DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2015 str. 59     <-- 59 -->        PDF

poštanskih usluga u unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu. Autor dizajna je Robert Rebernak, dizajner iz Zagreba, dok su motivi maraka djela dvojice slikara: Lovre Artukovića (motiv: Šumski prizor s paukovom mrežom, 2002.) i Josipa Zankija (motiv: Bukva, 2008.). Marke su izdane u sutisku, u nakladi od 300 tisuća primjeraka po motivu, a tiskane su višebojnim ofsetnim tiskom u arcima od osamnaest maraka. Također, izdana je i prigodna omotnica prvog dana (FDC).
“Nekada je krčenje šume značilo napredak civilizacije: “krčevina, branjevina“. Može se to pomaknuti u vremenu i reći “krčevina, Strossmayerova galerija“. Danas krčenje šume znači smrt rodoslovnog stabla. Sa šumom umire ono neizvjesno, ono nezajamčeno, ona hrabrost oko života i smrti, ono ljudsko. Sa zemljopisom izumire povijest. Stoga, želi li Europa sačuvati svoj identitet, neka je Bog u šumu okrene. Neka šumu poštedi od kiselih kiša, a Hrvatska joj u tom pogledu, sačuvana siromaštvom, još uvijek može poželjeti dobrodošlicu i sretan ostanak“, piše povjesničarka umjetnosti i predsjednica Povjerenstva za izbor motiva likovnih i grafičkih rješenja poštanskih maraka Republike Hrvatske dr. Željka Čorak u višejezičnom prigodnom prospektu: Europa – šume; prigodne poštanske marke RH.
HRVATSKA FLORA
CROATIAN FLORA
Kao doprinos borbi za zaštitu okoliša i hrvatske prirodne baštine, hrvatski nacionalni poštanski operator svake druge godine redovito izdaje seriju poštanskih maraka na temu hrvatske flore. Datum puštanja u promet obično se poklapa s onima koji se obilježavaju u cijelome svijetu, kao što su: Svjetski dan šuma, Dan planeta Zemlja, Svjetski dan zaštite okoliša i sl.
Od 1992. godine Hrvatska je pošta izdala više desetaka poštanskih maraka na temu flore. Zbog interesantnosti teme kod filatelista i češće uporabe maraka u prometu, neke takve marke nisu više dostupne kod izdavača maraka. Prva takva serija maraka izdana je već 1992. godine u seriji ”Endemične biljke Hrvatske“ na kojima su prikazani biokovsko zvonce (Edraianthus pumilio) i velebitska degenija (Degenia velebitica) – nominalne vrijednosti su izražene u hrvatskim dinarima – HRD. 1994. godine u seriji ”Flora hrvatskog područja“ također su predstavljeni endemi na dvije poštanske marke: hrvatska perunika (Iris croatica) i vizijanijev mrazovac (Colchicum visianii). Autor maraka je akademski slikar iz Zagreba, Zlatko Keser. Nova serija poštanskih maraka Republike Hrvatske na temu ”Flora Hrvatske“ puštena je u promet 1996. godine s motivima istarskog zvončića (Campanula istriaca) i dubrovačke zečine (Centaurea ragusina). Dvije godine kasnije, na Dan planeta Zemlje, na markama su se pojavile jestive gljive: blagva (Amanita caesarea), čunjasti smrčak (Morchella conica) i rujnica (Lactarius deliciosus), a 2000. godine tiskane su u sutisku (slikovito povezane marke u jednu cjelinu i odvojene samo perforacijom) ponovo endemične biljke: dalmatinska iglica (Geranium damaticum) i hrvatska bresina (Micromeria croatica). Hrvatska pošta je 2002. godine u povodu Svjetskog dana zaštite okoliša, u seriji ”Hrvatska flora – hrastovi“ izdala tri poštanske marke na kojima su prikazani najpoznatiji hrastovi u Hrvatskoj: lužnjak (Quercus robur), kitnjak (Quercus petraea) i crnika (Quercus ilex). Marke su tiskane u arcima od 20, a izdana je i omotnica prvog dana (FDC –First Day Cover) te karnet od deset maraka. Također, tiskan je i prigodni tekst o spomenutim markama u kojemu se opisuju vrijednosti hrasta kao zaštitnog znaka i simbola opstanka na ovim prostorima, čije su šume poznate po visokokvalitetnom drvetu iz kojega se izrađuje najkvalitetniji namještaj.
2004. godine izdana je prva hrvatska serija mirisnih maraka na kojima je prikazano ljekovito bilje: paprena metvica (Mentha piperita), mirisna ljubica (Viola odorata) i pasja ruža (Rosa caniana). Dvije godine kasnije, 2006. izdane su tri marke: bijeli lopoč (Nymphaea alba), žuti lokvanj (Nuphar lutea) i gorki trolist – močvarna trolistica (Menyanthes