DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2016 str. 18     <-- 18 -->        PDF

pokazuje da se ispitanici triju fakulteta manje-više ne slažu s tvrdnjom da se sredstva Naknade troše namjenski i transparentno (Slika 9). Kad se radi o ocjeni slaganja s tvrdnjom da sredstva Naknade doprinose unaprjeđenju stanja šuma u RH, studenti HŠ se prosječno slažu s tvrdnjom, dok su studenti ostalih fakulteta prosječno niti slažu, niti ne slažu. Također, ispitanici se prosječno ne slažu s tvrdnjom da Naknadu treba ukinuti (Slika 9).
RASPRAVA I ZAKLJUČCI
DISCUSSION AND CONCLUSIONS
Kada se radi o poznavanju pojma općekorisnih funkcija šuma, gotovo svi ispitanici ŠF izjavili su da su upoznati s pojmom, u odnosu na samo jednu trećinu ispitanika FSB, odnosno jednu petinu ispitanika HRSTUD (Slika 1). Razlika među studentima ŠF i FSB te ŠF i HRSTUD pokazala se statistički značajnom. To je bilo i očekivano, s obzirom da su studenti ŠF kroz nastavu iz različitih predmeta informirani o pojmu općekorisnih funkcija šuma, koje su to funkcije koje smatramo općekorisnima, kako se mogu vrednovati te o načinu njihova financiranja u Hrvatskoj, za razliku od studenata FSB i HRSTUD koji tu temu ne obrađuju u sklopu svojih programa. Ipak, kada su trebali prepoznati pojedine općekorisne funkcije kao takve, pokazalo se da poteškoće s tim imaju i studenti ŠF, s obzirom da ni jedna funkcija nije bila apsolutno prepoznata. Prepoznatost pojedine funkcije za studente ŠF ipak je bila iznad 50%, dok je kod studenata FSB i HRSTUD za neke funkcije i manja od 30% (Tablica 2). Kako su studenti ŠF informirani o ovoj problematici, razlog tomu može biti nedostatno znanje, dok se kod studenata FSB i HRSTUD može pretpostaviti da je razlog neinformiranost. Interesantno je da je najprepoznatija funkcija za studente ŠF bila uloga šuma u zaštiti od erozije, koju je prepoznalo 97% studenata, dok je uloga šuma u proizvodnji kisika po prepoznatosti tek na petom mjestu (!), a prepoznalo ju je 83,3% studenata (Tablica 2). Za razliku od njih, uloga šuma u proizvodnji kisika bila je na prvom mjestu po prepoznatosti za studente drugih dvaju fakulteta. Također pokazalo se da postoji statistički značajna razlika u prepoznatosti pojedinih funkcija među fakultetima (Tablica 3), gdje je gotovo uvijek postojala razlika između ispitanika ŠF i ostala dva fakulteta, dok je gotovo nije bilo između ispitanika FSB i HRSTUD. Prema pregledu literature iz uvoda ovoga članka, uloga šuma u turizmu je funkcija koja je najbolje pokrivena znanstvenom literaturom, ali nije bila među pet najprepoznatijih ni na jednom fakultetu. Ipak, studenti ŠF su je značajno više prepoznavali u odnosu na studente drugih dvaju fakulteta (Tablice 2 i 3). Kada se uzmu u obzir najslabije prepoznate funkcije, zajedničko je studentima svih triju fakulteta slaba prepoznatost uloge šuma u obrani zemlje i uloge u razvoju lokalne zajednice. Interesantno je i da je za studente ŠF uloga šuma u zaštiti prirode među tri najslabije prepoznate funkcije. Rezultat je pogotovo interesantan u kontekstu sve veće osviještenosti društva o potrebi zaštite prirode, kao i intenzivnoj raspravi o ulozi šumarstva u Natura 2000 mreži zaštićenih područja. Studenti FSB i HRSTUD slabo su povezivali ulogu šuma u zaštiti od bujica s općekorisnim funkcijama šuma, što također smatramo da je zbog neinformiranosti (Tablica 4).
Kada se radi o upoznatosti s pojmom Naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, preko 90% ispitanika ŠF izjavilo je da su upoznati, za razliku od ispitanika FSB gdje je takvih samo 5,3%, dok su svi ispitanici HRSTUD izjavili da nisu upoznati s pojmom (Slika 2). Najvjerojatniji razlog