DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2015 str. 98     <-- 98 -->        PDF

ZAPISNIK 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a održane 20. veljače 2015. god. u dvorani Šumarskog doma
Damir Delač
Nazočni: Akademik Igor Anić, Mario Bošnjak, dipl. ing., Goran Bukovac, dipl. ing., dr. sc. Lukrecija Butorac, mr. sc. Danijel Cestarić, mr. sp. Mandica Dasović, Domagoj Devčić, dipl. ing., mr. sc. Josip Dundović, prof. dr. sc. Milan Glavaš, prof. dr. sc. Ivica Grbac, mr. sc. Ivan Grginčić, prof. dr. sc. Boris Hrašovec, mr. sc. Petar Jurjević, Tihomir Kolar, dipl. ing., Čedomir Križmanić, dipl. ing., Daniela Kučinić, dipl. ing., prof. dr. sc. Josip Margaletić, akademik Slavko Matić, Darko Mikičić, dipl. ing., Boris Miler, dipl. ing., Marijan Miškić, dipl. ing., Damir Miškulin, dipl. ing., Martina Pavičić, dipl. ing., Davor Prnjak, dipl. ing., Zoran Šarac, dipl. ing., Ariana Telar, dipl. ing., Oliver Vlainić, dipl. ing., dr. sc. Dijana Vuletić, Silvija Zec, dipl. ing., Stjepan Blažičević, dipl. ing., Marina Mamić, dipl. ing., Herman Sušnik, dipl.ing., dr. sc. Vlado Topić, mr. sc. Damir Delač, Biserka Marković, dipl. oec.
Ispričani: Davor Bralić, dipl. ing., Benjamino Horvat, dipl. ing., prof. dr. sc. Ivica Tikvić.
Predsjednik HŠD-a, Oliver Vlainić, dipl. ing., zahvalivši se na odazivu, pozdravio je goste i članove Upravnog i Nazornog odbora i utvrdio kvorum.
Nakon toga predložio je na usvajanje sljedeći:
Dnevni red:
1. Ovjerovljenje Zapisnika 4. sjednice Upravnog odbora HŠD-a.
2. Obavijesti i Aktualna problematika.
3. Prihvaćanje izvješća o radu i poslovanju HŠD-a za 2014. god.
a) Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana za 2014. god.
b) Izvješće Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2014. god.
c) Šumarski list i ostale publikacije.
d) Izvješće Nadzornog odbora.
e) Rasprava po izvješćima i zaključci.
4. Pripreme za 1. elektroničku sjednicu Skupštine HŠD-a 2015. godine.
5. Pitanja i prijedlozi.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad 1.
Zapisnik 4. sjednice 2014. Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a jednoglasno je usvojen.
Ad 2.
• Predsjednik Oliver Vlainić, dipl. ing. izvijestio je kako je Europska komisija 12. 12. 2014. usvojila Operativni program „Kohezija i konkurentnost“ za razdoblje 2014–2020.godine, u kojemu je zastupljen i naš šumarski sektor za koji je kreiran poseban specifični cilj unutar Prioritetne osi 6: Zaštita okoliša i održivost resursa.
• O Redovitoj izbornoj sjednici Skupštine Akademije šumarskih znanosti, održanoj 17. prosinca 2014., izvijestio je njezin predsjednik, akademik Igor Anić. Na njoj su primljeni novi članovi koji će biti promovirani na sjednici Skupštine 25. veljače 2015. godine. Ujedno će se na Skupštini usvojiti novi Statut te ostali akti potrebni za usklađivanje s novim zakonskim propisima.
• Kratko izvješće s Redovite izborne Skupštine Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, održane 17. prosinca 2014., podnijela je tajnica Silvija Zec, dipl. ing. Rezultati Skupštine su objavljeni na web stranicama HKIŠDT.
• Dr. sc. Dijana Vuletić, ravnateljica Hrvatskog šumarskog instituta Jastrebarsko, izvijestila je o Međunarodnoj