DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2016 str. 29     <-- 29 -->        PDF

razvojnih stadija, što dodatno otežava suzbijanje. Stabla hrasta crnike sušila su se i kod nekih je došlo do potpunog odumiranja (slika 3.). To je prvi nalaz ovog štetnika za Hrvatsku. Uslijed pojačanog intenziteta međunarodne trgovine biljnim sadnim materijalom, logično je da se javljaju brojne nove vrste štetnih organizama kako u drugim zemljama, tako i u Hrvatskoj. Upravo zbog navedene činjenice, kao i zbog recentnih promijenjenih klimatskih uvjeta u našoj zemlji (Kaučić, 2016), koji pogoduju većini štetnih organizama, potreban je kontinuirani monitoring, posebice u domeni karantenskih štetnih organizama, koji može spriječiti ili usporiti širenje novih vrsta u Hrvatskoj. Osim toga, svakako je potrebno istražiti i učinkovite načine suzbijanja ovog štetnika.
Zaključak
Conclusion
Prema literaturnim izvorima u Hrvatskoj registrirano je 15 vrsta štitastih uši na hrastu. Istraživanjima je utvrđeno 12 vrsta štitastih uši, od kojih je u odnosu na vrste iz literaturnih podataka registrirano šest novih. U ovom trenutku popis štitastih uši na hrastu obuhvaća 21 vrstu iz četiri porodice kako slijedi: porodica Asterolecanidae: Asterodiaspis ilicicola (Targioni Tozzetti 1888); A. quercicola (Bouche 1851); A. variolosa (Ratzeburg 1870); porodica Coccidae: Coccus hesperidum Linnaeus 1758; Eulecanium tiliae (Linnaeus 1758); Parthenolecanium rufulum Cockerell 1903; Pulvinaria sericea (Fourcroy 1785); porodica Diaspididae: Chionaspis etrusca Leonardi 1908; C. lepineyi Balachowsky 1928; C. salicis (Linnaeus 1758); Diaspidiotus alni (Marchal 1909); D. bavaricus (Lindinger 1912); D. ostreaeformis (Curtis 1843); D. zonatus (Frauenfeld 1868); Gonaspidiotus minimus (Leonardi in: Berlese & Leonardi 1896), Lepidosaphes beckii (Newman 1869); L. ulmi (Linnaeus 1758); Targionia vitis (Signoret 1876) i porodica Kermesidae: Kermes quercus (Linnaeus 1758); K. roboris (Fourcroy 1785) i K. vermilio Planchon 1864.
U srpnju 2014. godine, zamijećena je masovna pojava štitaste uši K. vermilio i znakovi napada na hrastu crnici u Poreču. Ona je novi član hrvatske entomofaune. Zbog velikih šteta koje može pričinjati K. vermilio i činjenice da se ova