DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2015 str. 15     <-- 15 -->        PDF

je na LIT6, a iznosi 12,1 g kg−1. Najmanji medijan od 0,8 g kg−1 ima LIT5 (slika 4 lijevo).
Izmjerena koncentracija Mg (N=181) za površinski sloj tla u rasponu je od 0,4 do 21,4 g kg−1, s tim da je 90 % izmjerenih vrijednosti u rasponu od 0,4 do 9,9 g kg−1. Medijan za Mg iznosi 4,3 g kg−1, a aritmetička sredina 5,23 g kg−1. S obzirom na koncentraciju Mg jasno su se izdvojile dvije grupe koje čine LIT4, LIT5 i LIT7 s nižom koncentracijom i LIT2, LIT3 i LIT6 s višom koncentracijom, dok je LIT1 između navedenih grupa. Statistički značajna razlika utvrđena je između LIT4 i LIT7 te LIT2, LIT3 i LIT6, dok se LIT5 statistički značajno razlikuje od LIT2 i LIT6 (H (6, N = 181) = 48,320, p < 0,0001). Najveći medijan koncentracije Mg od 7,5 g kg−1 izmjeren je na LIT2, a najniži od 3,05 g kg−1 na LIT4 (slika 4 desno).
Izmjerena koncentracija K (N=181) za površinski sloj tla u rasponu je od 0,2 do 2,8 g kg−1, s tim da je 90 % izmjerenih vrijednosti u rasponu od 0,2 do 1,5 g kg−1. Medijan za K iznosi 0,8 g kg−1, a aritmetička sredina 0,91 g kg−1. S obzirom na koncentraciju K jasno su se izdvojile dvije grupe koje se statistički značajno razlikuju i to LIT2, LIT3 i LIT5 s nižom koncentracijom te LIT4, LIT6 i LIT7 s višom koncentracijom, dok je LIT1 između navedenih grupa (H (6, N = 181) = 63,165, p < 0,0001). Najveći medijan koncentracije K od 1,25 g kg−1 izmjeren je na LIT6, a najmanji od 0,60 g kg−1 na LIT 5 (slika 5 lijevo).
Izmjerena koncentracija Na (N=181) za površinski sloj tla je u rasponu od 0,005 do 0,33 g kg−1, s tim da je 90 % izmjerenih vrijednosti u rasponu od 0,005 do 0,06 g kg−1. Medijan i arit­metička sredina za Na iznose 0,04 g kg−1. LIT1 i LIT7 s nižom koncentracijom Na statistički se značajno ­razlikuju od LIT3 i LIT6 s višom koncentracijom Na (H (6, N = 181) = 38,990, p < 0,0001). Najveći medijan koncentracija Na od 0,05 g kg−1 izmjeren je na LIT3 i LIT6, a najmanji od 0,03 g kg−1 na LIT1, LIT5 i LIT7 (slika 5 desno).