DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2016 str. 13     <-- 13 -->        PDF

razlika između ŠF i FSB te ŠF i HRSTUD (izuzetak je funkcija proizvodnje kisika), ali skoro nikad (izuzetak je estetska funkcija) između FSB i HRSTUD.
Poznavanje Naknade za općekorisne funkcije šuma – Knowledge of the Payments for ecosystem services
Prema vlastitom mišljenju studenti ŠF su znatno više upoznati s postojanjem Naknade za općekorisne funkcije šuma od studenata ostalih dvaju fakulteta, što se pokazalo i statistički značajnim (vrijednost= 193,999; p=0,000).
Nadalje, studenti su trebali prepoznati aktivnosti koje se financiraju iz Naknade za OKFŠ, pri čemu su aktivnosti, odnosno namjene, bile navedene u upitniku onako kako je to propisano u Zakonu o šumama (NN 140/2005). Nijedna namjena nije bila apsolutno prepoznata, pri čemu je pošumljavanje bilo najprepoznatije među studentima sva tri fakulteta (Tablica 4). Gospodarenje šumama na kršu te sanacija i obnova ugroženih šuma su među tri najprepoznatije namjene među studentima ŠF, od čega je potonja među tri najprepoznatije namjene i među studentima drugih fakulteta. Za razliku od studenata ŠF čuvanje šuma kao namjenu Naknade znatno više su prepoznali studenti FSB i HRSTUD, gdje je ta aktivnost među tri najprepoznatije. Kad se analiziraju tri najslabije prepoznate aktivnosti, za studente svih triju fakulteta to su aktivnosti izrade programa gospodarenja privatnim šumama i izgradnje šumskih prometnica. Studenti ŠF najslabije su prepoznali kupnju šuma i šumskog zemljišta kao jednu od namjena Naknade, dok je za studente ostala dva fakulteta to bilo financiranje rada vatrogasnih zajednica na kršu (Tablica 4).