DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2016 str. 68     <-- 68 -->        PDF

biljaka kebrača, budući je površina tvrda i zbijena. Zajednica je izrazito nestabilna i nesigurna (ugrožena) zbog opasnosti od odvoza šljunka, što je vidljivo i očito se povremeno obavlja (usp. sl. 4).
LITERATURA REFERENCES
Arač, K.,1999: Kebrač. Šum. list 123(9-10): 503.
Hirc, D., 1899: Nekoje šumsko drveće i grmlje. Šum. list 24(3): 109-110.
Lukša, Ž., Rašan, M., 2012: Kartiranje proljetnog drijemovca (Leucojum vernum L.), obične kockavice (Fritillaria meleagris L.) i kebrača (Myricaria germanica L.). U Besendorfer, V., G. Klobučar (ed.): Zbornik sažetaka 9. hrvatskog biološkog kongresa. Hrvatsko biološko društvo, 400-401.
Nikolić, T. (ur.), 2015: Rasprostranjenost Myricaria germanica (L.) Desv. u Hrvatskoj. Flora Croatica baza podataka (http://hirc.botanic.hr/fcd). Sveučilište u Zagrebu – Prirodoslovno-matematički fakultet (datum pristupa: 25. 11. 2015.).
Rođak, B., L. Zrna, 2012: Kebrač (Myricaria germanica L.). Srednja škola Prelog, Prelog.
Trinajstić, I., 1992: Salici-Myricarietum Moor 1958 (Salicion elaeagni) in the vegetation of Croatia. Thaszia 2: 67-74.
Trinajstić, I., 1998: Fitogeografsko rasčlanjenje klimazonalne vegetacije Hrvatske. Šum. list 122(9): 407-421.