DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2016 str. 17     <-- 17 -->        PDF

ektomikoriznim gljivama i huminskim kiselinama u odnosu na kontrolne sadnice u sljedećim varijablama: ukupna visina sadnica, promjer stabljike na 10 cm od razine tla, broj grana, visina do prve žive grane i duljina najduže grane. Kod razmaka sadnje 4x4 m dobivena je statistički značajna razlika između sadnica tretiranih ektomikoriznim gljivama u odnosu na kontrolne sadnice u sljedećim varijablama: promjer stabljike na 10 cm od razine tla, broj grana i duljina najduže grane. Primjena ektomikoriznih gljiva i huminskih kiselina može se preporučiti kao mjera koja uz malu početnu investiciju osigurava kroz cijeli životni vijek plantaže njezinu bolju kakvoću uz mogućnosti ostvarivanja dodatnog prihoda od sporednih nedrvnih proizvoda. Iako rod Paulownia pripada među najbrže rastuće drveće s ogromnim potencijalom za dobivanje drvne tvari za razne namjene, ali i ostalih sporednih proizvoda s njom treba biti vrlo oprezan zbog njezinih osobina invazivnosti. Kod puštanja u promet sadnica paulovnija i uzgoja istih treba se uzeti u obzir činjenica kako u Republici Hrvatskoj ne postoje znanstvena istraživanja i studije utjecaja paulovnija na prirodu, pri čemu rizik treba procjenjivati za svaku taksonomsku kategoriju, pa i nižu od vrste. Takve studije dale bi konkretne smjernice i planove za buduća podizanja plantaža paulovnija.
Zahvala
Mention
                Posebne zahvale za pomoć pri ustupanju zemljišta, postavljanju pokusa i neizmjernu brigu oko njege biljaka na pokusnim plohama upućujemo gospodinu Petru Tadiću i tvrtki Mirtalis d.o.o. iz Zagreba. Zahvaljujemo se i tvrtki Bio budućnost d.o.o. iz Zagreba za pomoć oko nabave mikoriznih preparata i huminskih kiselina te mikorizaciji korijenskih reznica.
Literatura
References
Albuzio, A., G. Ferrari, S. Nardi, 1986: Effects of humic substances on nitrate uptake and assimilation in barley seedlings. Can. J. Soil Sci., 66:731-736.
Anon, 2008: Pravilnik o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti („Narodne novine“, broj 35/2008).
Anon, 2013: Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/2013).
Ayan, S., A. Sivacioglu, N. Bilir, 2006: Growth variation of Paulownia Sieb. and Zucc. species and origins at the nursery stage in Kastamonu-Turkey. J. Environ Biol., 27 (3):499-504.
Barton, I.; I. Nicholas, C. Ecroyd, 2007: C. Paulownia; Forest Research Bulletin 231, New Zealand Forest Research Institute: Rotorua, New Zealand, 71 str.
Bergmann, B. A., 1998: Propagation method influences first year field survival and growth of Paulownia. New Forests, 16: 251–264.
Bergmann, B. A.; R. Whetten, 1998: In Vitro Rooting and Early Greenhouse Growth of Micropropagated Paulownia elongata shoots. New Forests, 15 (2): 127-138.
http://dx.doi.org/10.1023/A:1006591704075
Bursać, N., 2015: Mogućnost uvoza reprodukcijskog materijala vrste Paulownia elongata S.Y.Hu i njenog uzgoja u Hrvatskoj. Završni rad. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 29 str.
Campoe, O. C., J. L. Stape, T. Albaugh, H. Lee Allen, T. R. Fox, R. Rubilar, D. Binkley, 2013: Fertilization and irrigation effects on tree level aboveground net primary production, light interception and light use efficiency in a loblolly pine plantation. For. Ecol. Manag., 288: 43–48.
Chen, Y., T. Aviad, 1990: Effects of humic substances on plant growth. In: Humic substances in soil and crop sciences: selected readings (P. MacCarthy, C. Clapp, R. L. Malcolm, P. R. Bloom, eds). Am Soc Agron, Madison, WI, USA. 161-186 str.
Chen, Y., M. De Nobili, T. Aviad, 2004: Stimulatory effects of humic substances on plant growth. In: Soil organic matter in sustainable agriculture (F. Magdoff, R. R. Weil, eds). CRC Press, NY, USA. 103-129 str.
Chongpinitchai, A. R., 2012: The Effects of Wildland Fire and Other Disturbances on the Nonnative Tree Paulownia tomentosa and Impacts on Native Vegetation. Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Science in the Graduate School of The Ohio State University.
Concheri, G., S. Nardi, A. Piccolo, N. Rascio, G. Dell’Agnola: 1994. Effects of humic fractions on morphological changes related to invertase and peroxidase activities in wheat seedlings. In: Humic substances in the global environment and implications on human health (Senesi N., T. M. Miano, eds). Elsevier Sci, Amsterdam, The Netherlands. 257-262 str.
Dhiman, R. C. 1997: An eco-friendly multi-purpose species: Paulownia, MFP-News, 7 (4): 14-16.
Donald, D. G. M., T.W. Hu, W-E. Cheng, 1988: A study of the mycorrhizal associations of Paulownia taiwaniana. S. Afr. 1. Plant Soil, 5 (2):79-83.
Drvodelić, D., M. Oršanić, V. Paulić, 2013: Današnji rezultati i perspektive budućih aktivnosti pri osnivanju šumskih kultura na sredozemnom području. U. I. Anić, F. Tomić, S. Matić (ur.), Zbornik radova sa znanstvenog skupa Šumarstvo i poljoprivreda hrvatskog Sredozemlja na pragu Europske unije. HAZU, 113-144, Zagreb.
Drvodelić, D., 2015: Podizanje energetskih nasada za proizvodnju biomase. Gospodarski list, 15.06.2015. 39-49 str.
Dubravec, K. D., I. Regula, 1995: Fiziologija bilja. Školska knjiga Zagreb, 244 str.
Dujmović, M., 2014: Morfološko-biološke značajke i ispitivanje klijavosti sjemena paulovnije (Paulownia elongata S. Y. Hu.). Završni rad. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 35 str.
El-Showk, S., N. El-Showk, 2003: The Paulownia Tree: An Alternative for Sustainable Forestry.
http://www.cropdevelopment.org/docs/PaulowniaBrochure_print.pdf
Essl, F., 2007: From ornamental to detrimental? The incipient invasion of Central Europe by Paulownia tomentosa. Preslia, 79: 377–389.