DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2016 str. 101     <-- 101 -->        PDF

ZAPISNIK 1. ELEKTRONIČKE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HŠD-a 2016. GODINE
Damir Delač
1. Elektronička sjednica Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskoga društva 2016. godine održana je 23. i 24. veljače 2016. godine prema slijedećem
Dnevnom redu:
Ad 1.
1. Usvajanje Izvješća o radu HŠD-a za 2015. godinu.
2. Usvajanje Izvješća o izvršenju financijskog plana HŠD-a za 2015. godinu.
3. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za popis imovine HŠD-a na dan 31. 12. 2015. godine.
4. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora HŠD-a za 2015. godinu.
Početak elektroničkog glasanja bio je 23. veljače 2016. godine u 0,10 sati, a glasanje je završeno 24. veljače 2016. godine u 24,00 sata.
Od ukupno 31 člana Upravnog odbora glasalo je 30 članova.
Rezultati glasovanja su slijedeći:
1. Usvajanje Izvješća o radu HŠD-a za 2015. godinu. ZA-30, PROTIV-0, SUZDRŽAN-0, NIJE GLASALO-0
2. Usvajanje Izvješća o izvršenju financijskog plana HŠD-a za 2015. godinu. ZA-30, PROTIV-0, SUZDRŽAN-0, NIJE GLASALO-0
3. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za popis imovine HŠD-a na dan 31. 12. 2015. godine. ZA-30, PROTIV-0, SUZDRŽAN-0, NIJE GLASALO-0
4. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora HŠD-a za 2015. godinu. ZA-30, PROTIV-0, SUZDRŽAN-0, NIJE GLASALO-0
Slijedom navedenih rezultata glasanja zaključujemo da su sva Izvješća jednoglasno usvojena.
Pojedinačni rezultati glasanja 1. Elektroničke sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2016. godine nalaze se u prilogu.
Tajnik                      Predsjednik HŠD-a:                    HŠD-a:
Mr. sc. Damir Delač, v.r.                      Oliver Vlainić, dipl. ing. šum., v.r.