DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2014 str. 94     <-- 94 -->        PDF

struke pratio je i razvoj visokoškolskog obrazovanja i znanosti. Šumarstvo se u Hrvatskoj moglo učiti u strukovnoj školi već od 1860., a studirati na Sveučilištu u Zagrebu od 1898. godine. Stručni in­ženjerski rad došao je do izražaja i bio temelj počecima nastanka organiziranog šumarstva kao struke i znano­sti i to istovremeno kada i u središnjoj Europi. Zajedništvo šumarske struke organizirane kroz resorno ministarstvo, tvrtku za gospodarenje, nekad društvenim danas državnim šumama, Šumarski fakultet i Hrvatski šumarski institut, a sve zajedno okupljene kroz Hrvatsko šumarsko društvo, bilo je odlučujuće da danas Hrvatska ima 97 % prirodnih šuma koje pripadaju najočuvanijima u Europi. Načelo potrajnog gospodarenja šumama (moderno – održivi razvoj), danas ugrađeno u sve strategije modernog šumarstva, hrvatskom šumarstvu oduvijek je bila glavna nit vodilja.
Nažalost, percepcija hrvatske javnosti o stanju šuma i šumarske struke danas nije dobra. Uzrok tomu su dijelom subjektivni problemi u nekim šumarskim institucijama, a dijelom je neinformiranost javnosti o stanju i problematike vezane uz gospodarenje šumama. Prigodno obilježavajući 250 godišnjicu organiziranog hrvatskog šumarstva, organiziranjem javnih tribina, okruglih stolova, dana otvorenih vrata, znanstvenih i stručnih simpozija, tiskanjem knjiga i promidžbenih materijala, prilika je da šumarska struka približi šume i šumarstvo Hrvatskim građanima.
U tu svrhu Hrvatsko šumarsko društvo, kao krovna strukovna udruga, želi okupiti sve šumarske institucije i napraviti prijedlog cjelogodišnjih aktivnosti (u prilogu). Nadamo se da ćemo prepoznati važnost ovih događanja i u skladu s mogućnostima aktivno se u njih uključiti.
Želja nam je da predstavnici najvažnijih državnih i javnih institucija budu pokrovitelji, a predstavnici šumarskih i dotičnih institucija imenuju svoje predstavnike u Organizacijski odbor obilježavanja ove vrijedne obljetnice.
• Zamolba za pokroviteljstvo poslana je predsjedniku RH, Hrvatskom saboru; Saborskom odboru za poljoprivredu, Ministarstvu poljoprivrede, Ministarstvu zaštite okoliša, HAZU, HIS-u, Uredu zamjenice gradonačelnika grada Zagreba i tajniku InnovaWood.
Organizacijski odbor, uz Povjerenstvo HŠD-a, čine predstavnici:
Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih šuma d.o.o., Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Hrvatskog šumarskog instituta, Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika.
• Povjerenstvo je odabralo službeni LOGO obilježavanja 250. godišnjice hrvatskog šumarstva i predložilo sljedeći plan aktivnosti:
Razdoblje Mjesto održavanja Aktivnost veljača-prosinac Šumarski dom Zagreb i zgrade drugih šumarskih institucija Baneri s logotipom obilježavanja 250 godina hrvatskoga šumarstva tijekom godine   Jumbo plakati uz prometnice na reklamnim pločama Hrvatskih šuma Veljača Sabor RH Tematska sjednica Saborskog odbora za poljoprivredu Veljača Opatija 59. Seminar biljne zaštite Veljača Vojnić Stručni skup „250 godina šumarstva na karlovačkom području“ Ožujak Šumarski dom Zagreb Tiskovna konferencija povodom cjelogodišnjeg obilježavanja 250 godina hrvatskoga šumarstva Ožujak Šumarski fakultet i NPŠO Zalesina Znanstveno savjetovanje „Šumarsko inženjerstvo – sadašnje stanje i budući izazovi“ tijekom godine   Dani otvorenih vrata šumarskih institucija Ožujak Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu Središnja svečanost povodom obilježavanja 250 godina hrvatskoga šumarstva Travanj Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Akademija šumarskih znanosti Okrugli stol „Pravna zaštita šuma“ Lipanj Krasno-Gospić Dani hrvatskoga šumarstva lipanj-prosinac Bjelovar i drugi gradovi Izložba fotografija 11. bjelovarskog salona „Šuma okom šumara“ svibanj-listopad Gradovi diljem Hrvatske – turističke destinacije Izložba „250 godina hrvatskoga šumarstva“ tijekom godine   Postavljanje spomen-ploča zaslužnim šumarima Rujan Našice 10. dani biomase Studeni Šumarski fakultet u Zagrebu Znanstveno-stručni skup Prosinac Šumarski dom Zagreb Završna sjednica UO i NO i 119. sjednica Skupštine HŠD-a Prosinac Šumarski dom Zagreb Tiskovna konferencija povodom završetka obilježavanja 250 hrvatskoga šumarstva tijekom godine Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Akademija šumarskih znanosti Predavanje Izložba tijekom godine   Izložbe umjetničkih radova autora šumara tijekom godine   Izdavanje prigodnih i popularnih knjiga i brošura o šumi i šumarstvu