DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2015 str. 53     <-- 53 -->        PDF

REZULTATI I DISKUSIJA
Results and discussion
Pregledi šumskih sastojina sa prisutnošću stabala javora obavljeni su na 2011., 2012. i 2013, godine na 13 lokacija, a 2014. na 14 lokacija (Tablica 1). Godine 2011. i 2012. nije pronađeno niti jedno stablo javora zaraženo rakom kore. Godine 2013. pronađeno je u blizini mjesta Hum na Sutli uz Slovensku granicu (Šumarija Krapina, Gospodarska jedinica Pregrada-Klanjec, odjel 2e) jedno zaraženo stablo gorskog javora (A. pseudoplatanus). Stablo se nalazilo u mješovitoj sastojini bukve, kitnjaka, graba, cera, kestena i javora. Godine 2014. u mjestu Lupinjak u blizini Huma na Sutli uz slovensku granicu u privatnoj šumi pronađeno je jedno zaraženo stablo poljskog javora (A. campestre). Oba zaražena stabla imala su stari rak. Ukupno je pregledano 2209 stabala javora (Acer spp.).