DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2016 str. 45     <-- 45 -->        PDF

stabilan u razdoblju od srpnja do rujna 2009. godine u oba tipa lišća (Slika 5a).
U 2010. godini na CCI i koncentraciju N u lišću signifikantno je utjecao samo tip lišća (Tablica 2). Prema tomu, u 2010. godini CCI i LNC bili su uglavnom signifikantno niži u lišću proljetnih izbojaka nego u lišću sekundarnih izbojaka. U razdoblju od srpnja do rujna 2010. godine nije došlo do značajnijih promjena CCI-a i koncentracije N u lišću proljetnoga i sekundarnoga porasta (Slika 5b i d).
Odnos između CCI-a i koncentracije dušika u lišću – Relationsheep between CCI and leaf nitrogen concentration
Snažna veza (p < 0,001) između CCI-a i ukupne koncentracije N utvrđena je kod svih tipova uzorkovanoga lišća (Tablica 3). Koeficijenti determinacije (r2) prilično su visoki, izuzev kod lišća proljetnih izbojaka uzorkovanoga u srpnju (r2 = 0,384) i rujnu (r2 = 0,430) 2009. godine te kod lišća sekundarnih izbojaka uzorkovanoga u srpnju 2010. godine (r2 = 0,435).
Utjecaj tipa lišća na parametre kalibracijskih jednadžbi – Effect of leaf flush type on calibration equation parameters
Prema rezultatima ANCOVA-e, nagibi pravaca međusobno uspoređenih kalibracijskih jednadžbi nisu bili signifikantno utjecani tipom lišća. Međutim, isti rezultat nije utvrđen za Y-odsječke koji su bili signifikantno utjecani tipom lišća prilikom njihova uzorkovanja u srpnju 2009. godine te u srpnju i rujnu 2010. godine.