DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2016 str. 20     <-- 20 -->        PDF

postigao svoju konačnu veličinu, ali se jasno razlikuju sva morfološka obilježja potpunog razvijenog lista. Prosječan broj dana koji je bio potreban za razvoj lista u 2012. godini iznosio je 27 dana, u 2014. godini 26 dana, dok u 2015. godini 20 dana.
Vrijednosti početka listanja po godinama istraživanja stavljene su u korelaciju s kumulativnim oborinama, temperaturama i insolacijom, čije su vrijednosti računate od tri različita početna datuma (1. studeni, 1. prosinac, 1. siječanj) pa sve do početka listanja. Vrijednosti koeficijenta korelacije za parametar kumulativnih oborina iznosile su: r=-0,19 od 1. studenog, r=0,93 od 1. prosinca i r=0,08 od 1. siječnja. Za parametar kumulativnih srednjih dnevnih temperatura vrijednosti su: r=-0,00 od 1. studenog, r=-0,32 od 1. prosinca i r=0,49 od 1. siječnja. Za parametar kumulativnih vrijednosti insolacije vrijednosti su sljedeće: r=0,70 od 1. studenog, r=0,61 od 1. prosinca i r=0,03 od 1. siječnja.
Koeficijenti varijabilnosti (CV %) smanjivali su se sa starošću pokusa, pri čemu su prosječne vrijednosti iznosile: 15,22 % u dobi 2 + 8 god., 13,46 % u dobi 2 + 10 god. i