DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2014 str. 96     <-- 96 -->        PDF

• I u svojoj 139. godini izlaženja, nastojat ćemo da naše znanstveno-stručno i staleško glasilo Šumarski list bude što kvalitetniji i da redovito izlazi u 6 dvobroja, kao i zadržati, ili još poboljšati visoki status A1 SCI bodovanja znanstvenih članaka.
• WEB sustav Hrvatskog šumarskog društva www.sumari.hr i nadalje će se održavati i nadopunjavati.
• Nastavit ćemo s radovima na izradi Šumarskog informacijskog-dokumentacijskog centra kao mjesta gdje će se pohraniti sve informacije o djelovanju šumarske struke u Hrvatskoj, kako bi ih sačuvali za buduća vremena, a potom i uspostavili mehanizme za učinkovito servisiranje informacijama svih zainteresiranih.
• Na Šumarskom domu vršit će se radovi redovitog održavanja.
Sekcija Pro Silva Croatia u 2015. godini namjerava ostvariti sljedeće aktivnosti:
• sudjelovati na sastanku Upravnoga vijeća asocijacije,
• informirati središnjicu asocijacije i ostale nacionalne sekcije Pro Silve o proslavi 250. obljetnice šumarstva Hrvatske, a prema odluci Organizacijskog odbora i pozvati predstavnike središnjice Pro Silva na svečanu proslavu,
• uključiti se u proslavu 250. obljetnice organiziranog hrvatskog šumarstva pripremom javnog predavanja, koje će se moći prezentirati široj javnosti uz pomoć ogranaka HŠD-a,
• organizirati i sudjelovati na znanstvenim, stručnim i edukativnim ekskurzijama u suradnji s kolegama iz inozemstva,
• nadopunjavati postojeću Web stranicu sekcije u sklopu Web stranica HŠD-a.
Sekcija Hrvatska udruga za biomasu namjerava ostvariti sljedeće aktivnosti:
• Organizacija savjetovanja, stručnih skupova, seminara i dr.,
• Organizacija 10. HRVATSKIH DANA BIOMASE 11. 9. 2015. u Našicama – međunarodnog znanstveno-stručnog skupa na temu "Regionalno stvaranje novih radnih mjesta i nove vrijednosti iz biomase"., a povodom festivala "Dani slavonske šume" i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede RH. U sklopu 10. Hrvatskih dana biomase održat će se izložba „250 godina Hrvatskog šumarstva“.
• Tijekom 2015. godine održat će više predavanja za ogranke HŠD, regionalnu i lokalnu samoupravu.
• Izdavanje publikacija i promidžbenih materijala.
• Priprema podloga za toplinsku energetsku politku putem:
HGK Zajednice obnovljivih izvora energije, Grupacije za biomasu, Grupacije za bioplin i Grupacije za solarnu energiju, Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika.
• Predavanja i kooperacija s drugim organizacijama i udrugama koje imaju slične ciljeve, na primjer: C.A.R.M.E.N. e.V. Straubing, Bavarska, Austrijska udruga za biomasu, AEBIOM-Europska udruga za biomasu, Svjetska udruga za biomasu i Slovenska udruga za biomasu.
• Potpora praktičarima u uporabi bioenergije – na primjer tvrtkama koje proizvode kotlove i peći te kogeneracijska postrojenja na biomasu.
• Lobiranje na nacionalnim i međunarodnim procesima u pripremi Zakona iz energetske i okolišne politike te provedbi Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2020. s težištem na sustav poticanja proizvodnje toplinske i rashladne energije,
• Organizacija i potpora u koncesiji marketinga i oglašavanje (plakate, letke i sl.) za bioenergiju, Snimanje studijskih emisija na radiju i TV,
• Suradnja s politikom (saborski odbori i dr.), korisnicima, proizvođačima, znanosti i istraživanja tijekom daljnjeg razvoja sustava bioenergije.
• Hrvatska udruga za biomasu svojim radom i afirmativnim nastupima na stručnim savjetovanjima, konferencijama i aktivnostima i u 2015. godini pridonosit će jačanju nacionalne svijesti o važnosti korištenja biomase kao obnovljivog izvora energije.
Prijedlog plana aktivnosti Sekcije za kulturu, sport i rekreaciju za 2015.
KULTURA
• promocije knjiga i koncerti,
• izložbe „250 godina hrvatskoga šumarstva“,
• 11. bjelovarski salon fotografija „Šuma okom šumara“ – Bjelovar,
• izložbe fotografija 10. i 11. bjelovarskog salona diljem Hrvatske u organizaciji ogranaka,
• foto izlet i izložbe fotografija s foto izleta – Karlovac,
• izložbe radova šumara-umjetnika: likovni, kiparski i fotografski.
SPORT
• 47. Europsko prvenstvo šumara u nordijskom skijanju (EFNS) – Švicarska,
• Alpe-Adria – skijaško natjecanje šumara Italije, Austrije, Slovenije i Hrvatske – Friuli-Venezia Giulia,
• 16. memorijalni turnir „Mijo Kovačević“ – Bjelovar,
• malonogometni turniri,
• biciklijade – Vinkovci i Osijek.