DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2015 str. 98     <-- 98 -->        PDF

ZAPISNIK 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a održane 20. veljače 2015. god. u dvorani Šumarskog doma
Damir Delač
Nazočni: Akademik Igor Anić, Mario Bošnjak, dipl. ing., Goran Bukovac, dipl. ing., dr. sc. Lukrecija Butorac, mr. sc. Danijel Cestarić, mr. sp. Mandica Dasović, Domagoj Devčić, dipl. ing., mr. sc. Josip Dundović, prof. dr. sc. Milan Glavaš, prof. dr. sc. Ivica Grbac, mr. sc. Ivan Grginčić, prof. dr. sc. Boris Hrašovec, mr. sc. Petar Jurjević, Tihomir Kolar, dipl. ing., Čedomir Križmanić, dipl. ing., Daniela Kučinić, dipl. ing., prof. dr. sc. Josip Margaletić, akademik Slavko Matić, Darko Mikičić, dipl. ing., Boris Miler, dipl. ing., Marijan Miškić, dipl. ing., Damir Miškulin, dipl. ing., Martina Pavičić, dipl. ing., Davor Prnjak, dipl. ing., Zoran Šarac, dipl. ing., Ariana Telar, dipl. ing., Oliver Vlainić, dipl. ing., dr. sc. Dijana Vuletić, Silvija Zec, dipl. ing., Stjepan Blažičević, dipl. ing., Marina Mamić, dipl. ing., Herman Sušnik, dipl.ing., dr. sc. Vlado Topić, mr. sc. Damir Delač, Biserka Marković, dipl. oec.
Ispričani: Davor Bralić, dipl. ing., Benjamino Horvat, dipl. ing., prof. dr. sc. Ivica Tikvić.
Predsjednik HŠD-a, Oliver Vlainić, dipl. ing., zahvalivši se na odazivu, pozdravio je goste i članove Upravnog i Nazornog odbora i utvrdio kvorum.
Nakon toga predložio je na usvajanje sljedeći:
Dnevni red:
1. Ovjerovljenje Zapisnika 4. sjednice Upravnog odbora HŠD-a.
2. Obavijesti i Aktualna problematika.
3. Prihvaćanje izvješća o radu i poslovanju HŠD-a za 2014. god.
a) Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana za 2014. god.
b) Izvješće Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2014. god.
c) Šumarski list i ostale publikacije.
d) Izvješće Nadzornog odbora.
e) Rasprava po izvješćima i zaključci.
4. Pripreme za 1. elektroničku sjednicu Skupštine HŠD-a 2015. godine.
5. Pitanja i prijedlozi.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad 1.
Zapisnik 4. sjednice 2014. Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a jednoglasno je usvojen.
Ad 2.
• Predsjednik Oliver Vlainić, dipl. ing. izvijestio je kako je Europska komisija 12. 12. 2014. usvojila Operativni program „Kohezija i konkurentnost“ za razdoblje 2014–2020.godine, u kojemu je zastupljen i naš šumarski sektor za koji je kreiran poseban specifični cilj unutar Prioritetne osi 6: Zaštita okoliša i održivost resursa.
• O Redovitoj izbornoj sjednici Skupštine Akademije šumarskih znanosti, održanoj 17. prosinca 2014., izvijestio je njezin predsjednik, akademik Igor Anić. Na njoj su primljeni novi članovi koji će biti promovirani na sjednici Skupštine 25. veljače 2015. godine. Ujedno će se na Skupštini usvojiti novi Statut te ostali akti potrebni za usklađivanje s novim zakonskim propisima.
• Kratko izvješće s Redovite izborne Skupštine Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, održane 17. prosinca 2014., podnijela je tajnica Silvija Zec, dipl. ing. Rezultati Skupštine su objavljeni na web stranicama HKIŠDT.
• Dr. sc. Dijana Vuletić, ravnateljica Hrvatskog šumarskog instituta Jastrebarsko, izvijestila je o Međunarodnoj

ŠUMARSKI LIST 1-2/2015 str. 99     <-- 99 -->        PDF

znanstveno stručnoj koferenciji „Natural resources green technology and sustainable development“ u organizaciji Hrvatskog šumarskog instituta i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Instituta za Jadranske kulture i melioraciju krša i Hrvatskog društva za biotehnologiju, održanoj u Zagrebu 26. do 28. studenog 2014. godine.
• Tajnik Damir Delač izvijestio je o Skupštini Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS-a) koja je održana 17. prosinca 2014. (sudjelovali Tikvić, Mamić, Pavičić) i o 77. sjednici Upravnog odbora održanoj 29. siječnja 2015. Na njoj je predsjednica HIS-a, prof. dr. sc. Vjera Krstelj, predložila osnivanje Radne grupe za povijest udruga. Cilj osnivanja takve grupe je dobivanje povijesne arhivske građe za svaku udrugu, koja će biti dostupna svim članovima HIS-a.
U konferencijskoj dvorani Ministarstva gospodarstva u Vukovarskoj, 2. ožujka 2015. svečano će se obilježiti DAN INŽENJERA REPUBLIKE HRVATSKE. Dan inženjera Hrvatske obilježavat će se u spomen dana osnutka „Kluba inžinirah i arhitekta u Zagrebu“ 2. ožujka 1878. godine, a koji je mijenjajući ustrojbene oblike i nazive 1992. godine nazvan Hrvatski inženjerski savez. Svrha obilježavanja DANA INŽENJERA je upoznavanje mogućnosti inženjerskih struka u rješavanju problema i njihova povijesno poznata i primjenjivana sposobnost prilagođavanja svojih metoda i tehnologija sa željama i ciljevima razvoja društva. U posljednje vrijeme uvelike zabrinjava nedovoljno korištenje inženjera i oduvijek kvalitetnog inženjerskog doprinosa bitnim odlukama u društvu. Posljedično tomu jasno je vidljivo kočenje razvoja tehnologije i gospodarstva.
Poziv za ovaj skup bit će iz HIS-a pismeno upućen svim članovima Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a.
Uz prihvaćanje pokroviteljstva nad obilježavanjem 250. godišnjice hrvatskog šumarstva predsjednica HIS-a prof. dr. sc. Vjera Krstelj čestitala je članu mr. sc. Damiru Delaču na ovoj izuzetnoj obljetnici i pohvalila HŠD zbog brojnih aktivnosti tijekom cijele 2015. godine poduzetih u tu svrhu.
• Predsjednik Oliver Vlainić izvijestio je o aktivnostima poduzetim u cilju obilježavanja 250. godina hrvatskoga šumarstva. Poslane zamolbe za pokroviteljstvo: Saboru RH, Hrvatskom inženjerskom savezu (HIS), Ministarstvu poljoprivrede, Ministarstvu zaštite okoliša, Uredu gradonačelnice grada Zagreba i InnovaWood. Do sada smo dobili potvrdne odgovore iz Sabora RH koji kao pokrovitelja predlaže Saborski odbor za poljoprivredu, HIS-a, Ministarstva zaštite okoliša i našeg resornog ministarstva. Napravili smo i kalendar s okvirnim terminima događanja.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2015 str. 100     <-- 100 -->        PDF

• Tiskanje knjige o prof. dr. sc. Branimiru Prpiću – Znanstveni rad i Uvodnici Šumarskog lista.
• Pretisak Prvog šumarskog stručnog opisa i nacrta šuma na Velebitu i Velikoj Kapeli od Dalmatinske međe do Mrkoplja i Ogulina.
• Tiskanje dopunjenog izdanja antologije poezije posvećene stablima i šumi „Stablopisa“.
• Tiskanje knjige Mladena Kušeca „Priče o šumama i ljudima“.
• Tiskanje prigodnih brošura i slikovnica za najmlađe.
• Dani otvorenih vrata ogranaka HŠD, podružnica HŠ, srednjih šumarskih škola, Šumarskog fakulteta i Šumarskog instituta u sklopu kojih će se organizirati terenski obilasci s vrtićima, školama, udrugama (poučne šetnje, uzgojni radovi).
• Sudjelovanje na sajmovima i TV emisijama o šumarstvu i povijesti šumarstva.
• Postavljanje panoa s fotografijama i porukama iz šumarske struke.
• Tiskanje prigodnih kalendara te reklamnih materijala.
• Postavljanje spomen-obilježja značajnim šumarima.
Napravljena je grafička priprema za dva tipa jumbo plakata koji će biti postavljeni uz prometnice, te banere koji će se postaviti na pročelja zgrada šumarskih ustanova.
U tijeku su razgovori s Upravom Hrvatskih šuma d. o. o. glede organiziranja Dana šumarstva na području UŠP Senj i Gospić.
• Poslali smo upit Hrvatskoj pošti za tiskanje prigodne poštanske marke s temom 250 godina hrvatskog šumarstva. Dobili smo odgovor da za tiskanje marke zahtjev treba poslati barem 18 mjeseci prije samog tiskanja, no predložili su nam izdavanje prigodne dopisnice.
• Predsjednik sekcije Hrvatska udruga za biomasu, mr. sc. josip Dundović izvijestio je o 1. Međunarodnoj konferenciji o energetskom korištenju biomase, održanoj 30. siječnja u Vinkovcima, gdje je zajedno s prof. dr. sc. Davorinom Kajbom imao izlaganje o kulturama kratke ophodnje u cilju proizvodnje energetskog drva. Prezentiran je i model toplinskog sustava Güssing, ide li to kod nas s naglaskom na istočnu Slavoniju. Skup je bio i medijski popraćen, no nažalost na njemu opet nije bilo šumara.
• Prof. dr. sc. Milan Glavaš izvijestio je o 59. Seminaru biljne zaštite održanom u Opatiji 10. do 13. veljače 2015. godine. Seminar se odvijao pod motom 250. godina hrvatskoga šumarstva.
• Zelena čistka – u sklopu globalnog pokreta Let´s do it! World Cleanup 2015 u Hrvatskoj se po četvrti put provodi kampanja Zelena čistka, koja će 18. travnja 2015., okupiti volontere u zajedničkoj akciji čišćenja divljih odlagališta otpada. Akcija se provodi na lokalnoj razini uključenih gradova i općina, pa predlažemo našim ograncima da se prijave koordinatoru kampanje Udruzi Žmergo.
• 47. EFNS, europsko šumarsko natjecanje u nordijskom skijanju održano je od 12. do 16. siječnja 2015. godine u Švicarskom kantonu Graubünden. Kanton je smješten u istočnom dijelu Švicarske u visokim Alpama i najveći je kanton države. Kao rubni švicarski kanton graniči s Lihtenštajnom, Austrijom i Italijom. Pripada u najviša

ŠUMARSKI LIST 1-2/2015 str. 101     <-- 101 -->        PDF

područja Europe, a u njemu je smješten najviši grad Europe, mondeni St. Moritz na 1.850 m n.v., mjesto održavanja dviju zimskih olimpijskih igara 1928. i 1948. godine. Glavni i najveći grad kantona je Chur, ujedno i industrijsko središte.
Kao i na prethodnim natjecanjima program se sastojao od jednog dana treninga, dva dana natjecanja i dva dana za stručne ekskurzije.
Detaljnije o 47. EFNS-u možete pročitati u ŠL 1–2/2015.
• Na zahtjev ureda Euro parlamentarke Marijane Petir poslali smo stav HŠD-a kojim smo podržali njen amandman na novu Strategiju EU za šume i sektor koji se temelji na šumama. Zastupnica Marijana Petir založila se za to da kontrola politike šumarstva ostane u nadležnosti država članica zbog specifičnosti razvoja i prilika u šumarstvu svake zemlje članice. „Osnovna karakteristika hrvatskih šuma je prirodnost njihovog sastava zbog gospodarenja zavičajnim vrstama na način prirodnog pomlađivanja. Taj način gospodarenja ne koristi se u svim zemljama EU i zbog toga smatram da kao članica trebamo imati kontrolu politike šumarstva, uz primjenu svega što nam zajednička šumarska politika EU može korisno donijeti, jer globalne opasnosti koje prijete šumama ne poznaju nacionalne granice. Ako se donese pravno obvezujući sporazum o europskim šumama on ne bi smio oduzeti članicama pravo kontrole vlastite politike šumarstva“.
• O pripremama za Tematsku sjednicu Saborskog odbora za poljoprivredu na temu 250. godina hrvatskog šumarstva izvijestila je tajnica HKIŠDT Silvija Zec, dipl. ing. Sjednica će održati 26. veljače u Maloj vijećnici, a po dogovoru s tajnicom saborskog odbora u holu će se postaviti panoi s fotografijama šuma i promidžbenim materijalima. Ova sjednica odlična je šansa prezentirati šumarski sektor pred najvišim auditorijem. Plan je prikazati našu bogatu šumarsku povijest, sadašnje stanje naših šuma i šumarstva, te pokazati kakvu smo to vrijednost unijeli u zajednicu EU.
Planirane su prezentacije:
– 250 godina hrvatskoga šumarstva ili kako su stvarane naše šume – akademik Igor Anić
– Sektor šumarstva – Domagoj Križaj, pomoćnik ministra poljoprivrede;
– Stanje u sektoru šumarstva i drvne industrije – Silvija Zec, dipl. ing., tajnica Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije;
– Stanje u državnim šumama/potencijal u razvoju šuma šumoposjednika – Ivan Ištok, dipl. ing., član Uprave Hrvatske šume d.o.o.;
– Šume šumoposjednika – mr. sc. Miljenko Županić, Hrvatski savez udruga privatnih šumoposjednika;
– Visoko obrazovanje, znanost i transfer tehnologije – prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, dekan Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
– Znanstveno-istraživački rad u šumarstvu – dr. sc. Dijana Vuletić, ravnateljica Hrvatskog šumarskog instituta;
– Značaj naknade za općekorisne funkcije šuma u hrvatskom šumarstvu – prof. dr. sc. Ivica Tikvić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
– EU fondovi u šumarstvu – Domagoj Troha, dipl. ing., Hrvatske šume d.o.o.
• Mario Bošnjak, dipl. ing. izvijestio je o obnovi zgrade UŠP Nova Gradiška. Svečano otvaranje obnovljene zgrade bit će u ozračju obilježavanja 250. godišnjice hrvatskoga šumarstva.
• Iz Ministarstva poljoprivrede, Uprave za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju, primili smo zahtjev za imenovanje predstavnika HŠD-a u Povjerenstvu za izradu Nacionalne strategije šumarstva i drvne industrije.
Predlažemo da to bude predsjednik HŠD-a, Oliver Vlainić, dipl. ing. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
• Isto tako je iz Ministarstva poljoprivrede, Uprave za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju, pristigao zahtjev za imenovanjem člana HŠD-a u Povjerenstvo za izradu Zakona o brzorastućim vrstama drveća za potrebe biomase.
Predlažemo mr. sc. Dragomira Pfeifera iz HŠD-a ogranka Osijek, zaposlenika UŠP Osijek. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
• Primili smo zamolbu iz Šumarskog fakulteta od dekana, prof. dr. sc. Vladimira Jambrekovića i prof. dr. sc. Tibora Penteka za prihvaćanje suorganizacije Međunarodnog znanstvenog savjetovanja „Šumarsko inženjerstvo-sadašnje stanje i budući izazovi“ Zagreb, Zalesina, 18. do 20. ožujka 2015. Od HŠD se očekuje sudjelovanje u Plaćanju troškova prevoditelja. Stigla je još jedna zamolba Šumarskog fakulteta od dekana, prof. dr. sc. Vladimira Jambrekovića i prof. dr. sc. Ivice Grbca, da HŠD, kao i do sada, prihvati sufinanciranje jednog broja časopisa Drvna industrija i tiskanje zbornika radova s Međunarodnog znanstvenog simpozija u sklopu sajma Ambienta 2015. godine.
• Od izv. prof. dr. sc. Željka Škvorca pristigla je zamolba za pomoć u organizaciji 36. simpozija Istočnoalpsko-dinarskog društva za istraživanje vegetacije, Osijek 17. do 20. lipnja 2015. godine.
• Od Akademije tehničkih znanosti Hrvatske pristigla je zamolba za prihvaćanje članstva u počasnom odboru Trećeg međunarodnog simpozija „Vera Johanides“: BIOTEHNOLOGIJA, ŠUMARSTVO I DRVNA TEHNOLOGIJA U HRVATSKOJ DO 2020. Traže imenovanje člana HŠD-a u Organizacijski i Znanstveni odbor.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2015 str. 102     <-- 102 -->        PDF

• Nakon rasprave odlučeno je da se prihvati zahtjev za suorganizaciju Međunarodnog znanstvenog savjetovanja „Šumarsko inženjerstvo-sadašnje stanje i budući izazovi“, kao i zamolba dekana Šumarskog fakulteta i prof. dr. sc. Ivice Grbca.
• Zamolbe izv. prof. dr. sc. Željka Škvorca i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske nisu prihvaćene.
• Dopredsjednik HŠD-a, mr. sc. Petar Jurjević, podsjetio je kako je još prije dvije godine na sjednici Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a odlučeno da se, s obzirom na financijsku neizvjesnost zbog najave napuštanja prostora Šumarskog doma od Hrvatskih šuma d.o.o., prekine financijsko pomaganje raznih aktivnosti. Danas su Hrvatske šume ponovo najavile napuštanje Šumarskog doma što će, dok ne pronađemo novo rješenje, dovesti do problema u financiranju samoga Društva. Tim više što obilježavanje 250. godišnjice hrvatskog šumarstva zahtjeva znatna financijska sredstva i od središnjice HŠD-a.
• Nakon rasprave odlučeno je da HŠD, osim vlastitih aktivnosti u cilju ovogodišnjeg obilježavanja 250. godišnjice šumarstva, do daljnjega obustavlja sufinanciranje drugih aktivnosti.
• Tajnik mr. sc. Damir Delač izvijestio je kako je proces ažuriranja članstva u skladu s novim Zakonom o udrugama i donesenim promjenama Statuta HŠD-a pri kraju. Na seminarima o vođenju članstva Udruga posebno je naglašeno da treba navesti i datum prestanka članstva. Dakle, u slučaju prestanka članstva iz bilo kojeg razloga, ne smije se brisati člana iz popisa, već samo navesti datum prestanka članstva. Potrebno je još ažurirati strukturu ogranaka: predsjednik, dopredsjednici, tajnik, blagajnik, Upravni odbor, Nadzorni odbor, delegati.
• Predsjednik Oliver Vlainić podsjetio je kako je na 4. sjednici Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a Glavni urednik šumarskog lista, prof. dr. sc. Boris Hrašovec, zbog osobne prezauzetosti, najavio je ostavku i predložio je Upravnom odboru da nađu novog Glavnog urednika Šumarskog lista.
Nakon provedenih konzultacija i konsenzusa znanstvenih i stručnih osoba vezanih za časopis, te u osobnom razgovoru iskazane volje da se prihvati ove časne i odgovorne dužnosti, predlažemo prof. dr. sc. Josipa Margaletića za Glavnog urednika Šumarskog lista.
Prijedlog je jednoglasno usvojen i popraćen pljeskom svih nazočnih.
• Prof. dr. sc. Josip Margaletić zahvalio je na iskazanom povjerenju. Prihvatio sam se ovoga zadatka, rekao je, shvaćajući to kao veliku čast, ali sam svjestan i velike odgovornosti. Nadam se da ću uspješno nastaviti vođenje Šumarskog lista i apeliram na sve Vas da mi svojim savjetima i sugestijama u tome pomognete.
• Prof. dr. sc. Milan Glavaš zahvalio je prof. dr. sc. Borisu Hrašovcu na trudu koji je uložio vodeći Šumarski list. Podigao je list na zavidnu razinu i uspostavio je brojne veze i u Hrvatskoj i u inozemstvu. Na tomu mu svi dugujemo veliku zahvalnost.
• Biserka Marković , dipl. oec., voditeljica financijske službe podsjetila je na tri nova Zakona kojima moramo prilagoditi poslovanje HŠD-a:
ZAKON O UDRUGAMA (stupio na snagu 1. listopada 2014.)
Novi Zakon ima težište na odredbama o upravljanju udrugom, tj. tijelima udruge, odgovornosti, statusnim promjenama, nadzoru te postupcima u slučaju prestanaka postojanja udruge u svojstvu pravne osobe.
Koliko je značajno područje djelovanja udruga, govori podatak da postoji 51 700 registriranih udruga, da zapošljavaju oko 10 tisuća radnika, a godišnji prihod je oko 4,5 milijarde kuna.
Velik dio udruga obavlja gospodarsku djelatnost, a to nemaju upisano u statut udruge. Područje gospodarske djelatnosti posebno je važno, jer u velikom dijelu njeno postojanje mijenja neprofitni karakter udruge u profitni. Udrugama je dana mogućnost da u svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih statutom osnivaju trgovačka društva ili druge gospodarske subjekte sukladno posebnim propisima.
Odredba o kojoj se puno raspravljalo i koja je bila u prijedlogu Zakona o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija u iznosu od 230 000,00 kuna prihoda ostvarenih od gospodarske djelatnosti kao graničnom za osnivanje trgovačkog društva za obavljanje gospodarske djelatnosti, nije stupila na snagu usvajanjem Zakona o financijskom poslovanju. No, ali su zato donesene izmjene Zakona o porezu na dobit.
Zakonom o udrugama uvedene su i prekršajne odredbe za osobu odgovornu za zastupanje i pravnu osobu, što nije bilo predviđeno prethodnim Zakonom o udrugama.
Za HŠD je važno:
– evidencija članstva,
– usklađenje Statuta sa Zakonom, naime propisane su obvezne odredbe Statuta, a rok za usklađenje je 30. 9. 2015. – mi moramo u Statut upisati gospodarske djelatnosti kojima se bavimo – iznajmljivanje poslovnog prostora i izdavačka djelatnost,
– puno detaljnije trebamo regulirati postupke vezane za prestanak djelovanja i likvidaciju udruge – propisani su postupci i uveden je institut likvidatora udruge.
ZAKON O POREZU NA DOBIT
Izmjene i dopune stupile na snagu 11.12. 2014. teče rok od 8 dana.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2015 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Prijava poreznoj upravi u registar obveznika poreza na dobit je upitna.
Odredba o obvezi osnivanja profitnog poduzeća nije donesena u sklopu Zakona o neprofitnim organizacijama. No, zato je na snazi odredba prema kojoj su pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, čije bi neoporezivanje dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, dužne u roku 8 dana od dana početka obavljanja te djelatnosti obvezne upisati se u registar poreznih obveznika pri PU radi utvrđivanja obveze poreza na dobit.
ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zakon je donesen 3. 10. 2014., a primjenjuje se od 1. 1. 2015. Provedbeni dio reguliran je kroz tri pravilnika.
Prvi je Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu. On regulira računovodstveni dio, koji je u glavnini prema novom Zakonu nepromijenjen.
Drugi pravilnik je Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija. S obzirom da smo mi obveznici vođenja dvojnog knjigovodstva, najveće promjena za HŠD je javnost financijskih izviješća i objava u registru udruga te obvezan uvid u financijske izvještaje putem ovlaštenog revizora, jer smo u kategoriji neprofitnih organizacija s ukupnim prihodom većim od 3 mil. kuna.
Treći je Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontroli, izradi i izvršavanju financijskih planova NO. Prvi plan po odredbama ovog pravilnika radit ćemo za 2016. godinu.
Sastoji se od plana prihoda i rashoda, obrazloženja financijskog plana eventualnog zaduživanja i otplata. Financijski plan treba biti usklađen s planiranim aktivnostima iz djelatnosti udruge prema izvorima financiranja. Plan donosi najviše tijelo neprofitne organizacije tj. tijelo koje je temeljem Statuta za to ovlašteno.
Nastavno na činjenicu da financijski plan donosi Skupština, javlja se potreba da se pomakne termin za održavanje sjednice skupštine u prosinac. Međutim, da bi završni račun kao vjerodostojni dokument mogao biti predan Ministarstvu financija, trebat će se održati i skupština prije 28. veljače, kada je rok za predaju godišnjeg obračuna poslovanja.
Prema gore spomenutom kriteriju, obvezni smo angažirati ovlaštenu revizorsku kuću za davanje mišljenja o financijskom izviješću te smo isti smo dužni priložiti uz završni račun. Ova obveza nametnula je hitno usklađivanje i donošenje pravilnika.
Do danas nismo stigli izraditi PRAVILNIK O FINANCIJSKOM POSLOVANJU kojim se propisuje razina ovlaštenja, ovjera dokumenata, donošenja odluka, međutim - tijekom 2015. u obvezi smo izraditi i taj pravilnik.
• Predsjednik Oliver Vlainić, dipl. ing. izvijestio je o događanjima vezanim za najam poslovnog prostora Hrvatskim šumama d. o. o.. Kako Ugovor za najam poslovnog prostora u kojemu se nalazi Uprava HŠ ističe u ožujku 2015. godine, razgovarali smo s predsjednikom Uprave mr. sc. Ivanom Pavelićem u vezi s produženjem najma. On je najavio kako tvrtka namjerava kupiti vlastiti poslovni prostor za Direkciju i kako se do kraja 2015. godine namjeravaju iseliti iz Šumarskog doma. Ujedno je izrazio interes za kupnju cijele zgrade Šumarskog doma, s izuzetkom prostora koje koristi središnjica HŠD-a. Predsjedništvo HŠD-a napravilo je dva prijedloga dugoročnog najma poslovnog prostora za HŠ na rok od 10 i 30 godina s povoljnijim cijenama najma. Na sastanku s dopredsjednikom HŠD-a, mr. sc. Petrom Jurjevićem, mr. sc. Ivan Pavelić odbio je ovu ponudu i ponovio kako je zainteresiran isključivo za kupnju zgrade.
• U vezi s time otvorena je rasprava na kojoj je jednoglasno usvojeno da ovaj Upravni odbor, zbog svega onoga što Šumarski dom, od izgradnje 1898. godine do danas predstavlja, ne može preuzeti odgovornost prodaje zgrade. Hrvatske šume d.o.o. su šumarska tvrtka i od interesa cijele struke je da budu ovdje u šumarskoj kući, no današnje ustrojstvo te tvrtke kao trgovačkog društva, otvara i mogućnost stečaja te trajnog gubitka šumarske ingerencije Šumarskog doma.
Ad. 3.
a) Izvješće o radu središnjice HŠD-a u 2014. godini
• Aktivnosti Hrvatskog šumarskog društva u 2014. godini započele su sudjelovanjem na 4. Srednjeeuropskoj konferenciji o biomasi, koja je od 15. do 18. siječnja održana Grazu u Austriji. Na njoj su ispred HŠD-a, osim predsjednika Hrvatske sekcije za biomasu, mr. sc. Josipa Dundovića, sudjelovali prof. dr. sc. Ivica Tikvić, predsjednik Ekološke sekcije i tajnik HŠD-a mr. sc. Damir Delač. Hrvatska udruga za biomasu bila je jedna od 20-tak udruga partnera ove konferencije.
• HŠD središnjica i ogranak Delnice i ove godine su organizirali šumarsku ekipu na tradicionalnom regionalnom natjecanju šumara ALPE-ADRIA, koje se od 23. do 26. siječnja održalo u Brixenu u Italiji, Južni Tirol (Šumarski list 1–2/2014).
• Sudjelovali smo na 46. EFNS susretu europskih šumara, čiji je domaćin bila Republika Finska, grad Joensuu, gdje su bili smješteni svi sudinici susreta i gdje su se odvijala sva popratna događanja (svečano otvaranje, sastanci, predavanja, proglašenje rezultata natjecanja i završna svečanost), dok se samo natjecanje odvijalo u 10-ak km udaljenom biatlonskom centru Kontiolahti (Šumarski list 3–4/2014).

ŠUMARSKI LIST 1-2/2015 str. 104     <-- 104 -->        PDF

• Hrvatsko šumarsko društvo aktivno se uključilo u raspravu u vezi s prijedlogom Nove sistematizacije Hrvatskih šuma d.o.o. Tekst sa stavovima HŠD-a glede ove problematike poslali smo Upravi HŠ d.o.o. Na tu temu organizirana je rasprava u sklopu 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora, u kojoj je predsjednik Uprave, mr. sc. Ivan Pavelić, iznio prijedlog sistematizacije (Šumarski list 5–6/2014).
• Sufinancirali smo tiskanje prvih knjiga Zapisnika Brodske imovne općine u izdanju Državnog arhiva u Vinkovcima. Knjige su promovirane 25. travnja u Vinkovcima.
• Organizirali smo akciju sakupljanja humanitarne pomoći za zaposlenike Hrvatskih šuma stradalih u katastrofalnoj poplavi u istočnoj Slavoniji. Sakupljeno je više od 200.000 kuna.
• Ogranci HŠD-a su izravno na terenu sudjelovali u pomoći stradalima u poplavi.
• U srpnju smo sudjelovali na prodajnoj izložbi fotografija tema – priroda, čiji je prihod isto tako namijenjen stradalim u poplavama. Prodajnu izložbu organizirao je HŠD-ogranak Delnice.
• 118. Redovita izborna sjednica skupštine Hrvatskoga šumarskoga društva, održana je 16. lipnja u dvorani Novinarskog doma. Slijedom Odluka 118. izborne sjednice Skupštine HŠD-a, ishodovano je rješenje Gradskog ureda za udruge izdano 22. srpnja 2014. godine.
• Hrvatsko šumarsko društvo ogranak Bjelovar već niz godina organizira izložbu fotografija pod nazivom „Šuma okom šumara“, koja se svake godine povodom Dana hrvatskog šumarstva 20. lipnja održava u Gradskom muzeju u Bjelovaru s ciljem predstavljanja i popularizacije šumarske struke, a time i osviještenosti javnosti prema šumi, njenoj okolini i prirodi uopće. Povodom jubilarnog 10. Salona fotografija tiskan je katalog s retrospektivom svih dosadašnjih.
• Dana 27. lipnja sudjelovali smo na svečanom otvaranju spomen ploče na Nastavno pokusnom šumskom objektu Lipovljani, Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, našem dugogodišnjem Glavnom uredniku ŠL i profesoru, emer. dr. sc. dr. h. c. Branimiru Prpiću. Svečanost se održala u okviru tradicionalnog obilježavanja dana Zavoda za ekologiju i uzgajanje šuma.
• 18. i 19. srpnja, u suradnji s HKIŠDT uspješno smo organizirali stručnu ekskurziju posjetom sajmu Interforst u Münchenu.
• U srijedu, 30. srpnja 2014. godine na Tribini grada Zagreba, nazočili smo predstavljanju nacrta prijedloga šumarske politike stranke OraH. Svoj osvrt na iznesenu strategiju dali smo na licu mjesta, a kasnije smo svoje stavove u vezi s time poslali i pismenim putem.
• Na sličnom predstavljanju programa šumarske politike, „Šumarstvo, lovstvo i zaštita prirode“, nazočili smo 18. listopada u Kupjaku u Gorskom kotaru, koju je kao dio Programa za poljoprivredu i selo organizirala Hrvatska seljačka stranka.
• Delegacija HŠD-a sudjelovala je na PRO SILVA simpoziju koji se ove godine održao od 11.–13. rujna u Švicarskoj, gdje je ova organizacija proslavila ​​svoj 25. rođendan. Tijekom tri dana održane su sjednice Glavnog odbora, godišnja skupština udruge i terenske ekskurzije. Sjednice su održane u kampusu Sursee, u kantonu Luzern. Tom prilikom je prezentiran Priručnik za provedbu šumskouzgojnih zahvata sukladno načelima PRO SILVA u Valoniji (Belgija), kojega je izdala udruga Forêt Wallone asbl (Šumarski list 9–10/2014).
• Sekcija HŠD-a, Hrvatska udruga za biomasu, organizirala je 5. rujna 2014. godine manifestaciju 9. hrvatski dani biomase sa znanstveno – stručnim skupom „Struja i toplina iz šume i polja“, pod motom „Održiva zaštita klime“ (Šumarski list 11–12/2014).
• U sklopu 41. sajma Ambienta (Zagreb, 15. do 19. listopada 2014.), 17. listopada održano je 25. Međunarodno znanstveno savjetovanje „Novi materijali i tehnologije u funkcija razvoja drvnih proizvoda“, koje je organizirao naš član prof. dr. sc. Ivica Grbac.
• Sudjelovali smo na Međunarodnom skupu „Potpora šumarskom sektoru kroz EU fondove“, kojega su u prostorijama HGK 6. listopada organizirali Hrvatske šume d.o.o., Ured za razminiranje Vlade Republike Hrvatske, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Hrvatski centar za razminiranje i Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske. Predstavljena su iskustva poljskih i slovačkih šumara.
• Uz potporu središnjice, ogranak Delnice, uspješno je organizirao prva ljetna Alpe-Adria natjecanja u Umagu od 10. do 12. listopada (Šumarski list 9–10/2014).
• U četvrtak 16. listopada u Velikoj gradskoj vijećnici u Vinkovcima sudjelovali smo na Znanstvenom skupu „Rijeka Bosut i Pobosuće u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti“ u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Centra za znanstveni rad u Vinkovcima (Šumarski list 9–10/2014).
• 5. Kongres pilanara jugoistočne Europe održan je 29. listopada u Slavonskom Brodu.
• Uz nazočnost ministra mr. sc. Tihomira Jakovine, rektora zagrebačkog Sveučilišta prof. dr. sc. Damira Borasa i dekana prof. dr. sc. Vladimira Jambrekovića, 16. listopada sudjelovali smo u svečanom obilježavanju 116. godišnjice osnutka Šumarskog fakulteta.
• U cilju provedbe obilježavanja 250. godišnjice hrvatskoga šumarstva formirali smo Povjerenstvo sa zadatkom izrade

ŠUMARSKI LIST 1-2/2015 str. 105     <-- 105 -->        PDF

plana aktivnosti koje će se provoditi tijekom cijele 2015. godine. U Povjerenstvo su izabrani predsjednik i tajnik HŠD-a, predsjednici sekcija HŠD-a, predstavnici šumarskih institucija u Upravnom odboru HŠD-a te predsjednici Ogranaka Senj, Gospić i Karlovac, na čijem području su osnovane prve šumarije.
• Predsjednika i tajnika HŠD-a je 14. listopada primio predsjednik RH dr. sc. Ivo Josipović. Uz razgovor o aktualnom stanju u hrvatskom šumarstvu zamolili smo predsjednika za pokroviteljstvo nad događanjima vezanim za obilježavanje 250 godina hrvatskoga šumarstva, što je predsjednik Josipović prihvatio, naravno, ako bude ponovno izabran na predstojećim predsjedničkim izborima. Tom prigodom poklonili smo mu znanstvenu monografiju „Šume hrvatskoga Sredozemlja“.
• U skladu sa zaključkom 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora o pismu sa stavovima HŠD-a u vezi s procesom reorganizacije Hrvatskih šuma d.o.o. (HŠ) koje smo, u skladu sa zaključcima 3. sjednice sastavili i nakon usuglašavanja uputili predsjedniku Uprave HŠ mr. sc. Ivanu Paveliću. Ovo pismo, kao i odgovor koji smo dobili od Uprave Hrvatskih šuma d.o.o., objavljeni su u ŠL 9–10/2014.
• Zajedno sa Šumarskim fakultetom sudjelovali smo u prijemu studenata iz kanadskog sveučilišta iz Ontaria.
• Predsjednik Oliver Vlainić, dipl. ing. dobio je rješenje o imenovanju za člana Sektorskog vijeće za šumarstvo i drvnu tehnologiju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
• Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je postupak izrade Nacionalne strategije šumarstva, pa je 25. studenog u zgradi Ministarstva održan sastanak inicijalne grupe na kojemu su ispred HŠD-a sudjelovali predsjednik Oliver Vlainić i tajnik Damir Delač.
• Kao pojedinci i čelnici institucija naši članovi dobili su vrijedna priznanja:
– Povodom dana Grada Vinkovci i zaštitnika toga grada svetog Ilije, na svečanoj sjednici uručena je Zlatna plaketa s grbom grada Vinkovci, Centru za znanstveni rad HAZU Vinkovci i njegovom voditelju akademiku Slavku Matiću.
– Skupština Vukovarsko-srijemske županije dodijelila je nagradu za životno djelo akademiku Slavku Matiću za izniman doprinos afirmaciji šumarstva Vukovarsko-srijemske županije. Nagrada mu je uručena na svečanoj sjednici Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije 11. listopada 2014. u Otoku.
– Prof. dr. sc. Marijan Grubešić dobio je godišnju nagradu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za popularizaciju i promidžbu znanosti.
– Povodom dana Grada Našica i blagdana sv. Antuna Padovanskoga, mr. sc. Josipu Dundoviću, predsjedniku sekcije Hrvatske udruge za biomasu, na svečanoj sjednici za osobit doprinos razvoju i promicanju šumarstva uručena je Nagrada za životno djelo grada Našica.
– Kolega Mario Bošnjak, dipl. ing., dobio je medalju grada Nove Gradiške kao vlasnik sve poznatije obiteljske pivovare Bošnjak, te za promicanje turizma i ruralnog razvoja ovoga kraja.
• Proces ažuriranja članstva HŠD-a, usklađen s novim Zakonom o udrugama, krajem 2014. godine većim dijelom je dovršen.
• Na 4. sjednici Upravnog i Nadzornog odbora usvojeni su:
– PRAVILNIK O RADU zaposlenika HŠD-a, usklađen s odredbama Zakona o radu,
– POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA HŠD-a,
– IZMJENA POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE HŠD-a.
• U cilju popularizacije šumarstva naši ogranci su poduzeli brojne aktivnosti kroz; organiziranje stručnih predavanja, okruglih stolova, međunarodnih ili međusobnih stručnih ekskurzija, šumarskih zabava, brojnih kulturnih i sportskih manifestacija i sl.
• Zbog raznih okolnosti od dvobroja 7–8/2014 izgubljen je redoviti ritam izlaženja Šumarskog lista, tako da će dvobroj 11–12/2014 izići tek krajem veljače 2015. godine. Unatoč teškoćama, Šumarski list zadržao je visoki status u vrednovanju znanstvenih časopisa.
• Uz tiskano, redovito se objavljuje i digitalno izdanje ŠL. Naše internet stranice redovito se održavaju i aktualiziraju, a Šumarski digitalni dokumentacijski centar stalno se dopunjava i usavršava.
• Održane su četiri sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a i to: 1., 2. i 4. u Šumarskom domu, a 3. na području UŠP Nova Gradiška.
• Na zgradi Šumarskoga doma izvršeni su radovi obnove fasade dvorišnog zabata, koji je zbog nedostupnosti prilikom radova obnove cijele fasade zgrade Šumarskog doma, zbog nedostupnosti, dio dvorišnog dijela fasade ostao nedovršen. Renoviran je i poslovni prostor kojega koriste stručne službe HŠD-a, što je podrazumijevalo brušenje i lakiranje parketa te bojanje zidova i plafona.
Izvješće o radu sekcije Pro Silva Croatia HŠD-a za 2014. godinu
• Predstavnici Pro Silva Croatia sudjelovali su na godišnjem sastanku upravnoga vijeća asocijacije Pro Silva Europa u Švicarskoj. Sastanak se održao u razdoblju 11.–13. rujna 2014. godine. Tijekom tri dana održane su sjednice glavnog odbora, godišnja skupština udruge i terenske ekskurzije. Sljedeći godišnji sastanak će se održati u Brnu, u Češkoj, u rujnu 2015. godine.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2015 str. 106     <-- 106 -->        PDF

• Sudjelovali smo na međunarodnoj znanstvenoj ekskurziji u šumama istočne Slovačke, u razdoblju 30. 6.–4. 7. 2014. godine. Ekskurziju je organizirala Katedra uzgajanja šuma TU ŠF Zvolen, Slovačka. Prezentirani su primjeri bukovih prašuma u istočnoj Slovačkoj.
• Poster i letak na temu Pro Silva EuropaPro Silva Croatia priređeni su za tisak.
• Web stranica sekcije Pro Silva Croatia u sklopu Web stranica HŠD-a redovito se popunjavala aktualnostima.
• Objavljen je članak: Anić, I., 2014: Proslavljena 25. obljetnica osnutka međunarodne udruge Pro Silva. Šumarski list 138(9–10): 504–505.
• Javni nastupi održani su kako slijedi:
a) Anić, I., 2014: Silviculture of Black pine (Pinus nigra J. F. Arnold) forests in the Croatian Mediterranean. Plenarno izlaganje, Zbornik razširjenih povzetkov XXXI. Gozdarski študijski dnevi: Premene malodonosnih in vrstno spremenjenih gozdov, str. 8–10, Ljubljana.
b) Anić, I., D. Baričević, 2014: Vegetacijska i šumskouzgojna obilježja ritskih šuma u Hrvatskoj. U: S. Matić (ur.), Zbornik radova okruglog stola Zemlja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 19–39.
c) Tikvić, I., I. Anić, S. Matić, 2014: Ekološki značaj rijeke Bosuta za nizinske šume istočne Slavonije. U: S. Matić, A. Bilić (ur.), Znanstveni skup Rijeka Bosut i Pobosuće u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, Zbornik sažetaka, HAZU, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Zagreb – Vinkovci, 14.
d) Tikvić, I., I. Anić, S. Matić, B. Meštrić, 2014: Znanstveni prilozi procjeni potencijalnoga utjecaja planiranoga višenamjenskoga kanala Dunav – Sava na šumske ekosustave bosutskoga područja. U: S. Matić, A. Bilić (ur.), Znanstveni skup Rijeka Bosut i Pobosuće u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, Zbornik sažetaka, HAZU, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Zagreb – Vinkovci, 25.
e) Anić, I., 2015: Silviculture in Croatian Mediterranean. Seminar, PP prezentacija, BOKU Sveučilište, Beč, 15. 1. 2015.
Izvješće sastavio: predsjednik sekcije, akademik Igor Anić.
Izvješće o radu sekcije, Hrvatska udruga za biomasu.
• 14.–17. 1. – Austrija, Graz, sudjelovanje na 4. srednjeeuropskoj konferenciji o biomasi u organizaciji Austrijske udruge za biomasu (Dundović, Tikvić, Delač.
• 25. 5. – Austrija, Guessing, sudjelovanje na konferenciji: „Održiva zaštita klime/neophodna-hitna-obnovljiva“.
• 26. 5. – Beč, konferencija, 8 referata 170 sudionika iz Austrije, Hrvatske i Njemačke (Dundović, Tikvić).
• 27. 5. – Vijećnica Sveučilišta u Zagrebu, Susret industrije i istraživača, Sigurna, čista i učinkovita energija, 5 referata, 40-tak sudionika.
• 3. 7. – Gradska vijećnica Nova Gradiška, 12. stručni skup: Gospodarska struktura za održivi razvoj rh i strukovno obrazovanje (oko 100 sudionika)
• 18. i 19. 7. – u Muenchenu sudjelovanje na 12.međunarodnom sajmu Interforst 2014 sa 108 sudionika članova HŠD-a i Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije.
• 6. 8. – razgovor s predsjednikom Uprave NEXE Grupa d.d. Našice gosp. Ivanom Ergovićem, na kojemu je odobreno sufinanciranje 9.Hrvatskih dana biomase.
• 5. 9. – Našice, dvorana Emaus Franjevačkog samostana, 9. hrvatski dani biomase, Znanstveno-stručni skup: „Struja i toplina iz šume i polja“ pod motom „Održiva zaštita klime“. sudjelovalo je više od 120 sudionika iz politike, znanosti, gospodarstva, lokalnih zajednica te predstavnika medija i udruga iz Austrije, Hrvatske, Slovenije i Srbije.
• 8. 9. – Čakovec, Međimursko veleučilište, na poziv ZEON-Zaštitarsko-ekološke organizacije u sklopu stručnog seminara Projekta „enerGO“ za 40-tak poduzetnika s područja Međimurske županije, Dundovićodržao dva predavanja.
• 19.–22. 10. – Austrija, Pinkovac, Salzburg, 18. austrijski dani biomase (sudjelovali Dundović, Tikvić).
• 10. 11. – Koprivnica, u organizaciji Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije održana je 1. radionica green partnership: 1) Biomasa kao OIE, 2) Sunčeva energija u energetskom sustavu energije i 3) Mogućnosti financiranja OIE (40-tak sudionika) Održao izlaganje „Model Guessing – nove tehnologije na području OIE! Ide li to u RH?“
• 14. 11. – Rovinj, hotel Eden, Dundović sudjelovao na 6. međunarodnom forumu o oie s referatom „Model Guessing – nove tehnologije na području OIE!“ (preko 200 sudionika).
• 21.–23. 11. – Dundović organizirao stručnu ekskurziju na temu OIE u Pinkovec i Šopron za 56 članova Udruge voćara i vinogradara Našica.
• 3. 12. – Zagreb, hotel Westin, Dundović sudjelovao 5. međunarodnoj energetskoj konferenciji, Može li biomasa zamijeniti fosilna goriva? u organizaciji Hrvatskog drvnog klastera s referatom „Model Guessing – nove tehnologije na području OIE! Ide li to u Hrvatskoj?“ (preko 130 sudionika).
Izvješće sastavio: predsjednik sekcije, mr. sc. Josip Dundović.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2015 str. 107     <-- 107 -->        PDF

Izvješće o radu Sekcije za Kulturu sport i rekreaciju
Kultura:
• 2 koncerta (Šumarski dom),
• 1 promocija monografije „10 bjelovarskih salona fotografije Šuma okom šumara“ (Bjelovar),
• 5 izložbi fotografija 10. bjelovarskog salona „Šuma okom šumara“ (Krapina, Gospić, Ilok, Požega i Slatina),
• 5 retrospektivnih izložbi fotografija „10 bjelovarskih salona fotografije Šuma okom šumara“ (Bjelovar, Nova Gradiška, Zagreb, Daruvar i Lipik),
• 1 izložba fotografija „Budi moja voda“ s humanitarnom aukcijom fotografija (Delnice),
• 1 foto izlet „Blatuša 2014.“ (Gvozd-Topusko),
• 1 izložba fotografija 5. foto izlet „Draganički lugovi 2012.“ (Draganić),
• 2 izložbe fotografija 6. foto izlet „Blatuša 2014.“ (Topusko i Karlovac),
• samostalna izložba slikara Josipa Šimića (Slavonski Brod),
• Sajam cvijeća – izložba drvenih skulptura Damira Pavelića (Zagreb, Bundek),
• 35. Goranska kiparska radionica (Golubinjak).
Sport:
• 1 skijaško natjecanje 20. zimske Alpe-Adria (Italija-Južni Tirol),
• 1 skijaško natjecanje (46. EFNS 2014., Finska),
• 1 natjecanje 1. ljetne Alpe-Adria (Umag),
• 2 malonogometna turnira ogranaka HŠD-a (Bjelovar i Gospić),
• 1 tenisko prvenstvo inženjera šumarstva i drvne tehnologije (Vinkovci),
• 1 biciklijada (Osijek-Vinkovci-Vukovar),
• 1 maraton lađa (Neretva).
Rekreacija:
• 1 godišnja planinarska akcija PD „Šumar“ (Štirovača),
• 1 planinarenje (Lička Plješivica),
• 1 rafting (Una).
Aktivnosti po ograncima:
• Bjelovar 7 (1 promocija monografije „10 bjelovarskih salona fotografije Šuma okom šumara“, 3 retrospektivne izložbe „10 bjelovarskih salona fotografije Šuma okom šumara“, 1 malonogometni turnir, 1 maraton lađa, 1 rafting).
• Delnice 5 (1 zimski Alpe-Adria, 1 ljetni Alpe-Adria, 1 EFNS, 1 izložba fotografija „Budi moja voda“, 1 Goranska kiparska radionica).
• Gospić 5 (1 izložba 10. bjelovarski salon „Šuma okom šumara“, 1 izložba na manifestaciji „Jesen u Lici“, 1 malonogometni turnir, 1 planinarenje, 1 rafting).
• Karlovac 6 (1 foto izlet „Blatuša 2014.“, 1 izložba fotografija, 5. foto izlet „Draganički lugovi 2012.“, 2 izložbe fotografija 6. foto izlet „Blatuša 2014.“, 1 planinarenje, 1 rafting).
• Koprivnica 1 (1 rafting).
• Našice 1 (1 izložba 10. bjelovarski salon „Šuma okom šumara“).
• Nova Gradiška 1 (1 retrospektivna izložba „10 bjelovarskih salona fotografije Šuma okom šumara“).
• Osijek 1 (1 biciklijada).
• Požega 2 (1 izložba 10. bjelovarski salon „Šuma okom šumara“, 1 planinarenje).
• Slavonski Brod 1 (1 samostalna izložba slikara Josipa Šimića).
• Vinkovci 3 (1 izložba 10. bjelovarski salon „Šuma okom šumara“, 1 tenisko prvenstvo, 1 biciklijada).
• Zagreb 5 (1 promocija zbirke poezije-Marija Hlebec, 1 izložba 10. bjelovarski salon „Šuma okom šumara“, 1 retrospektivna izložba „10 bjelovarskih salona fotografije Šuma okom šumara“, 1 izložba drvenih skulptura Damira Pavelića, 1 rafting).
• Središnjica 5 (2 koncerta, 1 zimske Alpe-Adria, 1 ljetni Alpe-Adria, 1 EFNS).
Izvješće sastavio: predsjednik sekcije, Oliver Vlainić, dipl. ing.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2015 str. 108     <-- 108 -->        PDF

b) Izvršenje Financiskog plana komentirala je voditeljica financijske službe HŠD-a, Biserka Marković, dipl. oec.
c) Prof. dr. sc. Boris Hrošovec, izvijestio je kako se nakon prekada kontinuiteta izlaženja Šumarskoga lista ponovno uspostavlja normalan ritam izlaženja. Šumarski list danas je među 5 najstarijih takvih časopisa u Europi i vjerojatno je jedini koji je u potpunosti digitaliziran. Glede znanstvenog vrednovanja Šumarskoga lista on danas ima visoki faktor indeksiranosti. Upitno je da li i koliko on još može rasti zbog karaktera lista koji nije samo znanstveni, već i stručni i staleški časopis s formom koja je kroz dugu povijest utemeljena. Danas ako želite visoki faktor indeksiranosti časopis mora imati isključivo znanstveni karakter s člancima većinom objavljenim na engleskom jeziku. No ipak, raduje da sve više referentnih časopisa prati Šumarsli list i mnoge svjetski poznate knjižnice uvrštavaju ga u svoj fundus. Ovom prigodom želim se zahvaliti zaposlenicima središnjice HŠD-a, kao i svima Vama, što ste mi omogućili optimalne uvjete za uređivački posao i što je Šumarski list danas, uz „fine“ dorade koje smo napravili nakon prof. Prpića i nadalje brod koji sigurno plovi. U tom smislu korimilo prepuštam svom nasljedniku i želim mu puno uspjeha, a ja sam uvijek voljan, u slučaju potrebe, priskočiti mu u pomoć.
d) Izvješće Nadzornog odbora
Nadzorni odbor u sastavu:
Marina Mamić, dipl. ing. šum., predsjednik
dr. sc. Vlado Topić, član
Stjepan Blažičević, dipl. ing. šum., član
održao je sastanak dana 19. veljače 2015. godine kako bi pregledao materijalno–financijsku dokumentaciju HŠD-a, o čemu podnosi svoje izvješće Upravnom odboru.
Hrvatsko šumarsko društvo je pravna osoba upisana 15. siječnja 1998. god. u Registar udruga Republike Hrvatske pod brojem 00000083 kao jedinstvena udruga sa svojim ustrojstvenim oblikom – ograncima (19) i osnovana je bez namjere stjecanje dobitka.  
Od 1. 1. 2008. godine računovodstvo vodi sukladno odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija koju je temeljem Zakona o računovodstvu donijela Vlada RH (NN br. 109/07).
U poslovanju u 2014. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu od 765.631,22 kn. Rezultat proizlazi iz ostvarenja svih kategorija prihoda u Planom predviđenim okvirima, a znatno većih prihoda od primljenih donacija od onih predviđenih Planom. Istovremeno su ostvareni 15 % manji rashodi od Planom predviđenih.
Kao i svih prethodnih godina HŠD je iz tekućih priliva sredstava redovito podmirivalo sve svoje financijske obveze. Sredstva koja nisu bila angažirana na obnavljanje zgrade Šumarskoga doma oročena su u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 kn. Od planiranih radova izvršeni su radovi uređenja prostorija u prizemlju zgrade Šumarskoga doma – brušenje i lakiranje parketa, bojanje zidova te stolarije na ulaznom dijelu u ukupnoj vrijednosti 120.875,00 kuna.
Povjerenstvo za popis imovine u sastavu: predsjednik Hranislav Jakovac, dipl. ing. te članovi Ana Žnidarec i Branko Meštrić, dipl. ing., obavilo je popis dugotrajne imovine, novca na žiro računima i u blagajnama, potraživanja i obveza te utvrdilo da knjigovodstveno stanje odgovara stvarnom stanju. Sitan inventar otpisuje se jednokratno, neovisno od vijeka trajanja i popisuje se kao sitan inventar u uporabi. Popisne liste dugotrajne imovine, sitnog inventara, kao i popis dugovanja i potraživanja iz 2014. godine sastavni su dio Izvješća povjerenstva za popis imovine.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2015 str. 109     <-- 109 -->        PDF

Glede dugovanja bivšeg zakupca poslovnog prostora Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije isti je utužen i očekuje se naplata putem Suda.
Na temelju uvida u materijalno financijsku dokumentaciju, Izvješće Povjerenstva za popis imovine i potraživanja, Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2014. godinu, te Izvješće o radu i financijskom poslovanju u kojemu su obrazložene stavke prihoda i troškova, Nadzorni odbor prihvaća navedena Izvješća, te predlaže Upravnom odboru da u cijelosti prihvati ovo Izvješće o poslovanju HŠD-a za 2014. godinu.
e) Jednoglasno su usvojeni:
– Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana za 2014. god.
– Izvješće Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2014. god.
– Šumarski list i ostale publikacije.
– Izvješće Nadzornog odbora.
– Odluka da se višak prihoda iskazan kao rezultat poslovanja za 2014. god. u iznosu od 765 630 kn raspoređuje za financiranje redovitog poslovanja.
Ad. 4.
Zbog verifikacije akata, usvojenih na 4. sjednici 2014. godine Upravnog odbora HŠD-a (Plan rada i financijski plan HŠD-a za 2015. godinu, prijedlog Pravilnika o radu zaposlenika HŠD-a, prijedlog Poslovnika o radu Upravnog odbora HŠD-a i prijedlog izmjena Poslovnika o radu Skupštine HŠD-a) te akata usvojenih na 1. sjednici 2015. godine (Izvješće o radu i financijskom poslovanju HŠD-a za 2014. godinu, Izvješće o Šumarskom listu i ostalim publikacijama, Izvješće Nadzornog odbora HŠD-a), organizirat ćemo 1. elektroničku sjednicu Skupštine 2015. godine. Svakom delegatu ponaosob e-mailom ćemo poslati ključ za program kojim će otvoriti materijale i o svakom se izjasniti (ZA, PROTIV, SUZDRŽAN).
Ad. 5.
• Predsjednik Oliver Vlainić, dipl. ing. predložio je da se sljedeća sjednica Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a održi u Lipovljanima. Na njoj bi stručna tema bila gospodarenje i obnova lužnjakovih nizinskih šuma. Predvidjeli smo da bi sjednica trajala dva dana. Prvi dan odradili bi administrativni dio sjednice, dok bi drugi dan na terenu obišli šume kojima gospodari Šumarski fakultet i UŠP Zagreb, šumarija Lipovljani.
• Dr. sc. Lukrecija Butorac, dala je primjedbu na Šumsko odštetni cjenik, na koji mnogi članovi splitskog ogranka HŠD-a imaju primjedbe. Predlaže da se o tome očituje i HKIŠDT. Tihomir Kolar, dip. ing. nadodao je da se kod sudskih sporova nadležni sudovi ne pridržavaju toga cjenika već određuje neke druge cijene.
• Tajnica HKIŠDT Silvija Zec, dipl. ing. pozvala je da se kod izrade takvih i sličnih akata, svojim zapažanjima i primjedbama, uključe svi zainteresirani kolege, pa će ovakvih i sličnih primjedbi biti manje.
Zapisnik sastavio tajnik HŠD-a: Mr. sc. Damir Delač, v.r.
Predsjednik HŠD-a: Oliver Vlainić, dipl. ing. šum., v.r.