeni plaćanja članarine. Odluku o prijemu u redovito i izvanredno članstvo, temeljem zahtjeva za prijem, donosi