DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2014 str. 36     <-- 36 -->        PDF

koristeći statistički paket STATISTICA 7.1 (StatSoft, Inc. 2011), a logistička regresija napravljena je koristeći statistički paket SAS 8.1 (Sas Institute Inc. 2008).
3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA S RASPRAVOM
3. Results with discussion
3.1. Morfološke značajke jednogodišnjih sadnica pinije iz različitih tipova kontejnera – Morphological characteristics of one year old Stone pine seedlings from different types of container
Istraživanja morfoloških parametara sadnica pinije, uzgajanih u većim kontejnerima (T7/24 i T8/24), pokazala su statistički (ANOVA i Turkey post hoc) znatno veće vrijednosti visine stabljike u odnosu na visine stabljike sadnica iz kontejnera MP53/12 (Tablica 2). Iako je jasno da je visina stabljike iz MP33/18 (15,18 cm) kontejnera vrlo približna visini stabljike iz kontejnera MP53/12 (15,20 cm), utvrđeno je kako statistička razlika nije signifikantna, zbog velike varijabilnosti podataka.
Rezultati promjera vrata korijena (PVK) sadnica iz manjih kontejnera (MP53/12 i MP33/18) su statistički značajno različiti od sadnica iz većih kontejnera (T7/24 i T8/24). Rezultati također sugeriraju da ne postoji statistička signifikantnost u veličini promjera vrata korijena sadnica unutar dva manja, a tako i unutar dva veća kontejnera. Gledajući rezultate visina (Slika 1) i promjera vrata korijena sadnica, moglo bi se zaključiti kako je gotovo svejedno uzgajamo li promatrane sadnice jednu godinu u kontejneru volumena 120 cm3 ili 220 cm3. Međutim, valja uzeti u obzir kako u najmanjim kontejnerima (120 cm3) unutar jedne godine dolazi do ozbiljnih deformacija korijena, što je utvrđeno vizualnim zapažanjima. Prema propisima Europske unije (Council Directive 1999/105/EC, 1999. g.) nisu sve sadnice ni dosegle odgovarajuće dimenzije za sadnju. Za piniju (Pinus pinea L.), prema EU propisima, visina jednogodišnje sadnice