DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2016 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Stavovi o Naknadi za korištenje općekorisnih funkcija šuma – Attitudes towards the Payment for forest ecosystem services in Croatia
Ispitanici su razinu slaganja sa četiri tvrdnje koje se odnose na Naknadu za općekorisne funkcije šuma iskazali na Likertovoj skali vrijednosti od 1- „u potpunosti se ne slažem“ do 5 – „u potpunosti se slažem“, gdje je 3- „niti se slažem, niti se ne slažem“. Ispitanici su imali i mogućnost odgovoriti s „ne znam“. Ti odgovori tumačeni su na način da ispitanik nema mišljenje o navedenoj temi. Rezultati su pokazali da ispitanici sa FSB i HRSTUD puno češće nisu imali mišljenje o pojedinim izjavama u odnosu na ispitanike sa ŠF (Slike 5-8). Prema Kruskal-Wallis testu postoji statistički značajna razlika između ispitanika sa ŠF i HRSTUD (vrijednost=7,979; p=0,005) s obzirom na to imaju li ili nemaju mišljenje o tvrdnji da se Naknada troši namjenski (Slika 5) te između ispitanika sa ŠF i FSB (vrijednost=7,086; p=0,008) kad se radi o tvrdnji da Naknadu treba ukinuti (Slika 8). Za tvrdnje o transparentnosti trošenja i doprinosa Naknade unaprjeđenju stanja šuma u RH nije postojala statistički značajna razlika između ispitanika različitih fakulteta s obzirom na postojanje ili odsutnost mišljenja o navedenoj temi.
Ako se uzmu u obzir samo oni koji su izrazili razinu svojega slaganja s navedenim tvrdnjama vezanim za Naknadu za općekorisne funkcije šuma, prosječna ocjena slaganja