DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2016 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Zahvaljujući dugoj tradiciji gospodarenja našim šumama koje je još prije 250 godina također započeto uredbom carice Marije Terezije, očuvanost i uređenost hrvatskih šuma je poznato u cijeloj Europi pa i šire, te su kao takve ponos svih nas.
Hrvatsko šumarsko društvo ogranak Bjelovar, obnovom parka ispred upravne zgrade Uprave šuma Podružnice Bjelovar upravo je na kraju 2015. godine dalo „šlag” na obilježavanje 250 godina hrvatskoga šumarstva, kao što je istaknuo predsjednik HŠD-a Oliver Vlainić.
EKSKURZIJA HŠD – OGRANAK ZAGREB U DALMACIJU
Miroslav Harapin


ŠUMARSKI LIST 3-4/2016 str. 100     <-- 100 -->        PDF

na nadmorskoj visini …

ŠUMARSKI LIST 3-4/2016 str. 101     <-- 101 -->        PDF

ZAPISNIK 1. ELEKTRONIČKE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HŠD-a 2016. GODINE
Damir Delač
1. Elektronička sjednica Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskoga društva 2016. godine održana je 23. i 24. veljače 2016. godine prema slijedećem
Dnevnom redu:
Ad 1.
1. Usvajanje Izvješća o radu HŠD-a za 2015. godinu.
2. Usvajanje Izvješća o izvršenju financijskog plana HŠD-a za 2015. godinu.
3. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za popis imovine HŠD-a na dan 31. 12. 2015. godine.
4. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora HŠD-a za 2015. godinu.
Početak elektroničkog glasanja bio je 23. veljače 2016. godine u 0,10 sati, a glasanje je završeno 24. veljače 2016. godine u 24,00 sata.
Od ukupno 31 člana Upravnog odbora glasalo je 30 članova.
Rezultati glasovanja su slijedeći:
1. Usvajanje Izvješća o radu HŠD-a za 2015. godinu. ZA-30, PROTIV-0, SUZDRŽAN-0, NIJE GLASALO-0
2. Usvajanje Izvješća o izvršenju financijskog plana HŠD-a za 2015. godinu. ZA-30, PROTIV-0, SUZDRŽAN-0, NIJE GLASALO-0
3. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za popis imovine HŠD-a na dan 31. 12. 2015. godine. ZA-30, PROTIV-0, SUZDRŽAN-0, NIJE GLASALO-0
4. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora HŠD-a za 2015. godinu. ZA-30, PROTIV-0, SUZDRŽAN-0, NIJE GLASALO-0
Slijedom navedenih rezultata glasanja zaključujemo da su sva Izvješća jednoglasno usvojena.
Pojedinačni rezultati glasanja 1. Elektroničke sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2016. godine nalaze se u prilogu.
Tajnik                      Predsjednik HŠD-a:                    HŠD-a:
Mr. sc. Damir Delač, v.r.                      Oliver Vlainić, dipl. ing. šum., v.r.