DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2014 str. 16     <-- 16 -->        PDF

mjeri) uz pomoć propisanih tarifa izračunava se i planirani bruto obujam stabla određenog debljinskog stupnja (vt). Iz navedenog razloga (raspoloživost podatka) u jednadžbu 3 kao nezavisna varijabla uključen je i obujam stabla iz jednoulaznih tablica uz još dva koeficijenta a i b. Za ocjenu dobivenih modela koristili su se koeficijent determinacije i drugi korijen srednje pogreške modela. Koeficijenti dobivenih modela i parametri za njihovu ocjenu prikazani su u tablici 4.
Na osnovi dva parametra za ocjenu modela najbolji model za procjenu svih triju sastavnica te ukupne nadzemne bio­mase je model 2, dakle eksponencijalna jednadžba s dvije nezavisne varijable (d, h) i tri koeficijenta. U 11 od 12 ispitivanja ovaj model daje najbolje rezultate. Visoke vrijednosti koeficijenta determinacije za model 2 gotovo su u svim sastavnicama biomase na sva tri područja. Najpouzdaniji modeli su za krupno drvo promjera preko 7 cm, i to na lokalitetu C (R2 = 0,993 i RMSE = 50,3360 kg), zatim na lokalitetu B (R2 = 0,989 i RSME = 47,1477 kg), pa tek onda na lokalitetu A (R2 = 0,974 i RSME = 97,1027 kg). Odstupanja modela od stvarnih podataka  ustanovljena su mjestimično i to u dvije kategorije biomase promjera manjeg od 7 cm. Najniža vrijednosti R2 (0,337), kao i najviše zabilježene vrijednost RSME-a su na lokalitetu C za granjevinu promjera 3–7 cm, dok je nešto veća pouzdanost modela na lokalitetu B (R2 =  0,653, RSME = 10,1832 kg). Ova kategorija biomase za promatrani model ima najveću pouzdanost procjene na lokaciji A (R2 = 0,856, RSME = 13,1738 kg).