DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2016 str. 107     <-- 107 -->        PDF

Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2016. godine
, održane 21. i 22. listopada na području UŠP Osijek
Damir Delač
Nazočni: Mario Bošnjak, dipl. ing., Davor Bralić, dipl. ing., Goran Bukovac, dipl. ing., mr. sc. Danijel Cestarić, mr. spec. Mandica Dasović, Domagoj Devčić, dipl. ing., mr. sc. Josip Dundović, prof. dr. sc. Milan Glavaš, mr. sc. Ivan Grginčić, Benjamino Horvat, dipl. ing., Tihomir Kolar, dipl. ing., prof. dr. sc. Josip Margaletić, akademik Slavko Matić, Darko Mikičić, dipl. ing., Boris Miler, dipl. ing., Marijan Miškić, dipl. ing., Damir Miškulin, dipl. ing., Martina Pavičić, dipl. ing., Davor Prnjak, dipl. ing., Zoran Šarac, dipl. ing., Ariana Telar, dipl. ing., prof. dr. sc. Ivica Tikvić, Oliver Vlainić, dipl. ing., Silvija Zec, dipl. ing., Marina Mamić, dipl. ing., Stjepan Blažičević, dipl. ing., Biserka Marković, dipl. oec., mr. sc. Damir Delač,
Ispričani: Akademik Igor Anić, prof. dr. sc. Dario Baričević, dr. sc. Lukrecija Butorac, prof. dr. sc. Ivica Grbac, mr. sc. Petar Jurjević, Čedomir Križmanić, dipl. ing., Daniela Kučinić, dipl. ing., dr. sc. Dijana Vuletić, dr. sc. Vlado Topić, Herman Sušnik, dipl. ing
Gosti: Boris Ljubojević, dipl. ing., mr. sc. Dragomir Pfeifer, Berislav Vinaj, dipl. ing., Hranislav Jakovac, dipl. ing.
Predsjednik Oliver Vlainić utvrdio je kvorum i zahvalio se svima na odazivu. Posebice se zahvalio domaćinima: voditelju UŠP Osijek Borisu Ljubojeviću, dipl. ing., mr. sc. Dragomiru Pfeiferu, bivšem predsjedniku HŠD-a ogranka Osijek i sadašnjem predsjedniku Zoranu Šarcu, dipl. ing. Boris Ljubojević, dipl. ing., pozdravivši skup i zahvalivši se na odabiru za domaćina, predstavio je UŠP Osijek.
Predloženi
Dnevni red sjednice:
1. Ovjerovljenje Zapisnika 1. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2016. godine (Objavljen u ŠL 5-6/2016.)
2. Obavijesti i Aktualna problematika
3. Šumarski list i ostale publikacije
4. Financijsko izvješće za 9 mjeseci 2016. godine
5. Pripreme za 120. Skupštinu HŠD-a 2016. godine
6. Rasprava po izvješćima i zaključci
7. Pitanja i prijedlozi
• Obilazak šumskih površina šumarije Tikveš i Batina
• Obilazak uzgajališta jelenske divljači „Šeprešhat“
• Posjet Memorijalnom kompleksu „Batinska bitka“
• Degustacija vina – Zmajevac – vinotočje Gerštmajer
Subota, 22. listopada 2016.
• Razgled kompleksa dvorca Tikveš
• Razgled osječke Tvrđe, šetnice uz Dravu i središta Grada
jednoglasno je usvojen.
Ad. 1.
Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2016. godine (Objavljen u ŠL 5-6/2016.) jednoglasno je ovjeren.
Ad. 2.
• Predsjednik Oliver Vlainić, dipl. ing. izvijestio je o obilježavanju 20. godišnjice introdukcije dabra u Hrvatskoj, koja je 20. travnja 2016. godine održana na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Organizator događanja, kao i glavna osoba zadužena za introdukciju dabra bio je prof. dr. sc. Marijan Grubešić. Nakon izlaganja prof. Grubešića o samom tijeku introdukcije i današnjem stanju populacije dabrova izlaganja su imali: Akademik Igor Anić, predsjednik Akademije šumarskih znanosti (AŠZ), „Šume-temeljno prirodno bogatstvo Hrvatske“, Oliver Vlainić, dipl. ing., predsjednik Hrvatskoga šumarskog društva, „Hrvatsko šumarsko društvo-170 godina rada“, prof. dr. sc. Jura Čavlović, tajnik AŠZ, „Akademija šumarskih znanosti 20 godina rada“ i tajnica Hrvatske komore inženjera šumarstva