DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2015 str. 120     <-- 120 -->        PDF

U skladu s novim Zakonom o udrugama i Zakonom o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija, HŠD vodi izdavanje Šumarskog lista i iznajmljivanje prostora Šumarskoga doma kao gospodarske djelatnosti,  gdje ne smije dolaziti do prelijevanja sredstava.
Stoga predlažemo nove cijene godišnje pretplate Šumarskog lista od dvobroja 1-2/2016:
• Cijena dvobroja za institucije – 500 kuna
• Cijena za pojedinačne pretplatnike – 240 kuna
• Cijena za povlaštene pretplatnike – 120 kuna
S obzirom na opću situaciju predlažemo smanjenje poklona kolegama u B i H s 50 na 10 primjeraka po dvobroju.
Nakon kraće rasprave prijedlozi su jednoglasno usvojeni.
Ad. 3.
Financijsko izvješće o radu HŠD-a za šest i devet mjeseci 2015. godine prezentirao je i komentirao tajnik mr. sc. Damir Delač. Prihodi i rashodi na kraju izvještajnog razdoblja za 6 i 9 mjeseci ostvareni su u očekivanim vrijednostima. Rezultat se iskazuje kao manjak, jer još uvijek nismo uprihodovali naplaćenu članarinu, što ćemo učiniti do kraja poslovne godine. Zato je pri dnu izvještaja prikazano koliko je naplaćeno članarine u obračunskim razdobljima i iskazan je stvarni rezultat.
Tako promatrano, ukupni prihodi na dan 30. 6. ostvareni su s 49 %, a rashodi s 45 % od planiranih. Na dan 30. rujna stvarni prihodi iznose 70 % od planiranih, a rashodi 63 %.
Da bi se članarina s pozicije naplaćenih budućih prihoda preselila na poziciju naplaćene članarine potrebno je u knjigovodstvo dostaviti popis članova koji su platili ukupan iznos članarine od 240,00 kuna. Na temelju tog popisa ispostavit ćemo račune po svakom članu poimence. Ogranci koji naplaćuju povećani iznos trebaju dostaviti popis članova koji su dali donaciju člana za rad ogranka, a na temelju istoga naplaćeni iznos će se zbirno prenijeti na kategoriju prihoda od donacija.
Do danas evidenciju naplaćene članarine primili smo samo od ogranka Senj. Molimo da pokušate što prije obraditi podatke i dostavite ih u knjigovodstvo. Pojedinačne slučajeve ostavite za naknadno rješavanje, kako zbog nekoliko neriješenih članova ne bi čekali s cijelim članstvom ogranka.
Ad. 4.
119. Redovita sjednica Skupštine HŠD-a održat će se u subotu 12. prosinca 2015. godine u prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Za stručnu temu Skupštine predviđena je i predložena prezentacija izložbe postavljene u auli Fakulteta „Šumarske karte i planovi-iz povijesti gospodarenja šumama Hrvatske“, koju će iznijeti prof. dr. sc. Renata Pernar.
Ad. 5.
Predsjednik Oliver Vlainić, dipl. ing. najavio je dvije značajne obljetnice u 2016. godini; 170 godina osnutka Hrvatskoga šumarskoga društva i 140. godište izlaženja Šumarskoga lista. Imajući u vidu već spominjanu tešku financijsku situaciju, vjerojatno nećemo moći ponoviti aktivnosti kojima smo obilježili 250 godina hrvatskoga šumarstva, no nadam se da ćemo smoći sredstva da i predstojeće obljetnice dostojno obilježimo. Tu mislim na već spomenutu svečanu sjednicu pod pokroviteljstvom predsjednice RH gospođe Kolinde Grabar-Kitarović. Ideja je da na 120. redovitoj sjednici Skupštine HŠD-a koja će se održati u prosincu 2016. godine, obilježavajući ove obljetnice, dodijelimo priznanja  zaslužnim članovima, za što trebamo napraviti Pravilnik o priznanjima. Nadam se da ćemo sljedeće godine ostvariti ideju akademika Igora Anića koji je predložio da napravimo tekstove sa značajnim događanjima iz povijesti hrvatskoga šumarstva te ih pošaljemo uredništvu TV kalendara, kako bi i na taj način promicali našu struku. Od tiskarskih aktivnosti planiramo izdati knjigu o našem prof. Prpiću i reprint Kesterčanekove knjižice Povijest šumarstva.
Ad. 6.
• Prof. dr. sc. Milan Glavaš, predsjednik Sekcije za zaštitu šuma, zatražio je da HŠD pokrije troškove njegova putovanje na Simpozij zaštite bilja u Sarajevu, što je i odobreno.
• Započela je rasprava o sadašnjem stanju šumarstva i šumarske struke, i što bi Hrvatsko šumarsko društvo trebalo napraviti da se ono poboljša, posebice imajući u vidu predstojeće parlamentarne izbore. U raspravi u kojoj su sudjelovali prof. Tikvić, mr. sc. Jurjević, mr. sc. Dundović i predsjednik Vlainić, dogovoreno je da središnjica HŠD-a napravi jedan dopis s analizom sadašnjeg stanja i vizijom kako Hrvatsko šumarsko društvo promišlja buduće hrvatsko šumarstvo. Takav dokument dat će se na uvid i raspravu svim članovima Upravnog i Nadzornog odbora, a tako pročišćeni tekst poslat će se, nakon izbora, svim parlamentarnim strankama, kao i nadležnim institucijama.