DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2014 str. 92     <-- 92 -->        PDF

godine u Koprivnici, na radionici „Obnovljivi izvori energije – mogućnosti korištenja i financiranja“, u sklopu projekta Green Partnership, s prezentacijom „Model Guessing – Nove tehnologije iz područja obnovljivih izvora energije za grad Našice“ .
• S istom prezentacijom sudjelovao je i na 6. Međunarodnom forumu o obnovljivim izvorima energije, Rovinj, od 12. do 14. studenog 2014. godine.
• 23. studenog 2014. sudjelovao je u organizaciji DI Franza Jandrasitsa na eskurziji Udruge voćara i vinogradara Našica   Gradišću. Posjetili su Die rosen galerie (Cvjetnu galeriju) obitelji Monike i Ludwiga Radakovitsa, Pinkovac i CTS Pinkovac, toplanu na šumsku sječku, snage 2 MWtop. kojom se grije 270 domaćinstava.
U Zagrebu, 3. prosinca 2014. godine u hotelu Westin nazočio je u organizaciji Hrvatskog drvnog klastera – s prezentacijom  međunarodnoj energetskoj konferenciji na temu "Može li biomasa zamjeniti fosilna goriva?".
• Silvija Zec, dipl. ing., tajnica HKIŠDT, izvijestila je da je 14. studenoga 2014. godine na Šumarskom fakultetu održana 3. Izborna sjednica inženjera drvne tehnologije. Nakon provedenoga kandidacijskoga postupka, javnim je glasovanjem za novoga predsjednika Razreda inženjera drvne tehnologije izabran prof. dr. sc. Vladimir Jambreković. U utorak 25. studenog 2014. u hotelu Antunović u Zagrebu održana je 4. Izborna sjednica Razreda inženjera šumarstva. Nakon provedenoga kandidacijskoga postupka, neposredno, tajnim glasovanjem, za novoga predsjednika strukovnoga razreda izabran je prof. dr. sc. Tibor Pentek. Za ostale članove Odbora razreda inženjera šumarstva (ukupno 6 članova), izabrani su: Denis Štimac, dipl. ing., Ivica Ðurčević, dipl. ing., Darko Mikičić, dipl. ing., mr. sc. Branko Belčić, dr. sc. Krunoslav Indir i Terezija Užarević, dipl. ing. Najviše glasova dobio je Denis Štimac, dipl. ing., pa je time, u skladu sa Statutom komore, postao zamjenik predsjednika Razreda inženjera šumarstva. Za predstavnike strukovnoga razreda u Skupštini Komore izabrani su: Oliver Vlainić, dipl. ing., prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky, mr. sp. Mandica Dasović, Stjepan Blažičević, dipl. ing. i Damir Felak, dipl. ing.. Predstavnici strukovnih razreda u Skupštini Komore između sebe će izabrati predsjednika HKIŠDT.
• Za predstavnike razreda inženjera šumarstva u Nadzornom odboru Komore, Skupštini Komore predloženi su: mr. sc. Robert Abramović, mr. sc. Marica Beljo Rečić, Ivan Melvan, dipl. ing. i Antun Pehaček, dipl. ing..
• Predsjednik Oliver Vlainić i tajnik Damir Delač su 25. studenog 2014. u zgradi Ministarstva poljoprivrede u Planinskoj ul. sudjelovali na sastanku inicijalne grupe za izradu Nacionalne strategije šumarstva.
• 5. međunarodnoj energetskoj konferencij „Može li biomasa zamijeniti fosilna goriva?“, Zagreb, 3. prosinca 2014. – nazočio je Dundović.
• Dopredsjednik HŠD-a, prof. dr. sc. Ivica Tikvić, 3. prosinca 2014. sudjelovao je na radionici tvrtke Q Projekt na temu korištenja fondova EU, u kojoj su razmijenjena praktična iskustava i znanja te je sudionicima dana jasnija viziju o načinima kako maksimalno iskoristiti mogućnosti koje će nacionalni proračunski okvir pružiti Hrvatskoj.
• Akademik Igor Anić izvijestio je o 3. sjednici Predsjedništva Akademije šumarskih znanosti, koja je održana 5. prosinca 2014. na Šumarskom fakultetu. Na njoj su napravljene pripreme za Izbornu skupštinu AŠZ na kojoj će biti primljeni novi članovi.
• Izviješteno je o Skupštini HIS-a koja je zakazana za 17. prosinca 2014., s početkom u 17,00 sati u Domu HIS-a, Berislavićeva 6, dvorana 14/1. Skupština HIS-a, Zagreb. Predstavnici HŠD-a u Skupštini HIS-a su predsjednik, Oliver Vlainić, dipl. ing., predsjednica NO HŠD-a Marina Mamić, dipl. ing. i tajnik mr. sc. Damir Delač.
• Oliver Vlainić izvijestio je o postupku ažuriranja članstva HŠD-a u skladu s odredbom Zakona o udrugama. Iako je većina ogranaka dovršila taj posao, neki ogranci još uvijek to nisu do kraja napravili.
• Voditeljica financijske službe HŠD-a, Biserka Marković, dipl. oec. komentirala je tri nova zakona, čije odredbe će imati velik utjecaj na rad HŠD-a.
Zakon o udrugama, stupio je na snagu 1. listopada 2014.
Novi Zakon ima težište na odredbama o upravljanju udrugom tj. tijelima udruge, odgovornosti, statusnim promjenama, nadzoru te postupcima u slučaju prestanaka postojanja udruge u svojstvu pravne osobe. Koliko je značajno područje djelovanja udruga govori podatak da postoji 51.700 registriranih udruga, da zapošljavaju oko 10 tisuća radnika, godišnji prihod je blizu 4,5 milijardi kuna. Velik dio udruga obavlja gospodarsku djelatnost, a to nemaju upisano u statut udruge. Područje gospodarske djelatnosti posebno je važno, jer u velikom dijelu njeno postojanje mijenja neprofitni karakter udruge u profitni. Udrugama je dana mogućnost da u svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih statutom osnivaju trgovačka društva ili druge gospodarske subjekte sukladno posebnim propisima.
Odredba o kojoj se puno raspravljalo i koja je bila u prijedlogu Zakona o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija u iznosu od 230.000,00 kuna prihoda ostvarenih od gospodarske djelatnosti, kao graničnom za osnivanje trgovačkog društva za obavljanje gospodarske djelatnosti, nije stupila na snagu usvajanjem Zakona o financijskom poslovanju. No, zato su donesene izmjene Zakona o porezu na dobit.