DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2014 str. 75     <-- 75 -->        PDF

9. HRVATSKI DANI BIOMASE
ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP „STRUJA I TOPLINA IZ ŠUME I POLJA“, pod motom „Održiva zaštita klime“
Josip Dundović
Hrvatska udruga za biomasu sekcija HŠD-a, Hrvatske šume d.o.o., Grupacija za biomasu i Grupacija za bioplin ZOIE (Zajednica obnovljivih izvora energije) HGK i Ogranak MH Našice, a u suradnji sa Svjetskom udrugom za biomasu (Dr. Heinz Kopetz, predsjednik), AEBIOM – Europskom udrugom za biomasu, Austrijskom udrugom za biomasu (Dr. Horst Jauschnegg, predsjednik) EEE – Europskim centrom za obnovljivu energiju Güssing, Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije, HGK Zagreb i NEXE grupom d.d. Našice, pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, održala je 5. rujna 2014. godine u dvorani Emaus, Franjevačkog samostana, Kralja Tomislava 1, Našice, 9. hrvatske dane biomase, Znanstveno – stručni skup „Struja i toplina iz šume i polja“, pod motom „Održiva zaštita klime“.
Na ovogodišnjim hrvatskim danima biomase sudjelovalo je preko 130 sudionika iz područja politike, znanosti i gospodarstva, ali i lokalnih zajednica te predstavnika medija i udruga. (fotografije 1. i 2.)
Gospodin Robert Rigo, moderator skupa, najavio je fra Zorana Bibića, gvardijana Franjevačkog samostana Našice, koji je ugledne stručnjake i goste kao i sve nazočne iz Austrije, Slovenije i Hrvatske pozdravio u ime fratara sv. Antuna Padovanskog kao domaćina.
Zatim je mr. sc. Josip Dundović, predsjednik Hrvatske udruge za biomasu u svom pozdravnom govoru posebno naglasio da je naslov ovogodišnje znanstveno-stručnog skupa aktualan i životan, jer su posljedice globalnog zatopljenja i klimatskih promjena od ledoloma ove godine „osjetile“ preborne šume Gorskog kotara (mješovito bukovo-jelove šume) i nizinske od katastrofalnih poplava rijeke Save. Radujem se da po deveti put imamo kao suorganizatora Hrvatske šume d.o.o. Na ovoj uspješnoj suradnji htio bih posebno zahvaliti gospodinu Ivanu Paveliću, predsjedniku Uprave HŠ d.o.o., koji će se također kasnije obratiti skupu. Pozdravljam gospodina Domagoja Križaja, pomoćnika ministra za šumarstvo Ministarstva poljoprivrede, koji će nam se kasnije obratiti svojim govorom i otvoriti 9. hrvatske dane biomase, a ovdje je nazočan u ime našeg pokrovitelja, Ministarstva poljoprivrede. Pozdravljam i sve ostale izlagače današnjeg stručnog skupa, posebno gospodina Heinza Kopetza, predsjednika Svjetske udruge za biomasu i počasnog predsjednika Austrijske udruge za biomasu, kao i gospodina Horsta Jauschnegga, predsjednika Austrijske udruge za biomasu. Posebno pozdravljam i gospodina Zorana Pačandija, koji je ne samo izlagač, već i predstavnik Ministarstva gospodarstva, koje je doprinijelo našem znanstveno-stručnom skupu, na čemu zahvaljujem. Svima upućujem srdačnu dobrodošlicu! Osim toga srdačno pozdravljam predstavnike medija i udruga koji su upoznali javnost s ciljem ovoga skupa te će njegove zaključke također iznijeti pred javnost. Moje pozdrave upućujem i svim nazočnima iz Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, te Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika, kao i članove Hrvatskog šumarskog društva, koji već godinama podupiru naš posao s mnogo energije i strpljenja. Osobito mi je drago da mogu pozdraviti akademika Slavka Matića, člana HAZU, kao i predstavnike Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Šumarskog fakulteta u Zagrebu te Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.
Posebno želim pozdraviti i sve one koji doprinose uspješnom održavanju ovog skupa:
• fra Zorana Bibića i ostale fratre samostana sv. Antuna Padovanskog u Našicama kao domaćine, zahvaljujem na njihovoj potpori već sedmu godinu zaredom,
• gospodina Roberta Rigo i Udrugu informatičara „Info“ Našice koji pružaju tehničku podršku cijelom skupu već osmu godinu zaredom,

ŠUMARSKI LIST 11-12/2014 str. 76     <-- 76 -->        PDF

• gospođu Silvija Lučevnjak, predsjednicu Ogranka Matice hrvatske u Našicama koji je jedan od utemeljitelja cjelokupnog Festivala „Dani slavonske šume“ i suorganizator skupa,
• i na kraju gosp. Ivana Ergovića, predsjednika Uprave NEXE Gupe d.d. te ostale predstavnike ove tvrtke, koji također sedmu godinu zaredom podupiru Hrvatske dane biomase.
Težište ovogodišnjih, 9. hrvatskih dana biomase „Strujom i toplinom iz šume i polja“ je ostvariti:
1. održivu zaštitu klime
2. povećanje energetske neovisnosti i
3. nova zelena radna mjesta.
Budući da Hrvatska svoj gospodarski rast temelji na načelima potrajnog gospodarenja šumama i održivog razvoja poljoprivede, ulaganjem u OIE, nadam se da će se razmjenom iskustava sa Svjetskom i Austrijskom udrugom za biomasu, te EEE Güssing i Mureck iz Austrije stvoriti pretpostavke za izlazak RH iz nezavidne gospodarske situacije – stvaranjem novih „zelenih radnih mjesta“ u hrvatskom gospodarstvu i to u vremenu kada je Hrvatska postala 1. srpnja 2013. godine 28. članica Europske unije, što joj omogućava korištenje sredstava iz kohezijskih i strukturnih EU fondova za razna ulaganja! Hrvatska je u svibnju ove godine dostavila Europskoj komisiji nacrt Partnerskog sporazuma, kojim naša zemlja prvi put kao ravnopravna država – članica EU, planira ulaganja iz europskih fondova za sedmogodišnje razdoblje 2014. – 2020.
Sukladno Strategiji Europa 2020., sredstva za kohezijsku politiku u Hrvatskoj namijenjena su za ciljeve zapošljavanja, prilagodbu klimatskim promjenama, povećanje energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije. Paralelno s Partnerskim sporazumom Hrvatska priprema i operativne programe za provedbu i korištenje europskih i strukturnih i investicijskih fondova. Nadam se, da će Vlada RH do kraja 2014. godine: donijeti sustav poticaja za proizvodnju toplinske energije iz biomase, sunčeve i geotermalne energije (kao što je 2007. godine donijela i „tarifni sustav“) i tako omogućiti korištenje raspoloživih hrvatskih potencijala OIE, a posebno šumske (3,0 mil. m3 ) te ostatka iz drvne industrije (800.000 tona) i poljoprivredne biomase (s oko 300.000 ha oranica). U Strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske treba dati prednost domaćim OIE u odnosu na fosilna i nuklearna goriva. Primjer za to su Energetski autarkične općine Güssing i Mureck u Austriji, a ovom prigodom posebno pozdravljam gospodina, kolegu i dragog prijatelja Franza Jandrisitsa, koji će ovom prigodom govoriti o svojim iskustvima na području OIE (proizvodnji bioplina iz drva). Ovdje, među nama, pozdravljam i samozatajnog i ustrajnog gospodina te dragog prijatelja Karla Tottera, koji je bio idejni začetnik i realizator Kružnog toka energije u Murecku (Der Murecker Energie Kreislauf): „Učinkovita zaštita klime, sigurnost i zaposlenost kroz decentraliziranu proizvodnju i uporabu obnovljivih izvora energije!“
Želim svima u Našicama uspješne 9. hrvatske dane biomase i ugodan boravak u našem gradiću, čiji će vas gradonačelnik, mr. Krešimir Žagar također pozdraviti.
Potom su se skupu obratili:
Ivan Pavelić, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma, koji je ustvrdio da državne šume raspolažu s velikim potencijalom energetskog drva, koji se do sada nije dovoljno koristio. Najavio je skorašnju reviziju ugovora sklopljenih za otkup biomase u svrhu proizvodnje električne i toplinske energije iz šuma kojima upravljaju Hrvatske šume, a razlog tomu je niska realizacija koja iznosi svega 150.000 m³. Kako stvari stoje, mnogi ugovori potpisani su samo radi posjedovanja samih ugovora, bez nakane za realizacijom i takvi ugovori bit će raskinuti. Pavelić je uputio apel šumarskim stručnjacima da pronađu način na koji će se šumarska biomasa iskorištavati na učinkovitiji i isplativiji način.
Skupu su se još obratili Krešimir Žagar, gradonačelnik Našica, Dr. Heinz Kopetz, predsjednik Svjetske udruge za biomasu (...upozorio je da su termoelektrane na ugljen i prirodni plin, tehnologije prošlog stoljeća!), te Domagoj Križaj, pomoćnik ministra poljoprivrede za šumarstvo, koji je napomenuo kako će zbog novih kriznih žarišta u svijetu biomasa sve više dobivati na vrijednosti, što neminovno dovodi do pojednostavljenja regulative vezano za biomasu.

ŠUMARSKI LIST 11-12/2014 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Nakon pozdravnih riječi, prešlo se na radni dio znanstveno – stručnog skupa, koji je podijeljen u četiri dijela:
Politika poticanja i modeli financiranja u RH / Förderpolitik und Finanzierungsmodelle in der R. Kroatien
– Razvoj projekata biomase i bioplina i poticanja u RH, gosp. Zoran Pačandi, Ministarstvo gospodarstva.
– Poboljšanje učinkovitosti kogeneracije na biomasu korištenjem niskotemperaturnoga organskog Rankineovog ciklusa, gosp. Dražen Lončar, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.
Projekti u RH na poljoprivrednu biomasu / Projekte in der R. Kroatien betreffend landwirtschaftliche Biomasse
– Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o., gosp. Davor Kralik, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku.
– Bioplinsko postrojenje Gradec, snage 1 MWel., Agrokor Energija d.o.o. Zagr., g. Herman Seidl, Agrokor d.d.
Suradnja Austrije i Hrvatske / Zusammenarbeit Österreichs und Kroatiens
– Wärme und Strom aus Wald und Feld – europäische Erfahrungen und Perspektiven / Toplina i struja iz šume i polja – europska iskustva i perspektive, gosp. Heinz Kopetz, predsjednik Svjetske udruge za biomasu, koji je pod naslovom Biomasa: Inovacija i investicije, naveo primjer Pečuh, Mađarska: Od ugljena i prirodnog plina do 100% opskrbe topline i struje iz biomase. Tvrtka Dalkia iz Pečuha od 2002. godine umjesto kogeneracijskim postrojenjima na ugljen i prirodni plin, grije grad Pečuh sa 170.000 stanovnika putem centraliziranog toplinskog sustava sa više od 31.000 priključaka, na kogeneracijska postrojenja na drvo i slamu. Oba postrojenja imaju snagu od 300 MW. Godišnje trebaju 200.000 tona slame i drva iz kruga od 100 km iz Mađarske i Hrvatske.  
– Stoffliche versus energetische Biomassenutzung? / Sirovinsko i energetsko korištenje biomase?, gosp.Horst Jauschnegg, predsjednik Austrijske udruge za biomasu.
– Holz gibt Gas in Kroatien (Slawonien)! Geht es das? / Drvo daje plin u Hrvatskoj (Slavoniji)! Ide li to?, gosp. Franz Jandrisits, Biowärme Güttenbach.
Projekti u RH na šumsku biomasu / Projekte in der R. Kroatien betreffend Biomasse aus dem Wald
– Sirovinsko i energetsko korištenje drva u drvnoj industriji RH, gosp. Darko Motik, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
–  Potencijali energetskog drva u privatnim šumama RH, gosp. Zdenko Bogović i Hrvoje Vučinić, Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika Hrvatske.
– Projekt kogeneracije Spin Valis Internacional d.o.o. Požega, snage 1,7 MWel, gosp. Zdravko Jeličić, Spin Valis d.d. Požega.
Kao dobri primjeri iz prakse predstavljeni su: bioplinsko postrojenje Gradec, Agrokor d.d., Herman Seidl i kogeneracija Spin Valis International d.o.o. Požega, Zdravko Jelčić.
Sve prezentacije austrijskih i hrvatskih izlagača nalaze se na web stranici Hrvatske udruge za biomasu sekcija HŠD: www.sumari.hr/biomasa
Rasprava i zaključak skupa / Diskussion und Schlusstolgerungen
Nakon kratke rasprave zaključeno je kako je važna suradnja Austrije i Hrvatske, posebice što se RH kao članici EU omogućuje korištenje EU kohezijskih i strukturnih fondova za ulaganja u područja energetskog korištenja poljoprivredne i šumske biomase.
Zaključak skupa:
1. Nadamo se da će Vlada RH do kraja 2014. godine: donijeti sustav poticaja za proizvodnju toplinske energije iz biomase.
2. Nadamo se da će Hrvatske šume d.o.o. osigurati 400.000 m³ šumske biomase/god. za 22 kogeneracijska postrojenja finalne drvne industrije i time poticati razvoj hrvatske drvoprerađivačke industrije.
3. Nadamo se da će putem sinergije djelovanja razvojnih politika nekoliko ministarstava, poticajnim mjerama državne, industrijske, poljoprivredne i energetske politike poticati elektrane na biomasu s kogeneracijom električne i toplinske energije i do 2020. godine ostvariti Strategijom postavljen cilj od oko 85 MWel ukupne snage. Danas 14. 8. 2014. su u pogonu svega 4 elektrane na biomasu koje isporučuju u mrežu 7,69 MWel ukupne snage.
Na kraju se Josip Dundović zahvalio svim sudionicima na iskazanom interesu i povjerenju, što su omogućili i pridonijeli da ovogodišnji hrvatski dani biomase budu uspješno realizirani. Ujedno je pozvao na 10. Hrvatske dane biomase, koji će se također održati u Našicama, 11. rujna 2015. godine u dvorani EMAUS.
Nakon zajedničkog ručka na poziv upućen gostima i izlagačima predsjednika Uprave NEXE grupe d.d. Ivana Ergovića, sudionici skupa otišli su na kušanje vina u Stari podrum Feričance. Ovo će biti ubuduće sastavni dio programa Hrvatskih dana biomase.