DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2014 str. 81     <-- 81 -->        PDF

HUMANITARNO-EKOLOŠKA AKCIJA
Goran Bukovac
Tijekom mjeseca prosinca, na prostoru Ljetne pozornice Opatija, održana je 5. po redu, sada već tradicionalna humanitarno-ekološka akcija prodaje „božićnih drvca“ .
Akciju je tradicionalno organizirala Primorsko-goranska županija, Javna ustanova „Priroda“, Hrvatske šume UŠP Delnice, kao i Hrvatsko šumarsko društvo ogranak Delnice.
Prijašnjih godina prodavale su se smreke posječene na području creta Trstenik – jedinog staništa ombotrofnog creta na području Republike Hrvatske, a sječa smreka bila je samo jedna u nizu mjera revitalizacije i očuvanja cretnih staništa.
Na području Primorsko-goranske županije nalazimo prirodne i poluprirodne travnjake.
Prirodne travnjake nalazimo u planinskom i pretplaninskom pojasu gdje su klimatski uvjeti oštri i ne dozvoljavaju razvoj drvenastih biljaka, odnosno šumskih zajednica. Polupriodni travnjaci su u pravilu livade, košenice i pašnjaci koji su nastali djelovanjem čovjeka.
Takvi travnjaci, osim što su prave male oaze biološke raznolikosti, primjer su suživota čovjeka i prirode te njihove povezanosti.
Odlaskom čovjeka iz goranskih krajeva, dolazi do napuštanja livada i pašnjaka koje postepeno obrasta šuma, priroda gubi čovjeka, a život koji se razvijao na travnjacima postepeno nestaje. Gubitak travnjačkih površina ujedno znači i gubitak brojnih vrsta kukaca, kao i cvijetnih vrsta.
Ove godine provedeno je uklanjanje djela smreka i jela s napuštenih travnjaka Gorskog kotara, s osnovnim ciljem doprinijeti očuvanju biološke raznolikosti livada i pašnjaka Gorskog kotara.
Uz tako uklonjene smreke i jele, prodavala se smreka u vazama, koje su upravo u tu svrhu uzgojene u rasadniku „Kuželj“ na području UŠP Delnice.
Sav prihod od prodaje namijenjen je Socijalnoj samoposluzi „Kruh Sv. Elizabete“ u Rijeci.