DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2015 str. 60     <-- 60 -->        PDF

trifoliata), a 2008. velecvjetni kukurijek (Helleborus niger), zvjezdasti oštrolist (Onosma stellulata) i ljepljiva kozja krv (Lonicera glutinosa Vis). 2010. godine izdani su motivi šumske jagode (Fragaria vesca), vinove loze (Vitis vinifera) i ogrozda (Ribes uva-crispa) te prigodni blok s dvije marke: božur (obični ili ljekoviti – Paeonia offi cinalisi planinski ili velelisni božur – Paeonia mascula). 2012. godine izdane su marke s motivima proljetnica: visibaba (Galanthus nivalis L.), obični jaglac (Primula vulgaris Huds) i proljetni šafran (Crocus vernus) a 2014. godine endemične orhideje: Liburnijska kokica (Ophrys liburnica Devillers et Devillers-Tersch), Dinarska kokica (Ophrys dinarica Kranjčev et P. Delforge) i Istarska kukavica (Serapias istriaca Perko).
Vrlo važnu ulogu u promidžbi hrvatske flore na ovim prostorima predstavlja i Hrvatska pošta Mostar, jedan od tri bosanskohercegovačka međunarodno priznata poštanska operatora. Između ostalih, izdali su 2007. godine na Dan drveta prigodnu poštansku marku s motivom oskorušte  (Sorbus domestica), bjelogoričnog drveta koje polako izumire jer se u prirodi teško razmnožava. Izuzetno je cijenjeno jer se od njega proizvodi skupocjeni namještaj, kundaci za pušku, škotske gajde, itd. Također, zadnjih godina redovito izdaju zanimljivu seriju poštanskih maraka “Mitovi i flora”.
ZNAMENITE OSOBE
FAMOUS PEOPLES
Za zasluge u različitim područjima ljudskog djelovanja, bilo da se radi o obilježavanju različitih obljetnitnica rođenja, stvaralačkog rada ili druge prigode, izdavači poštanskih maraka u vlasništvu vlada država (nacionalni poštanski operatori, ministarstva), izdaju marke s njihovim motivima ili onima koji se povezuju s osobom. Brojne su poznate osobe, u zadnje vrijeme i živuće, koje su svojim radom zaslužile da se njihov lik nađe na poštanskoj marki (npr. Acosta Solis, botaničar i šumarksi stručnjak, Ekvador, 1998. i Liang Xi , šumarski stručnjak, Kina 2006.).
Šumarska struka, zaštita prirode i lovstvo također ima zaslužne osobe čiji su se likovi našli na malim minijaturnim kvadratićima, koje zahvaljujući svojim funkcijama imaju izuzetan marketinški i PR učinak, kako u zemlji u kojoj je marka izdana, tako i u svijetu.
Hrvatski nacionalni poštanski operator, koji prema odluci Vlade RH, jedini ima pravo izdavati poštanske marke Republike Hrvatske, u ožujku 2006. godine, u seriji znameniti Hrvati, izdao je i marku s motivom književenika, šumarskog stručnjaka i urednika Šumarskog lista Josipa Kozarca. Marka je tiskana u nakladi od 200 tisuća primjeraka, u arku od dvadeset maraka a izdana je Omotnica prvog dana (FDC). Marku je dizajnirala Irena Frantal, akademska slikarica iz Zagreba. U prigodnom tekstu koji prati Kozarčevu marku Helena Sablić Tomić piše: “Studirao je i završio šumarstvo (1876.–1879.) pomažući svoje školovanje krajiškom stipendijom, a potom je kao šumar radio u Vinkovcima, Vrbanji, Nijemcima, Županji, Rajiću, Jasenovcu i Novoj Gradiški. U Lipovljanima je boravio i radio od 1885. do 1895., da bi potom bio nadšumar u Vinkovcima. Zasigurno najtipičnija pripovijetka Josipa Kozaraca je Slavonska šuma (1888.), koja svojim profinjenim literarnim zapisima neke