DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2016 str. 102     <-- 102 -->        PDF

ZAPISNIK 1. ELEKTRONIČKE SJEDNICE SKUPŠTINE HŠD-a 2016. GODINE
Damir Delač
1. Elektronička sjednica Skupštine Hrvatskoga šumarskoga društva 2016. godine održana je od 25. do 27. veljače 2016. godine prema slijedećem
Dnevnom redu:
Ad 1.
1. Usvajanje Izvješća o radu HŠD-a za 2015. godinu.
2. Usvajanje Izvješća o izvršenju financijskog plana HŠD-a za 2015. godinu.
3. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za popis imovine HŠD-a na dan 31. 12. 2015. godine.
4. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora HŠD-a za 2015. godinu.
5. Usvajanje Odluke o rashodu dotrajale i neupotrebljive dugotrajne imovine HŠD-a.
6. Usvajanje Odluke o rasporedu viška prihoda HŠD-a 2015. godine.
 
Početak elektroničkog glasanja bio je 25. veljače 2016. godine u 0,10 sati, a glasanje je završeno 27. veljače 2016. godine u 24,00 sata.
Od ukupno 104 glasalo je 90 delegata.
Rezultati glasanja su slijedeći:
1. Usvajanje Izvješća o radu HŠD-a za 2015. godinu. ZA-90, PROTIV-0, SUZDRŽAN-0, NIJE GLASALO-0
2. Usvajanje Izvješća o izvršenju financijskog plana HŠD-a za 2015. godinu. ZA-89, PROTIV-0, SUZDRŽAN-1, NIJE GLASALO-0
3. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za popis imovine HŠD-a na dan 31. 12. 2015. godine. ZA-90, PROTIV-0, SUZDRŽAN-0, NIJE GLASALO-0
4. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora HŠD-a za 2015. godinu. ZA-90, PROTIV-0, SUZDRŽAN-0, NIJE GLASALO-0
5. Usvajanje Odluke o rashodu dotrajale i neupotrebljive dugotrajne imovine HŠD-a. ZA-89, PROTIV-0, SUZDRŽAN-1, NIJE GLASALO-0
6. Usvajanje Odluke o rasporedu viška prihoda HŠD-a 2015. godine. ZA-90, PROTIV-0, SUZDRŽAN-0, NIJE GLASALO-0
Slijedom navedenih rezultata glasanja zaključujemo da su sva Izvješća usvojena.
Pojedinačni rezultati glasanja 1. Elektroničke sjednice Skupštine HŠD-a 2016. godine nalaze se u prilogu.
Tajnik                                                      Predsjednik HŠD-a:                                                    HŠD-a:
Mr. sc. Damir Delač, v.r.                      Oliver Vlainić, dipl. ing. šum., v.r.