DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2016 str. 90     <-- 90 -->        PDF

radi u Hrvatskim šumama, UŠP Koprivnica. Sada radi na poslovima stručnog suradnika za zaštitu šuma.
Krunoslav Arač je već kao student pokazivao posebno zanimanje za struku i prirodu što je nagrađeno rektorskim priznanjem 1989. godine. Tijekom rada uviđa potrebu za proširenjem znanja, pa upisuje poslijediplomski studij na našem fakultetu. Stručni magistarski rad pod naslovom „Uzročnici truleži drva i crveno srce obične bukve (Fagus sylvatica L.) u GJ Polum-medenjak šumarije Sokolovac“ obranio je 2006. godine. Za pohvaliti je da se kolega Arač nastavio znanstveno usavršavati i sada je u završetku izrade doktorske disertacije, također na temu truleži bukve.
Uz obavljanje redovitih poslova na zaštiti šuma on je u koprivničko šumarstvo unio važne novosti. Tijekom 2008. godine otkrio je za nas novu vrstu ariševog potkornjaka (Ips cembrae). Potkornjaka je istraživao s kolegama iz Hrvatskog šumarskog instituta, a rezultati su objavljeni u znanstvenom radu. O istom potkornjaku tri puta je izvještavao na seminarima biljne zaštite. U cilju smanjenja šteta od kestenove ose šiškarice na području Istre i Koprivnice sudjelovao je u ispuštanju njenog parazitoida. O ariševom potkornjaku i kestenovoj osi šiškarici održao je predavanja u HKIŠDT. Također je spoznao koliko je značenje ptica u biološkoj metodi suzbijanja štetnih kukaca. O tome je govorio na jednom seminaru biljne zaštite, a posebno je razradio metodu za postavljanje kućica za gniježđenje ptica što mu je Odlukom Uprave Hrvatskih šuma 2012. godine prihvaćeno kao inovacija.
Posebna odlika Krunoslava Arača je zanimanje za prirodu svoga kraja i promicanje šumarske struke. Kao član Foto-kino kluba „Drava“ Đurđevac na domaćim i međunarodnim manifestacijama izlagao je fotografije o bioraznolikosti šumskih ekosustava. Na prvoj izložbi fotografija Šuma okom šumara u Bjelovaru 2004. godine dobio je drugu nagradu za kolekciju fotografija, a na petoj izložbi nagrađen je prvom nagradom GRAND PRIX SALONA.
Ptice su posebno područje zanimanja Krunoslava Arača. U Podravini je otkrio novu vrstu ptice što mu je verificirala Komisija za rijetke ptice pri Zavodu za ornitologiju HAZU. Nakon toga na dva projekata postao je suradnik toga Zavoda. U izdanju Prirodoslovnog muzeja u Rijeci na CD