DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2014 str. 70     <-- 70 -->        PDF

stabilnu populaciju ove vrstea, čime je dan doprinos ukupnoj biološkoj raznolikosti Hrvatske. Dokaz tomu je da je dabar kao izuzetno zanimljiva životinja privukao pozornost građana, stručnjaka, znanstvenika i medija. To je poticalo Marijana Grubešića na daljnja istraživanja.
O svim događanjima u svezi s dabrom, kao i o samoj vrsti napisao je knjigu „Dabar u Hrvatskoj“ (2008) koja je vrlo dobro prihvaćena u širokim krugovima. Značajno je i to da je zahvaljujući Marijanu Grubešiću kao predsjedniku organizacijskog i članu znanstvenog odbora u Hrvatskoj 2012. godine održan 6. međunarodni simpozij o dabru. Uvjeren sam da je najveća potvrda o spoznaji dabra u Hrvatskoj zanimanje javnih domaćih i stranih medija te da je to osnova, temelj za dodjelu navedene nagrade. Posebno treba istaknuti Grubešićevu suradnju sa srednjim školama i učenicima. Učenik Luka Mesarić iz srednje škole Prelog na državnom natjecanju iz biologije za osnovne i srednje škole Republike Hrvatske 2011. godine osvojio je 1. nagradu u kategoriji Istraživački radovi s temom o dabru. Istim radom na međunarodnom natjecanju ICYS 2012. godine osvojeno je drugo mjesto u kategoriji Istraživački radovi iz područja ekologije.
Uz navedeno prof. dr. sc. Marijan Grubešić objavio je znatan broj znanstvenih i stručnih radova i popularnih članaka proisteklih iz njegovog dugogodišnjeg znanstvenog rada. Područje istraživanja dabra samo je jedan segment njegovog znanstvenog i stručnog rada. U širokom krugu djelovanja bavi se i pručava uzgojna područja za jelena, divlju svinju i divokozu, također istražuje poljsku jarebicu, jarebicu kamenjarku i druge životinje. Radi na lovnogospodarskim osnovama, programima uzgoja i zaštite divljači, elaboratima i studijama utjecaja na okoliš. Tijekom rada uspostavio je vrlo čvrste odnose sa stručnjacima i institucijama u Hrvatskoj, Njemačkoj, Austriji, Mađarskoj, Sloveniji, Slovačkoj, Poljskoj, Bosni i Hercegovini i drugim zemljama. U nadležnim ustanovama tih zemalja održao je više predavanja, a s nekima je imao i zajednička znanstvena istraživanja. Na Kosovu je kao ekspert FAO-a za lovstvo imao glavnu ulogu kod izrade strategije, a drugi puta je tamo radio kao ekspert Eu na implementaciji strategije i Zakona o lovstvu u praksu. Na domaćem polju voditelj je više znanstveno-istraživačkih projekata, izradio je brojne studije i stručne elaborate za naša ministarstva nadležna za lovstvo i zaštitu prirode. Održao je impozantan broj predavanja za domaće i strane slušače. Član je brojnih povjerenstava i udruga, obavio je recenzije domaćih i nekih inozemnih izdanja.
Rezultati znanstvenih i stručnih dostignuća uklopili su se i u suvremenu nastavu iz lovstva, što se najbolje vidi da je kao suautor sudjelovao u izradi udžbenika Lovstvo, a u drugom djelu – priručniku Lovstvo napisao je nekoliko poglavlja isto kao i u našim poznatim monografijama. Prof. dr. sc. Marijan Grubešić je osmislio nastavni plan i program za studente na preddiplomskom, diplomskom, postdiplomskom specijalističkom i doktorskom studiju. K tomu kao vanjski suradnik provodi obrazovni program iz lovstva na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Mentor je i član povjerenstava za brojne završne radove i diplomske radove, te nekoliko magistarskih i doktorskih radova. Angažiran je na mnogim drugim poljima, što ga čini cjelovitim znanstvenikom i nastavnikom.
Za svoj izuzetno koristan rad u zaštiti prirode, biološke raznolikosti i unapređenja lovstva Marijan Grubešić je primio više domaćih i nekoliko stranih priznanja kao rijetko koji