DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2014 str. 90     <-- 90 -->        PDF

ZAPISNIK 4. SJEDNICE UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA HŠD-A ODRŽANE 12. PROSINCA 2014. GOD. U DVORANI ŠUMARSKOG DOMA
Damir Delač
Nazočni: Akademik Igor Anić, Mario Bošnjak, dipl. ing., Davor Bralić, dipl. ing., Goran Bukovac, dipl. ing., dr. sc. Lukrecija Butorac, mr. sc. Danijel Cestarić, mr. sp. Mandica Dasović, Domagoj Devčić, dipl. ing., mr. sc. Josip Dundović, prof. dr. sc. Milan Glavaš, prof. dr. sc. Ivica Grbac, mr. sc. Ivan Grginčić, Benjamino Horvat, dipl. ing., prof. dr. sc. Boris Hrašovec, mr. sc. Petar Jurjević, Tihomir Kolar, dipl. ing., Čedomir Križmanić, dipl. ing., Daniela Kučinić, dipl. ing., prof. dr. sc. Josip Margaletić, Darko Mikičić, dipl. ing., Boris Miler, dipl. ing., Marijan Miškić, dipl. ing., Damir Miškulin, dipl. ing., Martina Pavičić, dipl. ing., Davor Prnjak, dipl. ing., Zoran Šarac, dipl. ing., Ariana Telar, dipl. ing., prof. dr. sc. Ivica Tikvić, Oliver Vlainić, dipl. ing., dr. sc. Dijana Vuletić, Silvija Zec, dipl. ing., Stjepan Blažičević, dipl. ing., Marina Mamić, dipl. ing., dr. sc. Vlado Topić, mr. sc. Damir Delač, Biserka Marković, dipl. oec.
Ispričani: Tihomir Kolar, dipl. ing., akademik Slavko Matić, Herman Sušnik, dipl. ing.
Gosti: Ivan Ištok, dipl. ing., Goran Vincenc, dipl. ing.
Predsjednik HŠD-a, Oliver Vlainić, dipl. ing., zahvalivši se na odazivu, pozdravio je goste i članove Upravnog i Nazornog odbora i utvrdio kvorum.
Nakon toga predložio je na usvajanje sljedeći
Dnevni red:
1. Ovjerovljenje Zapisnika 3. sjednice Upravnog odbora HŠD-a
2. Obavijest i aktualna problematika
3. Obilježavanje 250. godišnjice hrvatskoga šumarstva
4. Devetomjesečno financijsko izvješće
5. Program rada i financijski plan za 2015. godinu
6. Šumarski list i ostale publikacije
7. Imenovanje Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2014. godine
8. Pitanja i prijedlozi
Božični domjenak.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad 1.
Zapisnik 3. sjednice 2014. Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, objavljen u Šumarskom listu broj 9-10/2014., jednoglasno je usvojen.
Ad. 2.
• Predsjednik Oliver Vlainić, dipl. ing. ovu je točku započeo izvješćem o pismu sa stavovima HŠD-a u vezi procesa reorganizacije Hrvatskih šuma d.o.o. (HŠ) koje smo, u skladu sa zaključcima 3. sjednice, sastavili i nakon usuglašavanja uputili predsjedniku Uprave HŠ mr. sc. Ivanu Paveliću. Ovo pismo, kao i odgovor koji smo dobili od Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. objavljeni su u ŠL 9-10/2014. Proces reorganizacije Hrvatskih šuma d.o.o. je u tijeku, pa je tako usvojen Pravilnik o kategoriziranju UŠP, šumarija i revira. Glavno radničko vijeće HŠ podnosi tužbu u svrhu utvrđivanja ništetnosti ovoga pravilnika. U izradi su Pravilnici o unutarnjoj organizaciji, sistematizaciji i plaćama za čije je donošenje potreban sporazum sindikata te Ministarstva i Uprave HŠ d.o.o.
• Stav HŠD-a o novoj Strategiji EU za šume i sektor koji se temelji na šumama dostavljen je europskoj parlamentarki Marijani Petir na zahtjev njenog ureda, 29. 9. 2014. Ured je dostavio i nekoliko prezentacija europarlamentaraca.
• Od 29. 9. do 2. 10. 2014. u Zvolenu, Slovačka, održana je Međunarodna konferencija o financiranju šumarstva putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj,