DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2015 str. 102     <-- 102 -->        PDF

• Nakon rasprave odlučeno je da se prihvati zahtjev za suorganizaciju Međunarodnog znanstvenog savjetovanja „Šumarsko inženjerstvo-sadašnje stanje i budući izazovi“, kao i zamolba dekana Šumarskog fakulteta i prof. dr. sc. Ivice Grbca.
• Zamolbe izv. prof. dr. sc. Željka Škvorca i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske nisu prihvaćene.
• Dopredsjednik HŠD-a, mr. sc. Petar Jurjević, podsjetio je kako je još prije dvije godine na sjednici Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a odlučeno da se, s obzirom na financijsku neizvjesnost zbog najave napuštanja prostora Šumarskog doma od Hrvatskih šuma d.o.o., prekine financijsko pomaganje raznih aktivnosti. Danas su Hrvatske šume ponovo najavile napuštanje Šumarskog doma što će, dok ne pronađemo novo rješenje, dovesti do problema u financiranju samoga Društva. Tim više što obilježavanje 250. godišnjice hrvatskog šumarstva zahtjeva znatna financijska sredstva i od središnjice HŠD-a.
• Nakon rasprave odlučeno je da HŠD, osim vlastitih aktivnosti u cilju ovogodišnjeg obilježavanja 250. godišnjice šumarstva, do daljnjega obustavlja sufinanciranje drugih aktivnosti.
• Tajnik mr. sc. Damir Delač izvijestio je kako je proces ažuriranja članstva u skladu s novim Zakonom o udrugama i donesenim promjenama Statuta HŠD-a pri kraju. Na seminarima o vođenju članstva Udruga posebno je naglašeno da treba navesti i datum prestanka članstva. Dakle, u slučaju prestanka članstva iz bilo kojeg razloga, ne smije se brisati člana iz popisa, već samo navesti datum prestanka članstva. Potrebno je još ažurirati strukturu ogranaka: predsjednik, dopredsjednici, tajnik, blagajnik, Upravni odbor, Nadzorni odbor, delegati.
• Predsjednik Oliver Vlainić podsjetio je kako je na 4. sjednici Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a Glavni urednik šumarskog lista, prof. dr. sc. Boris Hrašovec, zbog osobne prezauzetosti, najavio je ostavku i predložio je Upravnom odboru da nađu novog Glavnog urednika Šumarskog lista.
Nakon provedenih konzultacija i konsenzusa znanstvenih i stručnih osoba vezanih za časopis, te u osobnom razgovoru iskazane volje da se prihvati ove časne i odgovorne dužnosti, predlažemo prof. dr. sc. Josipa Margaletića za Glavnog urednika Šumarskog lista.
Prijedlog je jednoglasno usvojen i popraćen pljeskom svih nazočnih.
• Prof. dr. sc. Josip Margaletić zahvalio je na iskazanom povjerenju. Prihvatio sam se ovoga zadatka, rekao je, shvaćajući to kao veliku čast, ali sam svjestan i velike odgovornosti. Nadam se da ću uspješno nastaviti vođenje Šumarskog lista i apeliram na sve Vas da mi svojim savjetima i sugestijama u tome pomognete.
• Prof. dr. sc. Milan Glavaš zahvalio je prof. dr. sc. Borisu Hrašovcu na trudu koji je uložio vodeći Šumarski list. Podigao je list na zavidnu razinu i uspostavio je brojne veze i u Hrvatskoj i u inozemstvu. Na tomu mu svi dugujemo veliku zahvalnost.
• Biserka Marković , dipl. oec., voditeljica financijske službe podsjetila je na tri nova Zakona kojima moramo prilagoditi poslovanje HŠD-a:
ZAKON O UDRUGAMA (stupio na snagu 1. listopada 2014.)
Novi Zakon ima težište na odredbama o upravljanju udrugom, tj. tijelima udruge, odgovornosti, statusnim promjenama, nadzoru te postupcima u slučaju prestanaka postojanja udruge u svojstvu pravne osobe.
Koliko je značajno područje djelovanja udruga, govori podatak da postoji 51 700 registriranih udruga, da zapošljavaju oko 10 tisuća radnika, a godišnji prihod je oko 4,5 milijarde kuna.
Velik dio udruga obavlja gospodarsku djelatnost, a to nemaju upisano u statut udruge. Područje gospodarske djelatnosti posebno je važno, jer u velikom dijelu njeno postojanje mijenja neprofitni karakter udruge u profitni. Udrugama je dana mogućnost da u svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih statutom osnivaju trgovačka društva ili druge gospodarske subjekte sukladno posebnim propisima.
Odredba o kojoj se puno raspravljalo i koja je bila u prijedlogu Zakona o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija u iznosu od 230 000,00 kuna prihoda ostvarenih od gospodarske djelatnosti kao graničnom za osnivanje trgovačkog društva za obavljanje gospodarske djelatnosti, nije stupila na snagu usvajanjem Zakona o financijskom poslovanju. No, ali su zato donesene izmjene Zakona o porezu na dobit.
Zakonom o udrugama uvedene su i prekršajne odredbe za osobu odgovornu za zastupanje i pravnu osobu, što nije bilo predviđeno prethodnim Zakonom o udrugama.
Za HŠD je važno:
– evidencija članstva,
– usklađenje Statuta sa Zakonom, naime propisane su obvezne odredbe Statuta, a rok za usklađenje je 30. 9. 2015. – mi moramo u Statut upisati gospodarske djelatnosti kojima se bavimo – iznajmljivanje poslovnog prostora i izdavačka djelatnost,
– puno detaljnije trebamo regulirati postupke vezane za prestanak djelovanja i likvidaciju udruge – propisani su postupci i uveden je institut likvidatora udruge.
ZAKON O POREZU NA DOBIT
Izmjene i dopune stupile na snagu 11.12. 2014. teče rok od 8 dana.