DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2014 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Wackerly, D., Mendenhall, W., Scheaffer, R., 2008: Mathematical statistics with applications. 7th edition. Duxbury Press. Belmont. 944 p.
Weber, R., Schek, H., Blott, S., 1998: A quantitative analysis and performance study for similarity-search methods in high-dimensional spaces. Proceedings of the 24th VLDB Conference, New York, USA, pp.194-205.
Zianis, D., Muukkonen, P., Raisa Mäkipää, R., Mencuccini, M., 2005: Biomass and stem volume equations for tree species in Europe. Silva Fennica Monographs 4. 63 p.
Sažetak
Obični bor (Pinus sylvestris L.) euroazijska je vrsta drveća, ekonomski važna radi vrijednosti i iskoristivosti drva. Cilja istraživanja bio je razviti modele procjene volumena drva stabala običnog bora u mješovitim borovo-bukovim sastojinama u središnjem masivu Rodopa (sjeveroistočna Grčka). Primijenjeni regresijski modeli koriste prsni promjer i ukupnu visinu stabala običnog bora kao predikcijske varijable. Za svako uzorkovano stablo te njegova tri neposredna susjedna stabla analizirani su strukturni odnosi primjenom metode najbližih susjeda. Nadalje, metoda najbližih susjeda primijenjena je kako bi se analizirao učinak udaljenosti između stabala i pripadnosti vrsti drveća na njihov oblik. Istraživanje je provedeno na tri stanišna tipa, “A”, “B” i “C” (dobri, srednji i slabi stanišni uvjeti). Za stanište “C” nije bilo moguće izvesti model procjene volumena. Na preostala dva staništa odabrani modeli bili su kako slijedi: na staništu “Α“:, R2 = 0.7653, standardna pogreška = 0.3096, na staništu “B”: , R2 = 0.8146, standardna pogreška= 0.3379, te sveukupno, za sva tri staništa , R2 = 0.8377, standardna pogreška= 0.3039. Nije utvrđen utjecaj udaljenosti među susjednim stablima na oblik analiziranih stabala. Istraživanje je pridonijelo razvoju volumnih prediskcijskih modela na staništima “A” i “B” kao i na sva tri staništa zbirno. Analiza sastojinskih strukturnih odnosa metodom najbližih susjeda ukazala je da vrsta drveća i udaljenost među stablima imaju različit utjecaj na oblik stabala.
Ključne riječi: Pinus sylvestris, Grčka, modeli procjene volumena, metoda najbližih susjeda.