DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2014 str. 39     <-- 39 -->        PDF

rasponu od 33,87 % (iz kontejnera T8/24 sadnjom u jame)  do 97,22 % (iz kontejnera T8/24 sadnjom u riperano tlo). Pinija je pokazala vrlo malen mortalitet (12,44 %) u prvih šest godina kod sadnje u riperanom tlu sadnicama proizvedenim u većim kontejnerima. Iz rezultata je razvidno dvostruko veće preživljenje na tlu koje je prethodno pripremljeno riperanjem, u odnosu na nepripremljeno tlo na kojemu su sadnice sađene u ručno kopane jame 40 × 40 × 40 cm, bez obzira na veličinu kontejnera (Grafikoni 1 i 2).
Nažalost, kod pinije (Pinus pinea L.) nisu sađene sadnice iz kontejnera MP33/18 u jame. Kako bi eliminirali takve nedostatke, a za prikaz što vjerodostojnijih i kvalitetnijih rezultata, korištene su i prosječne vrijednosti preživljenja pinije u šumskoj kulturi iz dva manja te prosječne vrijednosti preživljenja pinije iz dva veća kontejnera, napose za svaku metodu pripreme tla. Rezultate preživljenja pinije iz kontejnera malog volumena (MK) čine prosječni rezultati preživljenja pinije iz kontejnera MP53/12 i MP33/18, a rezultate preživljenja pinije iz kontejnera velikog volumena (VK) čine rezultati preživljenja pinije iz kontejnera T7/24 i T8/24. U prilog opravdanju takvog metodološkog pristupa obrade i prikaza rezultata, ide i činjenica da su kontejneri MP53/12 i MP33/18 relativno približne veličine te su mnogo manji od kontejnera T7/24 i T8/24 koji su međusobno također približne veličine (Slika 4).
Također, rezultati kvantitativnih morfoloških vrijednosti sadnica pinije uglavnom se nisu statistički značajno razlikovali unutar dva manja (MP53/12 i MP33/18) i dva veća kontejnera (T7/24 i T8/24), što je vidljivo u prethodnom poglavlju rezultata istraživanja.