DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2014 str. 92     <-- 92 -->        PDF

ZAPISNIK 118. REDOVITE IZBORNE SJEDNICE SKUPŠTINE HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
Damir Delač
118. Redovita izborna sjednica skupštine Hrvatskoga šumarskoga društva, održana je 16. lipnja 2014. godine u dvorani Novinarskog doma, na adresi Perkovčeva 2 u Zagrebu, s početkom u 11 sati.
Dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine i pozdravni govori
a) Usvajanje Dnevnoga reda
b) Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Radnog predsjedništva (Predsjednik + 2 člana)
b) Zapisničara
c) Ovjerovitelja zapisnika (2 člana)
d) Verifikacijsko-kandidacijskog izbornog povjerenstva (3 člana)
e) Povjerenstva za zaključke (3 člana)
3. Izvješće o radu i poslovanju u prethodnoj godini te u proteklom mandatnom  razdoblju:     
a) Izvješće predsjednika
b) Izvješće glavnog urednika Šumarskog lista
c) Izvješće Nadzornog odbora
4. Aktualna problematika
5. Rasprava po izvješćima i zaključci.
6. Verifikacija programa rada i financijskog plana za 2014. godinu
7. Razrješnica dosadašnjem Upravnom i Nadzornom odboru
8. Prijedlog verifikacijsko–kandidacijskog izbornog povjerenstva:
a) verifikacija kandidata za Upravni odbor HŠD-a
b) Izbor kandidata za predsjedništvo (predsjednik, dva dopredsjednika)
c) Izbor kandidata za Nadzorni odbor HŠD-a (4 člana)
d) Izbor predstavnika HŠD-a u Skupštinu Hrvatskoga inženjerskog saveza (HIS-a)
9. Slobodna riječ.
12,30 sati, Stručna tema: EU fondovi u šumarstvu, izlagač, mr. sc. Goran Gregurović, Ministarstvo poljoprivrede.
13,15 sati, Promocija sveučilišnog udžbenika "DENDROLOGIJA-CVIJET, ČEŠER, PLOD, SJEME", prof. dr. sc. Marilene Idžojtić.
Ad. 1.
U nazočnosti 98 delegata i pedesetak gostiju (1), Skupštinu je otvorio predsjednik HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević, pozdravivši uvažene goste i delegate, a posebno pomoćnika ministra Ministarstva poljoprivrede, mr. sc. Domagoja Križaja, akademike Slavka Matića i Igora Anića, članove Uprave Hrvatskih šuma d. o. o., mr. sc. Mariju Vekić i Ivana Ištoka, dipl. ing. šum., predstavnike Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ravnateljicu Hrvatskog šumarskog instituta, dr. sc. Dijanu Vuletić, Predsjednika Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije Damira Felaka, dipl. ing. šum., predsjednika Hrvatskog sindikata šumarstva Željka Kalauza, dipl. ing. šum., predsjednika Sindikata inženjera i tehničara šumarstva Tomislava Užarevića, dipl. ing. šum.

ŠUMARSKI LIST 5-6/2014 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Pismeno su se ispričali dopredsjednik Hrvatskog Sabora Milorad Batinić, dipl. ing. šum. i prof. dr. sc. Vjera Krstelj, predsjednica Hrvatskog inženjerskog saveza.
Kako je od 105 delegata bilo nazočno njih 98, utvrdio je kvorum.
Prije prelaska na rad po Dnevnom redu, predsjednik mr. sc. Jurjević pozvao je predstavnike institucija da pozdrave skup.
Nazočnima se prvo obratio predsjednik Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije Damir Felak, dipl. ing. šum. Poštovani dame i gospodo, kolegice i kolege, koristim ovu priliku da Vas sve srdačno pozdravim u ime Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije i svoje osobno ime. Čestitao bih i predsjedniku mr. sc. Jurjeviću i Upravnom odboru na predanom radu na boljitku struke u Hrvatskom šumarskom društvu. Za razliku od HŠD-a koji ima zaista dugu tradiciju HKIŠDT je puno mlađa, no želio bi istaknuti izuzetnu dobru suradnju između ove dvije šumarske institucije. Međusobne se ispomažemo i nadopunjujemo jer imamo iste interese, a to je unapređenje šumarske struke u Hrvatskoj i promidžba struke. Isto tako pružamo pomoć svim članovima u izvršenju radnih zadataka, kao i u stručnoj izobrazbi i usavršavanju. Želim i nadalje uspješnu suradnju između naših institucija sa željom da današnja Skupština protekne u najboljem redu, kao i da izaberemo novo vodstvo koje će nastaviti uspješno voditi HŠD.
Ivan Ištok, dipl. ing. šum., član Uprave Hrvatskih šuma d. o. o., izrazio je počast i zadovoljstvo što u ime Uprave, predsjednika mr. sc. Ivana Pavelića, mr. sc. Marije Vekić i u svoje osobno, može pozdraviti ovaj značajan skup za Hrvatsko šumarstvo. Hrvatsko šumarsko društvo ima dugu tradiciju i uvijek je bilo pokretač pozitivnih promjena u hrvatskom šumarstvu, što i u budućnosti očekujemo, posebice danas u ozračju promjena i prilagođavanja propisima EU. Ulazak u EU pred Hrvatsko je šumarstvo postavio velike izazove, no otvorio nam je i brojne mogućnosti da kroz fondove EU iznađemo financijska sredstva za gospodarenje našim šumama. Znamo da su nam sredstva OKFŠ-a bitno smanjena, a pred nama su novi izazovi koji će zahtijevati više financijskih sredstava, ali i saznanja šumarske struke. Dosadašnjem predsjedniku zahvaljujem na dosadašnjoj uspješnoj suradnji, a novom vodstvu želim da nastavi uspješan put šumarske struke koja je dokazana i prepoznata u Europi i cijelom svijetu.
Dr. sc. Dijana Vuletić, ravnateljica Hrvatskog šumarskog instituta, pozdravivši skup čestitala je starom vodstvu na dosadašnjem uspješnom radu i dakako zaželjela budućem uspješan nastavak u okolnostima nove zajednice EU. Zaželjela je da tu zajednicu napokon shvatimo kao svoju, u kojoj ćemo ravnopravno s ostalim članicama participirati u svim segmentima. Mnoge promjene u prilagodbi su već napravljene, istakla je, te rekla kako vjeruje da ćemo svi zajedno uspjeti na tom putu. Svima je zaželjela puno uspjeha.
Pomoćnik ministra, Ministarstva poljoprivrede, mr. sc. Domagoj Križaj, pozdravio je skup ispred ministra mr. sc. Tihomira Jakovine, djelatnika Uprave za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju te u svoje osobno. 118. Skupština HŠD-a govori nam o dugoj tradiciji i iskustvu ove ustanove. Naglasio je da su vrata Uprave u ministarstvu uvijek otvorena. Iako zbog svojih obveza nije mogao do kraja nazočiti ovome skupu, zaželio mu je uspješan rad.
a) Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen
b) Poslovnik o radu Skupštine jednoglasno je usvojen.
Ad. 2.
a) U radno predsjedništvo predloženi su: Prof. dr. sc. Josip Margaletić, predsjednik, dr. sc. Dijana Vuletić, član i prof. dr. sc. Mario Božić, član (2).
b) Za zapisničara predložen je tajnik HŠD-a mr. sc. Damir Delač.
c) Za ovjerovitelje zapisnika predloženi su dr. sc. Tomislav Dubravac i Damir Miškulin, dipl. ing. šum.
d) U Verifikacijsko-kandidacijsko izborno povjerenstvo predloženi su Branko Meštrić, dipl. ing. šum., Jolanda Vincelj, dipl. ing. šum. i mr. sc. Ivica Milković.
e) U Povjerenstvo za zaključke predloženi su mr. sc. Petar Jurjević, prof. dr. sc. Boris Hrašovec i Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum.
Svi predloženi su jednoglasno izabrani.
Ad. 3.
Nakon što je radno predsjedništvo zauzelo mjesta, prof. dr. sc. Josip Margaletić preuzeo je predsjedavanje Skupštinom i pozvao je predsjednika HŠD-a mr. sc. Jurjevića da podnese izvješće o radu i poslovanju u prethodnoj godini te u proteklom mandatnom razdoblju.  

ŠUMARSKI LIST 5-6/2014 str. 94     <-- 94 -->        PDF

a) Izvješće predsjednika HŠD-a prenosimo u cijelosti.
Dame i gospodo! Kolege i kolegice, Dragi gosti!
Hrvatsko šumarsko društvo, Udruga inženjera i tehničara šumarstva i drvne tehnologije, danas u 168. godini postojanja i aktivnog rada broji 3200 članova organiziranih u 19 područnih udruga na području cijele Republike Hrvatske.
Prije nas ovakva udruga postojala je samo u pokrajini Baden-Württenbergu i u Švicarskoj. Nije nam poznato da postoji u RH slična udruga tako duge tradicije, čije se članstvo brine o gotovo 45 % površine države i koja gospodari u ovoj državi s najvećim materijalnim dobrom i vrijednošću. Ova duga tradicija obilježena je ponajprije brigom za šume i šumarstvo Hrvatske, u želji da svi oni koji aktivno rade u toj struci daju najviše u prilog poboljšanju kvalitete i vječnosti šuma. Isto tako, uvijek smo vjerovali, a danas vjerujemo da će nam se uloženi trud i ljubav prema šumi višestruko i trajno vraćati, ne u enormnim i za pristojan život nepotrebnim dobrima, nego u zadovoljstvu i saznanju da pripadamo struci gdje je rad, ljubav i poštenje temeljna odrednica i pravilo ponašanja. Bez tih odrednica ne bi bilo moguće uzgojiti i danas održati šume koje su po svojoj strukturi i vrijednosti u europskom vrhu. Isto tako ne bi bilo u stanju davati materijalna i općekorisna dobra namijenjena svakom čovjeku ove zemlje.
Držeći se takvih uvjerenja, ustaljenog i dugi niz godina afirmiranog načina rada, Hrvatsko šumarsko društvo je tijekom protekle četiri godine, odnosno od zadnje izborne skupštine održane 2010. godine provodilo svoju aktivnost. Reagirali smo na pojave i promjene koje su se tijekom vremena javljale, a koje su posredno ili neposredno bile povezane sa šumama i šumarstvom na način da smo okupljali struku, konzultirali stručnjake, davali mišljenja, po potrebi i protestirali, ali i podržavali i javno iznosili stavove o pojavama koje su mogle imati pozitivan ili negativan utjecaj na šumarsku struku. Sve te aktivnosti možemo ukratko svrstati u nekoliko grupa:
– stručne i zakonodavne aktivnosti vezane za zaštitu i afirmiranje šumarske struke,
– izdavačka djelatnost koja je predstavljena tiskanjem znanstvenog, stručnog i društvenog glasila „Šumarski list”, tiskanje knjiga s održanih simpozija, monografija i ostalih tiskovnih materijala neophodnih za funkcioniranje šumarske struke,
– znanstvene i stručne aktivnosti predstavljene radom na okupljanju šumarskih znanstvenika i organiziranja znanstvenih simpozija i savjetovanja o aktualnim problemima šumarstva i zaštite okoliša,
– podrška rada Akademiji šumarskih znanosti kao njezina osnivača,
– rad na održavanju Šumarskog doma u kojemu je 1898. godine započela radom Šumarska akademija Sveučilišta u Zagrebu, nastavio s radom Šumarski fakultet, a danas se u njemu obavljaju sve aktivnosti Društva, Akademije šumarskih znanosti i Direkcije HŠ d.o.o.
Kako bismo na pregledan način ukazali na stvarne aktivnosti HŠD-a u četverogodišnjem razdoblju, počevši od posljednje izborne skupštine, pokušat ćemo ih iznijeti redoslijedom, sažeto iznoseći probleme i teme o kojima smo raspravljali, s posebnim naglaskom na način kako smo ih mi vidjeli i kome smo ih prezentirali. Nadamo se da će oni ukazati da je Šumarsko društvo kao nevladina i nepolitička udruga čimbenik u funkcioniranju i opstanku šumarske struke svakog demokratskog društva, pa tako i hrvatskog.
Tijekom 2010. godine održali smo tri sjednice Upravnog i Nadzornog odbora te 114. redovitu izbornu sjednicu Skupštine Hrvatskog šumarskog društva u nazočnosti preko 150 delegata i gostiju. Uz izborne aktivnosti, na sjednici Skupštine prezentirana je i vrlo interesantna stručna tema "Prva nacionalna inventura šuma u Republici Hrvatskoj". Na istoj sjednici donesena je odluka o osnivanju nove sekcije HŠD-a – Sekcije za kulturu, sport i rekreaciju.
U razdoblju od 23. do 25. rujna 2010. godine HŠD je bilo domaćin EFN – Mreže šumarskih društava Europe na kojemu su sudjelovali šumari Austrije, Njemačke, Estonije, Slovačke, Škotske, Hrvatske i još neki. Hrvatski šumari upoznali su goste s osnovnim obilježjima naših šuma i šumarstva, ali i čuli njihova iskustva.
Polovinom srpnja organizirali smo dvodnevnu stručnu ekskurziju na sajam šumarstva INTERFORST u München. Uz članove Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, na stručnoj ekskurziji sudjelovali su predstavnici HŠ d.o.o., Šumarskog fakulteta i Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije.
Početkom svibnja bili smo domaćini i šumarima iz Švicarskog kantona Aargu (Zurich) koji su u našoj organizaciji boravili u Šumariji Vrbovec, NŠPO Lipovljani i Parku prirode Lonjsko polje.
Web sustav postao je ažuran i redovito se održava. Osim stranica HŠD-a i Akademije šumarskih znanosti obuhvaća i stranice pet sekcija i sedam ogranaka (koje uređuju sami ogranci).
Članski sustav (baza podataka članstva) uveden je u nekoliko ogranaka (4). Djeluje i nekoliko lokalnih sustava strogo za interne potrebe HŠD-a (pretplatnički sustav za Šumarski list, adresar). Imenik šumara okuplja 13.966 osoba, redovito se održava i dopunjuje. Šumarski list došao je do 1038 svezaka – svi digitalizirani i dostupni – 76870 stranica, pretraživanje po bibliografskoj bazi podataka ili po punom tekstu.
Digitalna biblioteka HŠD obuhvaća 1400 parcijalno digitaliziranih i klasiranih knjiga, a akcija digitalizacije i katalogiziranja se nastavlja. Osim toga, evidentirano je i 180

ŠUMARSKI LIST 5-6/2014 str. 95     <-- 95 -->        PDF

naslova časopisa raspoloživih u biblioteci, s neutvrđenim brojem svezaka. Digitalni arhiv također obuhvaća i oko 26500 fotografija i 12 dokumentarnih filmova o šumama i šumarstvu.
Obilježavajući 40. obljetnicu uređivanja Šumarskog lista glavnog urednika prof. dr. sc. Branimira Prpića, prikupili smo materijale za tiskanje knjige s njegovim Uvodnicima u Šumarskom listu i njegovim znanstvenim radovima. Knjiga je pred tiskanjem.
Tijekom 2011. godine održali smo tri sjednice Upravnog i Nadzornog odbora. Redovita 115. sjednica Skupštine HŠD-a u nazočnosti 200 gostiju i delegata održana je 17. lipnja 2011. godine u dvorani Doma kulture u Bjelovaru. Stručna tema 115. sjednice Skupštine bila je „Reforma nastavnog programa na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu”, a predavač je bio dekan Šumarskog fakulteta prof. dr. sc. Milan Oršanić.
Inače, 2011. godina kao što znate, Međunarodna je godina šuma koja je takvom proglašena inicijativom Republike Hrvatske. U cilju njezinog obilježavanja organizirali smo ili u njima sudjelovali niz manifestacija. Uz to, ishodovali smo pravo korištenja logotipa Međunarodne godine šuma i oni su postavljeni na svim službenim dokumentima, web stranicama, kalendarima, božićnim i novogodišnjim čestitkama, pozivnicama itd.
Izabrano je 50 fotografija iz svih dosadašnjih Salona fotografija „Šuma okom šumara”. Fotografije su uvećane i prilagođene postavljanju izložbe u zgradi UN u New Yorku, gdje je aktivnu ulogu imalo i Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Početkom veljače izložbu je otvorio tadašnji potpredsjednik Vlade RH, ministar mr. sc. Božidar Pankretić. Napravljena su i dva reprinta ovih izložaka, od kojih je jedna postava stalno izložena u Šumarskom domu, a druga je uz prikladne manifestacije izlagana diljem RH.
Uz to, za javnu prezentaciju pripremljen je multimedijski kviz o poznavanju šume i šumarstva autora prof. dr. sc. Ivana Martinića – 50 000 prijatelja šume, a zajedno s Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije pripremljeno je 3. izdanje knjige pitalica „Priče bez naslova” Mije Matezića.
Uz sve ovo, središnjica HŠD-a s ograncima i Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Hrvatske šume u Zagrebu i diljem Hrvatske organiziralo je za šumarsku struku niz promidžbenih manifestacija.
I u 2011. godini HŠD se, kao organizator, suorganizator ili pokrovitelj, javljalo na svim značajnim događanjima sa šumarskom tematikom.
Kao pokrovitelj sudjelovali smo na znanstvenom skupu održanom u travnju 2011. godine na Šumarskom fakultetu u Zagrebu povodom obilježavanja Godine šuma i 50 godina suradnje hrvatske šumarske znanosti i prakse.
Kao suorganizatori sudjelovali smo na znanstvenom skupu pod naslovom „Šumarstvo i poljoprivreda hrvatskog Sredozemlja na pragu Europske unije”. Šumarska sekcija znanstvenog skupa imala je temu „Gospodarski i općekorisni značaj šuma hrvatskog Sredozemlja”. Organizator skupa bila je HAZU, odnosno njezino Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo. Kao supokrovitelji sudjelovali smo na Međunarodnom savjetovanju Drvo je prvo – izazovi Sektora pred ulaskom u EU.
Sudjelovali smo u raspravama o nacionalnoj ekološkoj mreži koja će biti uključena u ekološku mrežu Europske unije NATURA 2000, gdje smo posebno upozoravali na probleme koji bi mogli nastati ukoliko mrežom budu obuhvaćene velike površine RH, posebno šumske.
Početak 2012. godine protekao je u znaku formiranja novih ministarstava kao posljedice parlamentarnih izbora koji su održani krajem 2011. godine. U šumarskim krugovima veliko nezadovoljstvo izazvao je gubitak imena šumarstva iz resornog ministarstva, koje sada nosi naziv Ministarstvo poljoprivrede.
Prvi puta u povijesti ime šumarstva nije u nazivu ministarstva kome pripada. U vezi s tim, ali ponukani sve češćim napisima u novinama o davanju šuma i šumskih zemljišta u koncesiju, zatim najavama smanjenja ili čak ukidanja naknade za OKFŠ, te problematici NATURE 2000 i dr., napisali smo pismo i zatražili prijem kod ministra poljoprivrede mr. sc. Tihomira Jakovine. Sastanak s g. ministrom je ostvaren. Predstavnici HŠD-a su nadležnom ministru mr. sc. Jakovini jasno iznijeli šumarska stanovišta o cjelokupnoj problematici.
Ministar je izrazio razumijevanje za naše stavove, te uz širu elaboraciju aktivnosti koje Ministarstvo provodi, ocijenio da postoje mogućnosti vraćanja šumarstva u naziv Ministarstva i otklonio mogućnost prodaje šuma, kao i davanja koncesije na istim.
Sudjelovali smo na javnoj raspravi o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu koja je održana 1. kolovoza 2012. godine. Iznijeli smo konkretne primjedbe na određene članke, posebno na članak 3. prijedloga kojim bi, ukoliko bude usvojen, a nažalost usvojen je, šumarstvo izgubilo tisuće ha šumskih površina.
Primjedbe su usklađene s prijedlozima iz ogranaka te su u pisanom obliku dostavljene Ministarstvu poljoprivrede. Dali smo primjedbe i na prijedlog Zakona o zaštiti prirode koji je također bio u proceduri donošenja. Primjedbe na ovaj prijedlog Zakona ponajprije su se odnosile na uporabu sredstava zaštite u šumama, jer su uvjeti uporabe sredstava zaštite po prijedlogu zakona vrlo restriktivni i po našem mišljenju značajno bi otežali provođenje zaštite šuma.

ŠUMARSKI LIST 5-6/2014 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Putem HIS-a HŠD je postao članom FEANI – Europske federacije nacionalnih inženjerskih udruga sa sjedištu u Bruxellesu. Danas su u FEANI uključeni inženjerski savezi iz 32 europske zemlje, spajajući tako putem svojih saveza više od 350 nacionalnih inženjerskih udruga koje u svojoj zemlji predstavljaju inženjerske profesije. Kroz tako organiziranu suradnju FEANI predstavlja interese približno 6.700.000 inženjera Europe. Uskoro će FEANI tiskati iskaznice za sve članove, kako bi olakšali slobodan protok inženjerskog rada u Europskoj uniji.
20. lipnja 2012. godine održana je redovita sjednica Skupštine HŠD-a na kojoj je bilo prisutno 200 delegata i gostiju. Stručna tema Skupštine bilo je izlaganje predsjednika Uprave HŠ d.o.o. mr. sc. Ivana Pavelića "Aktualni trenutak Hrvatskih šuma d.o.o."
U promatranoj godini održane su i tri sjednice Upravnog odbora i Nadzornog odbora HŠD. Na jednoj od njih mr. sc. Ivan Pavelić, predsjednik Uprave HŠ d.o.o. ponovno je izložio stanje i vizije budućeg razvoja trgovačkog društva "Hrvatske šume".
Hrvatsko šumarsko društvo i u 2013. godini bilo je aktivno uključeno u stručne i zakonodavne aktivnosti vezano za zaštitu i afirmiranje šumarske struke. Tako je predstavnik Šumarskog društva aktivno sudjelovao u radu Povjerenstva za izradu Izmjena i dopuna postojećeg Zakona o šumama, čiji prijedlog se upravo nalazi u proceduri donošenja.
U cilju što kvalitetnije pripreme za rad ovog povjerenstva, Upravni i Nadzorni odbor putem svog povjerenstva izradio je popis zakonodavnih akata koji nedostaju u šumarskom sektoru, kao i osnovne probleme koji bi se trebali riješiti.
Isto tako dali smo vrlo konkretne primjedbe na Nacrt prijedloga Zakona o strateškim investicijama koji je u javnosti izazvao brojne i burne polemike. Naše primjedbe bile su usmjerene na zaštitu interesa šume i šumarstva koji je i do sada, što se tiče zakonodavstva, bio primjereno definiran.
Uz ove, da tako kažem zakonodavne aktivnosti, u svibnju 2013. godine zajedno sa Šumarskim fakultetom i HŠ d.o.o., u službeni posjet primili smo delegaciju Estonskih šumara u kojoj su bili predsjednik njihovog Šumarskog društva prof. dr. Hardi Tullus i direktor Estonskih državnih šuma gospodin Aigar Kallas.
U ovoj godini zajedno s Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije početkom listopada organizirali smo četverodnevnu stručnu ekskurziju kroz Bosnu i Hercegovinu.
U skladu s višegodišnjom praksom održali smo tri sjednice Upravnog odbora i Nadzornog odbora, a na drugoj održanoj u Šumariji Đurmanec imali smo i stručnu temu "Gospodarenje bukovo-jelovim šumama na Macelju", koju je izložio mr. sc. Ivica Milković.
Ove, kao i prošle godine, posebno smo bili zainteresirani za proces restrukturiranja HŠ d.o.o., pa smo na tu temu u tri navrata na našim tijelima (Upravnom odboru i Skupštini) s predsjednikom Uprave HŠ d.o.o. mr. sc. Ivanom Pavelićem raspravljali o tom procesu i njegovom tijeku.
117. redovitu sjednicu Skupštine HŠD u nazočnosti 186 gostiju i delegata u dvorani Novinarskog doma održali smo 18. lipnja, na kojoj je prezentirana tema "Izazovi hrvatskog šumarstva nakon ulaska u EU", a predstavio ju je ing. Marko Tomljenović, djelatnik Ministarstva poljoprivrede.
Dame i gospodo,
Ovo što sam iznio samo je dio aktivnosti HŠD-a u proteklom četverogodišnjem razdoblju.
Mnoge aktivnosti nisam navodio, jer su neke, rekao bih, svakogodišnje, pa sam smatrao da ih nije potrebno isticati, kao što su susreti Alpe-Adria, pripreme za događanja, mnoge tiskarske aktivnosti i sl. Međutim, jednu od takvih svakako je potrebno istaći, a to je organizacija 45. EFNS koji su Hrvatske šume d.o.o. i HŠD organizirali od 17. do 23. veljače 2013. godine na području Gorskog kotara na kojem je sudjelovalo preko 600 sudionika iz 21 europske zemlje. Višegodišnje pripreme ovog natjecanja podrazumijevale su izgradnju poligona za natjecanje sa svom infrastrukturom, osiguranje smještaja i prijevoza sudionika, stručnih i turističkih ekskurzija, stručnih predavanja, svečanog otvorenja i zatvaranja te organizacije tehničkog dijela natjecanja. Pisma pohvale koje smo dobivali od svih sudionika potvrda su uspješno obavljenog posla i izuzetno uspješne promidžbe ne samo hrvatskog šumarstva, nego i RH. Za sve učinjeno HŠ d.o.o. – Uprava šuma Podružnica Delnice i svi ostali zaslužuju samo riječi hvale.
Aktivnostima HŠD-a u cjelini značajno pridonose i naši ogranci koji su u promidžbenom razdoblju poduzeli brojne aktivnosti kroz organizaciju stručnih skupova u cilju popularizacije šumarstva, stručnih predavanja, okruglih stolova, međunarodnih i međusobnih stručnih ekskurzija, šumarskih zabava, brojnih kulturnih i sportskih manifestacija itd., a u čemu ih je na različite načine značajno podupirala središnjica HŠD.
Isto tako treba istaknuti i rad naših sekcija:
Pro Silva Croatia, Hrvatske udruge za biomasu, Sekcije za zaštitu šuma, Ekološke sekcije i Sekcije za kulturu, sport i rekreaciju koje su svojim djelovanjem značajno pridonijele aktivnostima HŠD.
Dame i gospodo,
Sve ovo što sam iznio i čime smo se bavili, a to je samo dio cjelokupne aktivnosti, ne bi bilo moguće ostvariti da nije bilo doista izvrsne suradnje s Akademijom šumarskih znanosti, Šumarskim fakultetom, Hrvatskim šumarskim institutom, Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i

ŠUMARSKI LIST 5-6/2014 str. 97     <-- 97 -->        PDF

drvne tehnologije, Ministarstvom poljoprivrede i dakako HŠ d.o.o.
Svima se iskreno zahvaljujem na suradnji, s pozivom da takva suradnja ostane i dalje i da se još više intenzivira.
Kolegice i kolege! Dame i gospodo!
Iako je HŠD u okviru svoje uloge kao udruge a u skladu sa Zakonom o udrugama i našim statutom, ali i druge šumarske institucije (Fakultet, Institut, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, HŠ d.o.o.) kao što ste vidjeli iz ovog izlaganja, o svim bitnim pitanjima šumarstva (OKFŠ, Zakon o poljoprivrednom zemljištu, naziv ministarstva, Ekološka mreža, Zakon o šumama, Zakon o zaštiti prirode itd.), imalo jasne stavove i upućivali ih na nadležne adrese, učinak na konačno rješenje bio je vrlo mali i s njima ne možemo biti zadovoljni. Nekada, ne tako davno, tako slobodno nije se ni smjelo javno iznositi stavove, jer su i zidovi imali uši. Danas slobodno iznosimo stavove, ali nas i ne samo nas, nadležna tijela niti čuju, niti slušaju.
Ne možemo biti zadovoljni sa smanjenjem naknade za OKFŠ, iako je i to bolje nego da je potpuno ukinuto, kao što se i najavljivalo. Zaboravilo se pritom da je racionalno koristeći ova financijska sredstva gospodarenje šumama na kršu podignuto na znatno višu razinu, što je posebno vidljivo u provođenju preventivnih mjera zaštite šuma od požara, koja je uz sve bolje organizirano i tehnički opremljeno vatrogastvo opožarene šumske površine dovelo na prihvatljivu razinu.
U proteklom razdoblju od kada je na snazi ova zakonska odredba u šumama , uz ostale radova, izgrađene su tisuće kilometara protupožarnih prosjeka. Iz ovih sredstava stalno se vrši sanacija opožarenih površina, pošumljavaju se nove, uređuju šume, razminiravaju minirane šumske površine i privode svrsi te provode mjere propisane Programima gospodarenja. Iz ove naknade financira se i gospodarenje privatnim šumama i vatrogasne zajednice. Prilikom donošenja odluke o smanjenju, ovo je trebalo imati u vidu.
Nismo zadovoljni niti s novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu koji je donesen prošle godine, koji svojim člankom 3. utvrđuje da je uz degradacijske razvojne studije i makija poljoprivredno zemljište. Nije nam jasno kome je potrebno da uz stotine tisuća neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, makiju koja je, opet ponavljamo, šuma, svrstavamo u poljoprivredno zemljište.
Šumari i šumarska struka ni danas ne mogu niti hoće prihvatiti činjenicu da šumarstva prvi puta u svojoj povijesti nema u nazivu ministarstva kojemu pripada. I dalje se pitamo: je li to logičan odnos prema šumi i šumarstvu s obzirom na 250-godišnju tradiciju organiziranosti struke, 114-godišnju povijest fakultetske obrazovanosti šumarskih stručnjaka i potrajnom gospodarenju na gotovo polovici kopnene površine Hrvatske?
Još se uvijek nadamo, jer nada zadnja umire, da će, ponajprije ministar poljoprivrede g. Jakovina učiniti sve što je u njegovoj moći, a na temelju svog obećanja ispraviti ovu povijesnu nepravdu.
Ne možemo se u potpunosti složiti ni sa nacionalnom ekološkom mrežom koja je uključena u mrežu Europske unije NATURA 2000 (dalje smatramo da su mrežom obuhvaćene prevelike površine 37 %) što bi, s obzirom da mreža ima status zaštićenog područja moglo imati negativne posljedice na gospodarenje šumama, ali i na provođenje dokumenata prostorno planske dokumentacije.
Isto tako nismo zadovoljni sa stalnom aktualizacijom pitanja koncesije na šumama, pa i njihovom prodajom. O tom pitanju HŠD u više je navrata ponovilo svoj jasan stav – ne koncesiji i ne prodaji Hrvatskih šuma, koje su za razliku od mnogih drugih dobara još uvijek naše.
Ima i drugih pitanja za koje smatramo da bi trebalo rješavati na prihvatljiviji način za šumarstvo, međutim ove koje sam naveo ipak smatram najvažnijim.
HŠD aktivno je pratilo proces restrukturiranja HŠ d.o.o. koji je kao što znamo program Vlade RH. O toj temi u više navrata na našim tijelima (Skupštini i Upravnom odboru) raspravljali smo s poslovodstvom tvrtke, ponajprije s predsjednikom mr. sc. Ivanom Pavelićem.
HŠD očekuje da će se procesom restrukturiranja u konačnici postići i onaj potrebni stupanj decentralizacije koji bi omogućio veću učinkovitost cjelokupnog sustava HŠ d.o.o.
Isto tako, u okviru ovog procesa očekujemo i tražimo korektan odnos prema šumarskoj struci i pojedincu, cijeneći pritom njihove ljudske, stručne i druge osobenosti, jer je statutarna obveza svake udruge, pa tako i naše, štititi dignitet svoje struke i svoga članstva.
Posebno želim istaći potrebu najozbiljnijeg pristupa provođenju radova BOŠ-a koji se već nekoliko godina u potpunosti ne provodi. To je pitanje svih pitanja, a što znači za budućnost šuma i šumarstva u cjelini suvišno je i govoriti. U vezi s tim želim izraziti i vjerovanje da se sanacija šuma na UŠP Delnice oštećene elementarnom nepogodom ove godine provodi zadovoljavajućom dinamikom.
Poštovane dame i gospodo, kolegice i kolege,
završavajući ovo moje izlaganje, želim naglasiti da uz sve probleme naše struke, ali i šire, s optimizmom gledam na budućnost.
Imamo sve uvjete za dulji razvoj naše struke, imamo kvalitetne šume i šumarske stručnjake, dugogodišnju šumarsku praksu, našu znanost i školstvo.
Sve navedeno pruža realnu osnovu za optimizam, a ukoliko budemo i dalje zajedno rješavali tekuće probleme te cijenili sve uzuse koji vladaju u šumarskoj struci i posebice u

ŠUMARSKI LIST 5-6/2014 str. 98     <-- 98 -->        PDF

pravnoj državi, utoliko ćemo prije doći u stanje boljih životnih uvjeta za sve nas i šume, koje našim radom činimo vječnim za korist svih građana Hrvatske.
U nadi da ste na osnovi ovog izlaganja mogli dobiti kakav–takav uvid u naše aktivnosti tijekom proteklog razdoblja, još jednom vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem na pozornosti.
S obzirom da je ovo izborna skupština i kraj mandata, svima s kojima sam surađivao želim izraziti riječi zahvale:
Zahvaljujem na suradnji Šumarskom fakultetu, Hrvatskom šumarskom institutu, Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Ministarstvu poljoprivrede, Hrvatskim šumama i dakako članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora HŠD-a, sekcijama, kao i stručnim službama središnjice HŠD-a. Hvala lijepa!
b) Kako su izvješća o Šumarskom listu redovito objavljena u Zapisnicima sjednica Upravnog i Nadzornog odbora, kao i Redovitih Skupština HŠD-a u proteklom mandatnom razdoblju, ovdje bih se osvrnuo samo na neke promjene koje je Šumarski list doživio u proteklom razdoblju i to je ponajprije u tehničkom. Naime, sklopili smo Ugovor s novim vršiteljem grafičke pripreme časopisa, a obnovili smo i Ugovor s tiskarom, što je rezultiralo po općem dojmu jednom znakovitom poboljšanju. To se naravno odnosi samo na tehnički dio i ne govori o kvaliteti sadržaja. Ono što je dobro u recenzentskom postupku je da je broj odbijenih članaka sada bitno manji, u odnosu na prihvaćene, nego u ranijem razdoblju, što nije posljedica smanjenja kriterija, nego poboljšanja kvalitete pristiglih članaka. Mislim da je značajan doprinos čitanosti i dostupnosti Šumarskog lista postignut objavljivanjem na našim WEB stranicama, digitalizacijom cjelokupnog sadržaja, kao i Ugovorom s HKIŠDT kojim je svaki ovlašteni inženjer dobiva po jedan primjerak časopisa. U današnje vrijeme, opće dostupnosti i objavljivanja znanstvenih članaka na WEB-u, sve češće bilježimo pojavu zlouporabe i krađe znanstvenih radova.
Šumarski list kroz svoju dugogodišnju tradiciju uvijek je predstavljao jedan uravnoteženi odnos između znanstvenih i stručnih članaka. S ovog mjesta apeliram na autore da objavljuju stručne članke, jer je u zadnje vrijeme osjetan manjak takvih sadržaja, a oni su uvijek dobrodošli na našim stranicama. Kao Glavnom uredniku cilj mi je da u Šumarskom listu, budući čitatelji, kao što to mi to sada čitamo za ranija razdoblja, imaju uvid u povijest šumarske struke. Ona je zapisima u izviješćima, kao što je to bilo upravo izneseno od našeg predsjednika, u zapisnicima Sjednica i Skupština, u Uvodnicima, kao i u komentarima i kritičkim osvrtima u rubrikama Izazovi i suprotstavljanja. Što se tiče ostalog izdavaštva, ono je dobro zastupljeno, a i danas ćemo svjedočiti prezentaciji jedne vrijedne šumarske knjige, Sveučilišnog udžbenika naše prof. dr. sc. Marilene Idžojtić, "DENDROLOGIJA – CVIJET, ČEŠER, PLOD, SJEME", tiskanje koje je pomoglo i HŠD.
c) Predsjednik Nadzornog odbora HŠD-a, Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum. izvijestio je da je Nadzorni odbor u sastavu: Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum., predsjednik dr. sc. Vlado Topić član i Ilija Gregorović, dipl. ing. šum., član, održao sastanak dana 2. travnja 2014. godine kako bi pregledao materijalno – financijsku dokumentaciju HŠD-a s devetnaest ogranaka o čemu podnosi svoje Izvješće Upravnom odboru. Hrvatsko šumarsko društvo je pravna osoba upisana 15. siječnja 1998. god. u Registar udruga Republike Hrvatske pod brojem 00000083 kao jedinstvena udruga sa svojim ustrojstvenim oblikom – ograncima (19) i osnovana je bez namjere stjecanje dobitka.
Od 1.1.2008. godine računovodstvo vodi sukladno odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, koju je na temelju Zakona o računovodstvu donijela Vlada RH (NN br. 109/07).
U poslovanju u 2013. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu od 781.672,29 kn. Rezultat proizlazi iz ostvarenja 10 % većih prihoda od onih predviđenih Planom, i to posebno u kategoriji prihoda od pretplate na Šumarski list – planirano 450.000,00, a ostvareno 555.865,00 kuna te prihoda od donacija – planirano ukupno 265.000,00, a ostvareno 404.285,00 kuna. Istovremeno su ostvareni 13 % manji rashodi od planom predviđenih.
Kao i svih prethodnih godina HŠD je iz tekućih priliva sredstava redovito podmirivalo sve svoje financijske obveze. Sredstva koja nisu bila angažirana na obnavljanje zgrade Šumarskoga doma oročena su u ukupnom iznosu od 2.700.000,00 kn. Od planiranih radova izvršeni su samo manji radovi popravka na fasadi Šumarskoga doma.
Povjerenstvo za popis imovine u sustavu: predsjednica Jolanda Vincelj, dipl. ing. šum. te članovi Ana Žnidarec i Branko Meštrić, dipl. ing. šum., obavilo je popis dugotrajne imovine, novca na žiro računima i u blagajnama, potraživanja i obveza te utvrdilo da knjigovodstveno stanje odgovara stvarnom stanju. Sitan inventar otpisuje se jednokratno, neovisno od vijeka trajanja i popisuje se kao sitan inventar u uporabi. Popisne liste dugotrajne imovine, sitnog inventara kao i popis dugovanja i potraživanja iz 2013. godine sastavni su dio Izvješća povjerenstva za popis imovine.
Glede dugovanja bivšeg zakupca poslovnog prostora Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, isti je utužen, i očekuje se naplata putem Suda.
Na temelju uvida u materijalno financijsku dokumentaciju, Izvješće Povjerenstva za popis imovine i potraživanja, Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2013. godinu, te Izvješće o radu i financijskom poslovanju u kojemu su

ŠUMARSKI LIST 5-6/2014 str. 99     <-- 99 -->        PDF

obrazložene stavke prihoda i troškova, Nadzorni odbor prihvaća navedena Izvješća, te predlaže Upravnom odboru, a Skupštini na verifikaciju, da u cijelosti prihvati ovo Izvješće o poslovanju HŠD-a za 2013. godinu.
Ad. 4.
Pod ovom točkom Dnevnoga reda tajnik, mr. sc. Damir Delač iznio je prijedlog Izmjene Statuta HŠD-a, koji je Upravni odbor donio na 2. sjednici 2014. godine.
U skladu s Člankom 15. Statuta Hrvatskog šumarskog društva članstvo u udruzi može biti redovito i počasno. Prava i obveze definirana člankom 17. stavkom 6. Statuta su i redovito plaćanje članarine. U praksi naši Ogranci su pojedine članove oslobodili plaćanja članarine, najčešće su to umirovljenici. Uvođenjem u Statut HŠD-a kategorije Izvanredni članovi, koji bi Odlukom UO ogranka bili oslobođeni plaćanja članarine, regulirali bi njihov status. To podrazumijeva izmjenu Statuta HŠD-a i to: Članka 15. i Članka 17.
Članak 15.
Članstvo u HŠD-u može biti redovito i počasno. Redoviti članovi su državljani Republike Hrvatske, inženjeri i tehničari šumarstva i drvne tehnologije, kao i drugi stručnjaci s najmanje srednjom stručnom spremom koji rade na poslovima šumarstva, prerade drva, prometa drvnim proizvodima. Počasnim članom mogu postati državljani RH i strani državljani koji svojim radom i djelovanjem posebno doprinose radu i razvoju HŠD-a. Odluku o prijemu u redovito članstvo, temeljem zahtjeva za prijem, donosi Upravni odbor ogranka kojemu je zahtjev upućen, a prima na znanje U. O. HŠD-a.
Prijedlog izmjene Članka 15.
Članstvo u HŠD-u može biti redovito, počasno i izvanredno. Redoviti članovi su državljani Republike Hrvatske, inženjeri i tehničari šumarstva i drvne tehnologije, kao i drugi stručnjaci s najmanje srednjom stručnom spremom koji rade na poslovima šumarstva, prerade drva, prometa drvnim proizvodima. Počasnim članom mogu postati državljani RH i strani državljani koji svojim radom i djelovanjem posebno doprinose radu i razvoju HŠD-a. Izvanredni članovi su, za razliku od Redovitih članova, Odlukom Upravnog odbora ogranka oslobođeni plaćanja članarine. Odluku o prijemu u redovito i izvanredno članstvo, temeljem zahtjeva za prijem, donosi Upravni odbor ogranka kojemu je zahtjev upućen, a prima na znanje U. O. HŠD-a.
Članak 17.
Prava i obveze članova su:
– da biraju i budu birani u tijela HŠD-a
– da budu obaviješteni o radu HŠD-a i njegovih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju
– da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva HŠD-a i doprinose ostvarivanju njegove djelatnosti
– da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad HŠD-a i njegovih tijela
– da se pridržavaju Statuta i drugih općih akata HŠD-a
– da redovito plaćaju članarinu
– da prate znanstveno-stručnu literaturu, te da po mogućnosti budu pretplatnici Šumarskog lista ili Drvne industrije
– da čuvaju i podižu ugled HŠD-a
Prijedlog izmjene Članka 17.
Prava i obveze članova su:
– da biraju i budu birani u tijela HŠD-a
– da budu obaviješteni o radu HŠD-a i njegovih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju
– da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva HŠD-a i doprinose ostvarivanju njegove djelatnosti
– da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad HŠD-a i njegovih tijela
– da se pridržavaju Statuta i drugih općih akata HŠD-a
– da, s izuzetkom Izvanrednih članova, redovito plaćaju članarinu,
– da prate znanstveno-stručnu literaturu, te da po mogućnosti budu pretplatnici Šumarskog lista ili Drvne industrije
– da čuvaju i podižu ugled HŠD-a
Time bi, nakon što smo proveli ažuriranje članstva, stekli preduvjete za tiskanje Novih članskih iskaznica (3091 član).
Kako bi Hrvatsko šumarsko društvo, kao krovna strukovna udruga, objedinjavalo sve šumarske institucije, na 2. sjednici Upravnog odbora 2013. godine je predloženo, a na 2. sjednici 2014. prihvaćeno, da Upravni odbor HŠD-a proširimo predstavnikom Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, što podrazumijeva izmjenu Članka 36. Statuta, kojim je definiran sastav Upravnog odbora HŠD-a.
Ujedno se u tom članku aktualizira ime Hrvatskog šumarskog instituta, a kako zbog učestalih promjena imena Ministarstva u čijem je resoru šumarstvo predlažemo da umjesto trenutnog naziva Ministarstva stoji Ministarstvo nadležno za šumarstvo.
Članak 36.
Upravni odbor HŠD-a je izvršno tijelo Skupštine koje vodi poslove HŠD-a po načelu zajedničkog odlučivanja i odgovornosti u cjelini, a u vremenu između dvije redovite Skupštine. Upravni odbor sastoji se od najmanje 25 članova. Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine. Predsjednici (predstavnici) ogranaka i predsjednici Sekcija su

ŠUMARSKI LIST 5-6/2014 str. 100     <-- 100 -->        PDF

ujedno i članovi Upravnog odbora, a ostali se članovi biraju na samoj Skupštini i to tako da budu zastupljeni: Glavni urednik Šumarskoga lista po svom položaju, Ministarstvo regionalnog razvoja šumarstva i vodnoga gospodarstva, Šumarski fakultet Šumarski odsjek, Šumarski fakultet Drvnotehnološki odsjek, Šumarski institut, Akademija šumarskih znanosti, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i najmanje jedan ugledni član struke koji se ističe u radu HŠD-a.
Članovi Upravnog odbora odgovorni su za rad Skupštini HŠD-a.
Prijedlog izmjene Članka 36.
Upravni odbor HŠD-a je izvršno tijelo Skupštine koje vodi poslove HŠD-a po načelu zajedničkog odlučivanja i odgovornosti u cjelini, a u vremenu između dvije redovite Skupštine. Upravni odbor sastoji se od najmanje 25 članova. Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine. Predsjednici (predstavnici) ogranaka i predsjednici Sekcija su ujedno i članovi Upravnog odbora, a ostali se članovi biraju na samoj Skupštini i to tako da budu zastupljeni: Glavni urednik Šumarskoga lista po svom položaju, Ministarstvo nadležno za šumarstvo, Šumarski fakultet Šumarski odsjek, Šumarski fakultet Drvnotehnološki odsjek, Hrvatski šumarski institut, Akademija šumarskih znanosti, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i najmanje jedan ugledni član struke koji se ističe u radu HŠD-a.
Članovi Upravnog odbora odgovorni su za rad Skupštini HŠD-a.
Ad. 5.
Kako se za raspravu po ovoj točki Dnevnog reda nitko nije javio za riječ, prešlo se na usvajanje izvješća
a) Izvješće o radu jednoglasno je prihvaćeno.
b) Izvješće Glavnog urednika Šumarskoga lista jednoglasno je prihvaćeno.
b) Izvješće Nadzornog odbora jednoglasno je prihvaćeno.
c) Delegati su jednoglasno prihvatili prijedlog izmjene Statuta HŠD-a.
Ad. 6.
Kako su Program rada i financijski plan HŠD-a za 2014. godinu objavljeni u ŠL 11-12/2013, oni nisu ponovno čitani već su odmah predloženi za usvajanje.
Delegati su jednoglasno prihvatili program rada i financijski plan HŠD-a za 2014. godinu.
Ad. 7.
Jednoglasno je prihvaćena razrješnica Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a.
Ad. 8.
Predsjednik verifikacijsko–kandidacijskog izbornog povjerenstva Branko Meštrić, dipl. ing. šum. iznio je:
a) listu za verifikaciju kandidata za Upravni odbor HŠD-a
Prema članku 36. STATUTA HŠD-a Upravni odbor čine predsjednici ogranaka HŠD-a, predsjednici Sekcija HŠD-a, Glavni urednik Šumarskoga lista, te predstavnici Šumarskog fakulteta (po jedan predstavnik Šumarskog i Drvnotehnološkog odsjeka), Šumarskog instituta Jastrebarsko, Akademije šumarskih znanosti, Resornog ministarstva i najmanje jedan ugledni član iz struke.
Predsjednici ogranaka izabrani su na Izbornim skupštinama svojih ogranaka i oni su:
Ogranak Bjelovar – Martina Pavičić, dipl. ing. šum.
Ogranak Buzet – Čedomir Križmanić, dipl. ing. šum.
Ogranak Delnice – Goran Bukovac, dipl. ing. šum.
Ogranak Gospić – mr. sp. Mandica Dasović
Ogranak Karlovac – mr. sc. Ivan Grginčić
Ogranak Koprivnica – Tihomir Kolar, dipl. ing. šum.
Ogranak Našice – Darko Mikičić, dipl. ing. šum.
Ogranak Nova Gradiška – Mario Bošnjak, dipl. ing. šum.
Ogranak Ogulin – Daniela Kučinić, dipl. ing. šum.
Ogranak Osijek – Zoran Šarac, dipl. ing. šum.
Ogranak Požega – Boris Miler, dipl. ing. šum.
Ogranak Senj – Domagoj Devčić, dipl. ing. šum.
Ogranak Sisak – Ariana Telar, dipl. ing. šum.
Ogranak Slavonski Brod – Marijan Miškić, dipl. ing. šum.
Ogranak Split – dr. sc. Lukrecija Butorac
Ogranak Varaždin – Benjamino Horvat, dipl. ing. šum.
Ogranak Vinkovci – mr. sc. Danijel Cestarić
Ogranak Virovitica – Davor Bralić, dipl. ing. šum.
Ogranak Zagreb – Damir Miškulin, dipl. ing. šum.
GLAVNI UREDNIK ŠUMARSKOG LISTA:
prof. dr. sc. Boris Hrašovec
PREDSJEDNICI SEKCIJA (1-5):
Sekcija – Hrvatska udruga za biomasu – mr. sc. Josip Dundović
Sekcija Pro Silva Croatia – akademik Igor Anić
Sekcija za zaštitu šuma – prof. dr. sc. Milan Glavaš
Ekološka sekcija – prof. dr. sc. Ivica Tikvić
Sekcija za kulturu, sport i rekreaciju – Oliver Vlainić, dipl. ing. šum.
PREDSTAVNICI ŠUMARSKIH INSTITUCIJA (1-6):
AŠZ – akademik, Slavko Matić
Ministarstvo poljoprivrede – Davor Prnjak, dipl. ing. šum.
Šum. fakultet šum. odjel – prof. dr. sc. Josip Margaletić

ŠUMARSKI LIST 5-6/2014 str. 101     <-- 101 -->        PDF

Šum. fakultet drvno-teh. odjel - prof. dr. sc. Ivica Grbac
Hrvatski šum. institut – dr. sc. Dijana Vuletić
HKIŠDT – Silvija Zec, dipl. ing. šum.
UGLEDNI PREDSTAVNIK STRUKE:
mr. sc. Petar Jurjević
Delegati su jednoglasno verificirali predloženu listu.
b) Izbor kandidata za predsjedništvo, prijedlog Upravnog odbora HŠD-a
Predsjednik – Oliver Vlainić, dipl. ing. šum.
Dopredsjednik – mr. sc. Petar Jurjević
Dopredsjednik – prof. dr. sc. Ivica Tikvić
Kako nitko od delegata nije predložio druge kandidate, prišlo se javnom glasanju.
Predložene kandidati su jednoglasno izabrani.
c) Izbor kandidata za Nadzorni odbor, prijedlog Upravnog odbora HŠD-a
Kako nitko od delegata nije predložio nove kandidate, a prijedlog Upravnog odbora sadrži 6 kandidata od kojih se biraju 4 (3 člana i pričuvni član), delegatima su podijeljeni glasački listići sa sljedećim kandidatima:
Stjepan Blažičević, dipl. ing. šum.
Ilija Gregorović, dipl. ing. šum.
Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum.
Marina Mamić, dipl. ing. šum.
Herman Sušnik, dipl. ing. šum.
dr. sc. Vlado Topić
Nakon provedenog glasanja predsjednik verifikacijsko–kandidacijskog izbornog povjerenstva Branko Meštrić, dipl. ing., objavio je rezultate:
Od 98 podijeljenih glasačkih listića u izbornoj kutiji evidentirano je i prebrojeno 95 listića od koji su 2 nevažeća.
Rezultati su:
Stjepan Blažičević, dipl. ing. šum. – 73 glasa
Marina Mamić, dipl. ing. šum. – 73 glasa
dr. sc. Vlado Topić – 61 glas
Herman Sušnik, dipl. ing. šum. – 59 glasova
Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum. – 54 glasa
Ilija Gregorović, dipl. ing. šum. – 54 glasa
Na temelju navedenog za tri člana NO HŠD-a izabrani su Stjepan Blažičević, dipl. ing. šum., Marina Mamić, dipl. ing. šum. i dr. sc. Vlado Topić, dok je Herman Sušnik, dipl. ing. šum. pričuvni član.
d) Izbor predstavnika HŠD-a u Skupštinu Hrvatskoga inženjerskog saveza (HIS-a)
Predstavnike HŠD-a u Skupštini HIS-a čine predsjednik HŠD-a, predsjednik NO HŠD-a i tajnik HŠD-a. To su Oliver Vlainić, dipl. ing. šum., predsjednika NO će u skladu sa Statutom izabrati članovi NO na sljedećoj sjednici i mr. sc. Damir Delač.
Ad. 9.
Novoizabrani predsjednik HŠD-a, Oliver Vlainić, dipl. ing. šum., obratio se skupu:
Poštovane dame i gospodo, kolegice i kolege, cijenjeni uzvanici i gosti!
Iznimna mi je čast i zadovoljstvo što vas mogu pozdraviti kao novi, 39. po redu, predsjednik Hrvatskoga šumarskog društva, udruge koja ove godine puni 168 godina od svoga osnutka. Svojim djelovanjem okuplja veliku većinu stručnjaka iz područja šumarstva i drvne tehnologije te povezuje sve strukovne institucije od šumarskih škola, fakulteta, instituta, akademije, komore, resornog ministarstva i velikog broja trgovačkih društava i obrta. Velika je čast, obveza i odgovornost nastaviti putovima kojima su išli moji prethodnici, mnogi značajni i znameniti šumari. Pogotovo je velika obveza činiti to u Republici Hrvatskoj kao najmlađoj članici šire zajednice Europske unije, a gdje je dobrim dijelom svoje povijesti šumarsko društvo i pripadalo od samog osnutka 1846. godine.
Zahvaljujem se članovima Skupštine na jednoglasnoj podršci prilikom izbora za predsjednika ove časne udruge, a isto tako i članovima Upravnog odbora koji su me kandidirali.
Iskoristit ću ovu prigodu da podsjetim na riječi profesora emeritusa Branimira Prpića koji je bio na čelu šumarskog društva od 1976. do 1981. godine, a punih 40 godina uređivao Šumarski list. Njegove riječi izgovorene 1979. godine imaju puno sličnosti s današnjim vremenom, iako je to bilo vrijeme drugoga društvenog uređenja i državne zajednice. Očito je da su se više promijenili pojmovi koji su se tada koristili nego stanje.
„Istodobno mi smo se ogradili od kontakata s javnošću, izolirali smo se i ne povezujemo se sa društveno-političkim radnicima i ne upoznajemo ih s našom stručnom problematikom i tako šumarstvo ostaje po strani. U mnogim raspravama, komisijama i ključnim zbivanjima nema naših stručnih predstavnika, pa bi se trebalo – tamo gdje nas ne zovu – nametnuti!
Druge se struke (arhitekti, urbanisti, agronomi, vodoprivrednici i sl.) snažnije bore i nameću, pa i na onom području gdje nisu pozvani da vode glavnu riječ!
Mi često puta nismo ni svjesni kako smo „jaki“ i cijenjeni, pa nas često puta nema ni tamo gdje bi zaista trebali biti i uzeti riječ!
Savez i terenska društva, kao i cjelokupna struka ne smiju čekali i dozvoliti da nam drugi „kroje“ i rješavaju našu

ŠUMARSKI LIST 5-6/2014 str. 102     <-- 102 -->        PDF

stručnu problematiku, onu užu i širu, da se donose planovi, norme, propisi i rješenja. Zatvorili smo se u sebe i sami sebi govorimo, a trebali bi javno kazati kako zapravo stvari stoje, što je najbolje i zašto se struka bori!“
Na temelju navedenoga mogu reći da nam budućnost nalaže što širi i sveobuhvatniji nastavak zalaganja u smjeru poboljšanja statusa struke. Pokažimo svojim djelovanjem unutar vlastite domovine zašto ćemo sljedeće godine obilježiti 250 godina organiziranoga šumarstva, zahvaljujući čemu je danas skoro polovina države pod šumama i to većinom prirodnim sastojinama, od kojih je dobar dio pod nekim oblikom zaštite kao što su to nacionalni parkovi i parkovi prirode, a to nikako ne bi bilo moguće da se generacije šumara nisu borile za stav struke u raznim vremenima, koja su im nerijetko bila nenaklonjena. Rezultat njihovog rada baštinimo u današnjim šumama. I ova generacija šumara treba nastaviti njihovim putem, napraviti i novi iskorak, pokazati stav i karakter te s punim povjerenjem države i javnosti brinuti o šumama koje ćemo predati novim generacijama. Pritom treba optimalno koristiti sve resurse koje nam šuma sa svojim prostorom pruža na dobrobit, ponajprije samog šumskog ekosustava, zatim države, lokalne zajednice, zaposlenika u šumarstvu i drvnoj industriji te građana Republike Hrvatske.
Najvažnija pitanja bitna za struku već su istaknuta kao aktualni stavovi Hrvatskoga šumarskog društva na vlastitoj web stranici i tiču se mogućnosti zapošljavanja novih generacija šumara, Nature 2000 u šumskim ekosustavima, korištenja biomase kao obnovljivog izvora energije, višenamjenskog kanala Dunav-Sava te upravljanja i organizacijske strukture tvrtke koja gospodari državnim šumama. O svim tim pitanjima, ali i o drugima pogotovo onima koja se tiču propisa i zakonodavstva, bavit ćemo se u svom radu i nastojati biti konstruktivni i pozitivni sa svojim stavovima u cilju kvalitetnijih rješenja.
Na kraju, zahvaljujem se svima nazočnima na današnjoj Skupštini, a pogotovo svom prethodniku mr. sc. Petru Jurjeviću, koji je tako uspješno vodio Hrvatsko šumarsko društvo u proteklih osam godina. Svojim mudrim, mirnim i staloženim načinom djelovao je u korist struke. Ostvario je ono što je i obećao prilikom svoga izbora za predsjednika Društva 2006. godine, a to je da će rad Društva biti u skladu sa zakonskom regulativom i da djelovanje neće biti korišteno u osobne ili stranačke svrhe. Nas dvojica smo i do sada uspješno surađivali, a nastavit ćemo to i dalje jer će nam mr. sc. Jurjević svojom funkcijom dopredsjednika pomoći u kontinuitetu djelovanja. Za sve učinjeno želim mu se zahvaliti jednim darom koji će mu uljepšati umirovljeničke dane u njegovoj voljenoj Lici (3).
118. sjednica Redovite izborne Skupštine HŠD-a zaključena je u 12 i 30 sati.
Zapisnik sastavio:
tajnik HŠD-a, mr. sc. Damir Delač, v. r.
Predsjednik HŠD-a:
mr. sc. Petar Jurjević, v. r.
Ovjerovitelji Zapisnika:
dr. sc. Tomislav Dubravac, v. r.
Damir Miškulin, dipl. ing. šum., v. r.